Když se zhasnout nedaří

Zveme Vás na diskuzní večer v rámci série Smart café o světelném znečištění a jeho vlivu na zdraví lidí a přírodu. 

Akce se bude konat v úterý 26. března od 18:15 v Praze v Langhans – Centru Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1).
 
O vlivu světla na cirkadiánní rytmy člověka s Vámi podebatuje paní prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Pan Ing. Martin Škorpík z NP Podyjí Vám dále představí, jak umělé světlo ovlivňuje život hmyzu, ptáků a dalších živých organismů.
 
Akci pořádá Zelený kruh.
Akce je zdarma. 

 

logo_mhmp  Podpořeno grantem od Hlavního města Prahy.