Ministr zemědělství chce rozdat zemědělské dotace bez diskuse. Zemědělské i ekologické organizace se bouří proti neprůhlednému dělení evropských peněz

Dvě stě miliard korun na podporu dobré zemědělské praxe, které získá ČR z evropských fondů v následujících sedmi letech, chce ministr zemědělství Miroslav Toman rozdělit bez potřebné diskuse a za zavřenými dveřmi. Ekologické a zemědělské organizace kritizují ministra ve svých otevřených dopisech za netransparentní proces a vyzývají ho, aby nasměroval dotace do skutečně udržitelného zemědělství.

Zatímco každý členský stát EU nyní vytváří svůj národní Strategický plán společné zemědělské politiky, na evropské úrovni začala vyjednávání mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU, které se musí shodnout na konečných podmínkách pro rozdělování dotací, jež musí členské státy ve svých plánech naplnit. Vyjednávání následují po hlasování v Radě EU a Evropském parlamentu z minulého měsíce. Výsledek obou hlasování kritizovali vědci, ekologické organizace i veřejnost, [1] avšak Evropská komise se i tak rozhodla s vyjednáváním začít.

Evropská komise vyžaduje, aby se diskuse o rozdělení dvou set miliard korun, které do českého zemědělství a krajiny v dotacích pošle, vedla transparentním způsobem a s dostatečným zapojením důležitých aktérů. Český Strategický plán Společné zemědělské politiky má také brát zvláštní ohled na ochranu přírody skrze naplnění tří z devíti cílů zemědělské politiky, které se týkají ochrany přírody a klimatu. To vše Ministerstvo zemědělství obešlo a na připomínkování téměř 400 stran dlouhého dokumentu nyní po měsících, kdy nastavení dotací vznikalo převážně za zavřenými dveřmi, vymezilo pouze 16 dní. [2]

Ekologické organizace ministra v otevřeném dopisu [3] kritizují např. za to, že celý proces přípravy Strategického plánu je nekoncepční a nemá žádný veřejný plán postupu. Do procesu nejsou zapojeny dostatečně ani nevládní organizace, ale údajně ani orgány ochrany přírody, jako je Ministerstvo životního prostředí. Dokumenty, které na sebe mají navazovat, vznikaly souběžně, což vzbuzuje obavu o smysluplnosti jejich vzniku. Širší veřejnost pak na internetu od začátku nenajde žádné přehledné informace, ačkoli zájem o problémy zemědělství a krajiny je v České republice vysoký. [4]

Vzhledem k tomu, že tvorba Strategického plánu na české úrovni nevzbuzuje důvěru, že může pomoci řešit environmentální i sociální problémy v české krajině a zemědělství, žádají ekologické organizace a odborná sdružení ministra Tomana o prodloužení konzultačního procesu k Strategickému plánu a otevření diskuse o zemědělských dotací veřejnosti tak, jak Evropská komise i vážnost situace vyžaduje. K podobným krokům vyzvaly ekologické organizace ministra již v červnu, [5] avšak nyní došla trpělivost i zemědělským organizacím. [6]

Martin Rexa, koordinátor kampaně Zasaďme se z Hnutí DUHA, řekl:

„Nemůžeme si dovolit, aby stamiliardy z Evropy podporovaly další erozi vzácné půdy a ničení přírody a krajiny. Ministr Toman musí otevřít diskusi o budoucí podpoře české zemědělské praxe natolik, aby bylo možné podporovat to, co skutečně potřebujeme: odpovědně hospodařící zemědělce, více alejí a mezí, méně chemie na polích a v potravinách a živou a zdravou půdu.”

Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické, řekl:

„Od vstupu do EU jsme svědky poklesu biodiverzity a dalších environmentálních problémů zemědělské krajiny. Je zřejmé, že dosavadní opatření na podporu zdravé krajiny nebyla dostatečná. Přitom na faremní úrovni existují příklady, které dokládají, že zemědělské hospodaření je možné skloubit s efektivní ochranou přírody. Právě o takový výsledek se musí pokusit i budoucí zemědělská politika. Díky překlenovacímu roku je stále ještě čas zhodnotit stávající návrh a případně ho doplnit tak, aby podporoval skutečně udržitelné hospodaření v krajině.”

Kontakty:

Martin Rexa, koordinátor kampaně Zasaďme se Hnutí DUHA, martin.rexa@hnutiduha.cz

Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické, zamecnik@birdlife.cz

Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, ales.miklik@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] https://hnutiduha.cz/aktualne/pres-45-000-lidi-i-ekologicke-organizace-se-bouri-proti-selhani-europoslancu-pozaduji

https://www.birdlife.cz/nase-dalsi-kroky-zemedelska-krajina/

 [2] Jediné veřejně dostupné a aktuální informace na webu Ministerstva zemědělství jsou zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/navrh-strategickeho-planu-szp-2021-2027-1.html

 [3] Otevřený dopis ekologických organizací Hnutí DUHA, České společnosti ornitologické, Nadace Partnerství, Zeleného Kruhu a Juniperie ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi z 13. listopadu 2020 je dostupný na https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2020/11/otevreny_dopis_transparentnost_sp.pdf

[4] Dopad zemědělské činnosti na životní prostředí v ČR hodnotí negativně 65 % obyvatel, přičemž toto číslo vzrostlo za poslední čtyři roky o 19 %, nejvíce ze všech hodnocených problémů. https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5247/f9/oe200731.pdf Poškození zemědělské půdy v ČR vnímá jako problém 86 % Čechů. https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1001/3110/767-2/#preview Znečišťování zemědělské půdy pak hodnotí jako globální problém 84 % Čechů. https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5251/f9/oe200807.pdf

[5] https://hnutiduha.cz/aktualne/expertni-organizace-vyzyvaji-ministra-tomana-aby-zajistil-zdravou-krajinu-diky-vyrazne

[6] https://pro-bio.cz/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-13-Otev%C5%99en%C3%BD-dopis-SZP.pdf