Krajina v tísni – a jak ji můžeme pomoci zachránit? (online promítání s besedou)

Zveme vás na online promítání filmu Krajina v tísni s následnou besedou o současném stavu naší krajiny.

Akce se bude konat ve středu 16. prosince 2020 od 18:00. K diskuzi se můžete připojit na platformě Zoom na tomto odkazu nebo ji zhlédnout prostřednictvím streamu na Facebooku pod tímto odkazem.

Nový film z produkce Člověka v tísni ukazuje, jak spolu souvisí bleskové záplavy i vysychání krajiny. Výmluvné filmové záběry, animované sekvence a výpovědi odborníků dokládají dlouhodobé a dalekosáhlé důsledky špatného nakládání s českou krajinou

V jakém stavu je naše krajina? Čeho si všimneme hned a co zůstává skryto? Jak se to projevuje na našich životech? A jak na životech dalších generací? 

Hosté:

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Česká geologická služba

Mgr. Vojtěch Kotecký Ph.D., výzkumný pracovník v Centru pro otázky životního prostředí UK

Moderuje: Ing. Jana Moravcová, ředitelka organizace Beleco

Diskuzní večer pořádá Zelený kruh v rámci projektu Člověka v tísni „Promítej i ty“.

Promítej i ty! je platforma, díky které můžete zdarma a legálně promítat kvalitní dokumentární filmy — a to buď sami pro sebe, nebo širšímu publiku.

 

Akce je pořádána za podpory hlavního města Prahy.