Jak politické strany slibují řešit změnu klimatu či oživit krajinu?

POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI

Kdy: úterý 7. září 2021 od 11 hodin

Kde: Skautský Institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

Kdo: Jiří Koželouh, vedoucí programu Klima, energetika a odpady Hnutí DUHA

         Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu – asociace ekologických organizací

Co: Z několika letošních průzkumů veřejného mínění vyplývá, že česká veřejnost chápe o dost vážněji než dříve význam témat spojených se změnou klimatu a ochranou životního prostředí. Odpovídají tomu však volební plány stran? U příležitosti startu hlavní fáze předvolebních kampaní zveřejní proto Hnutí DUHA spolu se Zeleným kruhem výsledky analýz a nezávislého vyhodnocení programů a povolebních plánů stran:

  • Hodnocení volebních programů subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny z hlediska řešení změny klimatu, oživení české krajiny a ochrany prostředí pro život – celkem hodnoceno 14 konkrétních oblastí.
  • Výsledky ankety uspořádané pro volební subjekty – názory na řešení vybraných problémů. Ve 30 otázkách jsme se ptali například, jak konkrétně kandidáti zajistí splnění limitů znečištění ovzduší, jestli prosadí opravdu účinné změny v nakládání s vodou, půdou či lesy, jak se postaví k odklonu od uhlí a rozvoji obnovitelných zdrojů energie nebo jestli budou brát veřejnost jako partnera při rozhodování o stavebních záměrech.

Kontext:

Vývoj ve všech vybraných tématech organizace sdružené v asociaci Zelený kruh dlouhodobě sledují (a prosazují v nich konkrétní řešení) a hodnocení je tak založeno na odborné expertíze vybraných členských organizací. Pro srovnání odkáže letošní hodnocení i na výsledky hodnocení volebních programů v roce 2013 a 2017 a programového prohlášení současné vlády z roku 2018.

Výsledná hodnocení nejsou kompletními hodnocením politických stran, neboť se zaměřují pouze na vybranou oblast politiky – ekologickou, potažmo energetickou či surovinovou. Hnutí DUHA ani asociace Zelený kruh tímto hodnocením nevyjadřují preference pro nadcházející parlamentní volby. Organizace podle jednotné metodiky hodnotí závazky kandidujících subjektů, jejichž plnění budou po volbách vyžadovat a monitorovat. Tisková konference je součástí předvolebních aktivit ekologických organizací.

Kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Těšíme se na setkání s Vámi. Účast prosím potvrďte e-mailem na ales.miklik@hnutiduha.cz 


Akce byla finančně podpořena z prostředků EU a Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Za obsah prezentovaných dokumentů i vyznění akce jsou odpovědné organizace Hnutí DUHA a Zelený kruh.