Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že spolupracuje s ekologickými organizacemi na přípravě Národního plánu obnovy. Přitom jejich návrhy zatím nevyslyšelo

Ekologické organizace se v dopise, zaslaném včera ministru Karlu Havlíčkovi, ohrazují proti uvedení Hnutí DUHA a Zeleného kruhu jako organizací spolupracujících s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) na přípravě Národního plánu obnovy (NPO, www.planobnovycr.cz). Naopak požadují od MPO vytvoření stálé platformy pro přípravu a monitoring Národního plánu obnovy. NPO je nyní jediný finanční nástroj, který dosud stálou konzultační platformu nemá (na rozdíl od Modernizačního fondu nebo Fondu pro spravedlivou transformaci). Reagují tím na netransparentní proces, do kterého byly neziskové organizace dosud zapojeny pouze nahodile (verze NPO nejsou např. veřejně dostupné, připomínky nebyly vypořádány)

Ekologické organizace dlouhodobě odmítají zejména investice navržené ministerstvem zemědělství, které nepřispívají k systémovému řešení problému v krajině (závlahové systémy) a mají navíc negativní dopady na biodiverzitu (rychlé zalesňování nevhodnými druhy dřevin). Za pravdu jim dává Evropská komise, která vrátila kapitolu ministerstvu zemědělství s těmito argumenty k přepracování – i z tohoto důvodu zatím nebyl NPO vložen do meziresortního připomínkového řízení. Ministerstvo životního prostředí přitom vyčíslilo dosud nepokryté investiční potřeby do efektivní revitalizace krajiny (krajinné prvky, vodní toky) na min. 7 mld. korun, tyto investice však nebyly do NPO zařazeny.

 
Kontakty:
Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA, anna.karnikova@hnutiduha.cz
Daniel Vondrouš, ředitel, Zelený kruh – asociace ekologických organizací,  daniel.vondrous@zelenykruh.cz