Konference 2017 – ochrana a údržba alejí

IV. ročník konference věnované alejím a stromořadím v naší krajině pořádanou organizací Arnika se uskuteční v Pardubickém kraji.   Program bude zaměřen na novinky v legislativě a jejich uplatňování v praxi a také na prezentaci pozitivních i negativních  příkladů obnovy a péče o aleje. Konference bude opět pracovním a tvůrčím setkáním lidí mnoha profesí a mnoha zkušeností. Jsme přesvědčeni, že pouze takto mezioborově pojatou  efektivní a nikdy nekončící prací je možno prosazovat  a uchovávat statut alejí jako významného krajinného prvku  a cenného dědictví.

Účastníci dvoudenní akce obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací programu, který je akreditován  podle zákona č. 312/2002 Sb., o vzdělávání úředníků.

V průběhu akce je zajištěno simultánní tlumočení CZ – EN. 

Místo konání:

Pardubice, Komenského nám. 125, Reálka, Sál Jana Kašpara

 

Harmonogram konference:

20. dubna 2017, 9,00 – 17,00: konferenční jednání

21. dubna 2017, 9,00 – 17,00: výprava do alejí

 

Více zde.