• Zelený kruh
 • Kontakty
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací k tématu  „klimatická změna/životní prostředí a legislativa“.

1.Udělujete tímto souhlas subjektu:

Zelený kruh, Lublaňská 398/18 120 00 Praha 2, IČ: 14888009 (dále jen „Správce“),

aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), zpracovával/a následující osobní údaje:

 • emailovou adresu
 • jméno a příjmení

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 • zasílání informací v podobě newsletteru k tématu  „klimatická změna/životní prostředí a legislativa“

3. Souhlas udělujete na dobu neurčitou, a to za účelem:

 • zasílání informací v podobě newsletteru k tématu  „klimatická změna/životní prostředí a legislativa“

4. Zpřístupnění údajů

 • Osobní údaje osob, které od nás dostávají e-mailové informační sdělení a newslettery zpracováváme v rozsahu jméno, e-mail, a případně adresa a telefon, pokud jste nám tyto údaje poskytli. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, správcům informačních systémů organizace pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje.  

5. Odvolání souhlasu

 • Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání souhlasu. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu správci na adresu kancelar@zelenykruh.cz. Dále lze vzít souhlas zpět kliknutím na příslušný odkaz v emailu s newsletterem. V takovém případě se odhlásíte z odběru.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

7. Kontaktní údaje správce jsou:

 • email: kancelar@zelenykruh.cz
 • telefon: +420 776 552 022