Jak mluvit s dětmi o změně klimatu?

Asociace ekologických organizací Zelený kruh Vás zve na online diskuzní večer s odborníky na téma “Jak mluvit s dětmi o změně klimatu?”.

Akce se bude konat v úterý 14. prosince 2021 od 18:00. K diskuzi se můžete připojit na zoomu pod tímto odkazem:

https://us02web.zoom.us/j/87364600203

A nebo můžete sledovat stream na Facebooku zde, dotazy na hosty můžete pokládat v komentářích pod streamem. 

Dopady klimatické změny zásadně zasáhnou do života především našich dětí. Jak jim mají rodiče vysvětlit, o co jde tak, aby se s takovými informacemi dokázaly vyrovnat? Co vše má zahrnovat klimatické vzdělávání? A jaké znalosti a dovednosti potřebují děti získat od svých učitelů? 

Na tyto otázky Vám odpoví naši hosté Veronika Endrštová ze Vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk v tísni, a Petr Daniš, ředitel vzdělávacího centra Tereza.

Akce je pořádána za podpory hlavního města Prahy.

Image by Oliver Rudkin