V moderní době spotřebováváme čím dál více surovin, což vede ke zvýšené produkci
odpadů. Neudržitelný trend se pokouší změnit nová legislativa, která mj. ukládá obcím
třídit nejméně 60 % komunálního odpadu od roku 2025, 65 % od roku 2030 a 70 % od roku 2035. Lépe třídit ale nestačí. Nacházet smysluplné využití pro rostoucí množství vytříděných surovin je totiž stále složitější a dražší.

Hlavní cesta k omezení plýtvání vede přes snižování celkového množství toho, co vyhodíme. Věříme, že naše  brožura poradí hlavně komunálním politikům a úředníkům, jak posílit prevenci vzniku odpadu a plnit tak zákonné cíle s nízkými náklady pro
obce i občany.

Brožura byla vydána v prosinci 2021 v rámci projektu ”Bez plastů a zbytečných odpadů ve městech a obcích”, a vyšla za podpory Ministerstva životního prostředí, a nemusí vyjadřovat stanoviska donora.