Konec smogu: konec uhelných dotací, účinná regulace dopravy a modernizace průmyslu

Stáhněte si tiskovou zprávu do svého počítače

Ekologické organizace přicházejí s plánem proti smogu, dnes jej projedná vláda

Premiér Bohuslav Sobotka vyzval ministra Richarda Brabce, aby navrhl akce proti smogu. Dnes o nich má debatovat vláda. Ekologické organizace souhlasí, že opatření přijatá v minulých letech dala obcím a městům nové nástroje k řešení znečištění a obce by je měly víc využívat. Ale rolí vlády je zasáhnout ve prospěch zdraví občanů a řešit situaci strategickými rozhodnutími k ozdravění ovzduší i ekonomiky. Současné povinnosti a možnosti měst a obcí zdaleka nestačí pro výraznější ozdravění ovzduší.

Vláda neřeší příliš příčiny znečištění. Příkladem je třeba dotování kotlů na hnědé uhlí z fondů EU, které závislost na špinavém palivu naopak prodlužují, úvaha o odložení antifosilního zákona, který má přitom v programovém prohlášení, nebo neplnění těch úkolů Státní energetické koncepce ČR, které mají omezit provoz uhelných elektráren. Smogové situace se budou opakovat, pokud vláda nepřijme další, skutečně účinná strategická rozhodnutí a nevylepší zákony.

Hnutí DUHA, Čisté nebe a celá asociace ekologických organizací Zelený kruh proto sestavily plán konkrétních zlepšení, které vláda může udělat, aby se nám všem lépe dýchalo.

Ekologické organizace zejména navrhují:

  • posílit u obcí a měst povinnost regulací v případě smogu, např. regulovat topení uhlím i automobilový provoz,
  • zastavit kontraproduktivní dotace pro uhelné kotle a soustředit peníze pouze na čisté zdroje vytápění.
  • odstavit zastaralé uhelné elektrárny a připravit podporu pro obecní a občanské projekty čistých obnovitelných zdrojů energie,
  • požadovat a dávat průmyslu podmínky pro uplatňování nejlepších technologií (tedy v praxi energeticky nejefektivnějších a nejčistších)
  • a především prosadit programovým prohlášením vlády slíbený antifosilní zákon, který by pomohl vymanit zemi ze silné závislosti na fosilních palivech a tím srazil smog o 95 % – nebo jej alespoň v zájmu občanů připravit pro příští vládu.

Celý výčet opatření je v příloze.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Pan premiér Sobotka – pokud myslí boj se znečištěním vážně – by měl požadovat nová strategická rozhodnutí a vylepšení zákonů. A to není jen na ministra životního prostředí, úkoly musí dostat i další, ale hlavně zapomenout na resortní a stranické rozepře a shodnout se na rychlém řešení problému. Vláda by měla přestat s dotováním uhelných zdrojů a ukončit zbytečné pálení uhlí v zastaralých elektrárnách. Obce by měly dostat povinnost – ale i nástroje a možnosti – rozumně regulovat dopravu. Pokud ani smogová krize nepohne vládu k rychlému prosazení programového závazku v podobě antifosilního zákona, je potřeba jej alespoň připravit pro další vládu.“

 Anna Plošková, ředitelka Čistého nebe, řekla:

“Zdá se, že až když smog dorazí do Prahy, projeví vláda zájem ovzduší řešit. Na Ostravsku požadujeme řešení situace už mnoho let – opatření, která se v tomto směru dějí, jsou ale velmi pomalá a nás nutí nadále dýchat vzduch, který je zdraví škodlivý. Chceme, aby během smogových situací města a kraje reagovala rychle a účinně balíčkem připravených opatření, a chránila tak své obyvatele před nejhoršími dopady znečištěného vzduchu.”

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruh, řekl:

“Pro rozšíření mýtného, regulaci dopravy ve městech či funkční ekonomickou motivaci k zavádění šetrnějších technologií dělají politici málo. Snad je přesvědčí smog, který se nevyhnul ani Praze zamořené automobilovou dopravou.“


Odborné kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Anna Plošková, Čisté nebe, 739 490 579, anna.ploskova@cistenebe.cz

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz