Jak se nám dýchá v Praze?

V úterý 16. května se uskutečnilo další Smart café na téma Ochrana ovzduší v Praze. Pozvání přijala Jarmila Johnová ze Spolku Pražské matky a také pan Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

V úvodní přednášce pana Šuty jsme se dozvěděli zajímavá fakta o toxicitě vybraných látek, které se uvolňují z automobilové dopravy. Uvedené informace nebyly příliš optimistické. Zpráva WHO z roku 2013 například konstatuje, že dlouhodobé vystavení jemným prachovým částicím (PM2,5) může vyvolat aterosklerózu, respirační onemocnění a nepříznivě ovlivňovat výsledky těhotenství. Dále naznačuje možnou souvislost s poruchami vývoje nervového systému, s poruchami kognitivních funkcí a s cukrovkou. Posiluje také příčinnou souvislost mezi znečištěním PM2.5 a úmrtím z respiračních a kardiovaskulárních příčin. Nedávné studie ukazují souvislost mezi úmrtností a vystavením jemnému prachu (PM2.5) v koncentracích nižších než činí aktuální hodnota doporučená WHO (10 µg/m3 v ročním průměru). Momentálně se jedná o další úpravě legislativy EU, neboť současný limit pro jemný prach je v evropské směrnici o kvalitě ovzduší 2,5x vyšší než platné doporučení WHO. Přitom je v současné době více než 80% Evropanů vystaveno znečištění prachem nad úroveň, kterou v roce 2005 stanovila WHO v rámci svého doporučení pro kvalitu ovzduší. To podle WHO v průměru každému Evropanovi zkracuje život o téměř 9 měsíců.

Vzhledem k tomu, že se na našem zdravotním stavu projevuje kvalita životního prostředí až 25 – ti % z různých dalších vlivů (genetika, životní styl apod.), začalo Smart café trochu pesimisticky.

Doktor Šuta však upozornil, že stav ovzduší ve svém okolí můžeme ovlivnit i jako jednotlivci, a to i drobnostmi jako je pravidelné větrání. Doporučuje v zimě větrat krátce a intenzivně. Během zimy bývají obvykle nejlepší rozptylové podmínky kolem poledne nebo krátce po poledni. V případě letního smogu je nejjistější větrat hodně brzo ráno. Je to dáno tím, že UV záření podporuje vznik ozonu a dalších škodlivin, takže během noci další škodliviny nevznikají a ty staré se mohou rozptýlit či rozložit.

Uvedl také, že občané nemusí pouze pasivně „trpět“, ale mohou aktivně jednat jako už to někteří dělají, například v minulém roce Pražané zažalovali MŽP kvůli znečištění ovzduší prachem, oxidy dusíku a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem, v Malešicích lidé zase podepisují petici proti výstavbě Malešického překladiště. Občané nemusí čekat, až existující problémy město začne řešit, dodala Jarmila Johnová ze spolku Pražské matky a doporučila k využití aplikaci Chodci sobě, kam mohou lidé z Prahy zaznamenat problémy v dopravě, neexistující přechody a podobně. Jejich příspěvky se následně zabývají přímo uředníci z pražského magistrátu, uvedla.

Záznam najdete zde. Další Smart café se uskuteční 22. června v Langhans Galerii na téma Děti a rodiče pod digitálním tlakem.


     2149287_643712_Praha_logo  Akce  proběhla v rámci projektu Smart café, podpořeného  grantem od Hlavního města Prahy.