Výzkum Občanská angažovanost 2015 připravilo Centrum občanského vzdělávání s grantovou podporou Konrad Adenauer Stiftung. Cílem tohoto výzkumu realizovaného v letech 2013-2015 bylo vytvořit mapu cílových skupin české veřejnosti v oblasti občanské angažovanosti. 

My jsme pro vás vybrali výsledky týkající se angažovanosti v oblasti ochrany životního prostředí v České republice!

Dokument ve formátu PDF si také můžete stáhnout zde

Výsledky výzkumu jsou k dispozici zde: Tabulka č. 1 a tabulka č. 2

Pro správné zobrazení si zdarma nainstalujte prohlížeč Adobe Acrobat Reader.