Jak vlci, koně a tanky proměňují přírodu?

Přijďte ve středu 21. února na Smart café do Langhans (Vodičkova 37, Praha 1) a podiskutujte s odborníky.

Pozvání přijal Jaromír Bláha, expert programu Lesy v Hnutí DUHA. V letech 1999 a 2008 obdržel od slovenské Nadácie Zelená nádej středoevropskou Cenu za lesoochranársky čin roka, v roce 2000 Haas-Lechnerovu cenu v Německu a v roce 2003 cenu Přátel přírody.

A  Jiří Koptík, který se ve spolcích Beleco (Praha) a Juniperia (České Budějovice) zabývá obnovou a udržitelným managementem polopřirozených biotopů v kulturní krajině, v poslední době zvláště v říčních nivách a bývalých vojenských prostorech. Dlouhodobě se věnuje rovněž hledání optimálního vztahu mezi přírodou a zemědělským hospodařením, například formou rozvoje tzv. faremního environmentálního plánování.

Akce je zdarma, další informace naleznete v pozvánce.

logo_mhmp  Podpořeno grantem od Hlavního města Prahy.