Jak chránit stromy ve městě? (s novou legislativou v zádech)

Rádi bychom vás pozvali na veřejnou debatu na téma Jak chránit stromy ve městě (s novou legislativou v zádech), která se uskuteční 10.10. od 18:00 v čítárně kavárny Kampus Hybernská v Praze.

Cílem debaty je představit právní a občanské nástroje, které lze využít při ochraně stromů ve městech. Účast doporučujeme všem, komu záleží na stromech ve městech. Srdečně zveme laickou veřejnost i spolky, které se tématu věnují.

V debatě vystoupí:

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. z katedry práva životního prostředí UK. Specializuje se na právo životního prostředí se zvláštním zájmem o posuzování vlivů záměrů (EIA, SEA), ochranu životního prostředí v rámci stavebního práva, účast veřejnosti či ochranu před hlukem.

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D., v letech 2004 až 2023 byla členkou rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, byla dlouholetou vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. Specializuje se na právo ochrany přírody, zvláště dřevin rostoucích mimo les, procesní právo (kontrola, terénní šetření, správní řízení), správní trestání a právo na informace. 

S dotazy prosím kontaktujte marketa.mikovcova(a)zelenykruh.cz

Na akci není nutné se registrovat.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Akce je realizována s finanční podporou hlavního města Prahy.