Hodnocení vlády: promarněná šance na zdravou krajinu a transformaci energetiky

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA, České společnosti ornitologické, Greenpeace, Calla  a Zeleného kruhu


Při příležitosti konce volebního období současné vládní sestavy se experti a expertky Hnutí DUHA a dalších organizacích sdružených v asociaci Zelený kruh podívali blíže na její výsledky. Vláda v řešení změny klimatu a ochrany životního prostředí nedosáhla v žádné z hodnocených oblastí významných a komplexních pozitivních posunů. Pouze nastavení ochrany národních parků, nový odpadový zákon a nastavení podmínek pro rozvoj obnovitelných zdrojů lze považovat za významné dílčí pozitivní kroky v rámci dané oblasti.

Jen drobný posun k lepšímu nastal v oblasti zlepšování kvality ovzduší, ozdravování lesů či těžbě surovin. Vláda také méně blokovala evropskou snahu o snižování emisí skleníkových plynů, přistoupila na debatu o konci uhlí a odbrzdila transformaci energetiky (byť převážně díky podpoře z Evropské unie).

Ve zvyšování energetické efektivity vláda jen těžila z již nastavených programů a neudělala kroky vpřed. V oblasti zadržování vody v krajině převážily negativní kroky, ještě výrazněji pak v dopravě. Největší zhoršení v ochraně životního prostředí a modernizaci ekonomiky způsobila vláda  prosazením nového stavebního zákona. Ten radikálně oslabuje ochranu veřejných zájmů – zejména ochranu přírody a zdravého životního prostředí –  a omezuje účast lidí při rozhodování o rozvoji obcí, kde žijí. Velmi negativní je také razantní prosazování výstavby nového jaderného reaktoru, bez ohledu na ekonomické dopady a bezpečnostní rizika.

Velmi nepříznivě pro vládu vyznívá porovnání výsledků s jejím vlastním programovým prohlášením. V devíti oblastech nesplnila očekávání mírného nebo významného pozitivního posunu. Ve dvou případech učinila ještě větší negativní posun, než se dalo očekávat čistě podle programového prohlášení. V jednom případě (klimatická politika) výsledky odpovídají očekávání mírného posunu vpřed a pouze ve dvou dosáhla lepších výsledků, než slíbila. V případě chráněných území však měla nízkou laťku, neslíbila totiž nic. Naopak v případě obnovitelných zdrojů energie (OZE) nakonec místo úplného brždění dosáhla -pod tlakem opozice, moderního průmyslu, obcí i ekologických organizací – nastavení podmínek podpory tak, aby hroutící se uhelný průmysl mohl být v následujících letech rychle nahrazován dostupnými a čistými zdroji energie, pokud budou následující vlády chtít.

Podrobné hodnocení výsledků vlády dle čtrnácti ekologických tématech je přílohou této tiskové zprávy nebo ke stažení na: https://zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2021/09/HD_Hodnocení_vlády_297x210.pdf

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA říká:

“Vláda sice dosáhla dílčích pozitivních výsledků a některé – jako nový odpadový zákon, pravidla a programy pro podporu rozvoje obnovitelných zdrojů či ochrana divoké přírody v národních parcích – jsou velmi významné, byť by se nestaly bez tlaku opozice, moderního průmyslu či ekologických organizací. Ale celkový výsledek je – i ve srovnání s vlastním programovým prohlášením vlády – promarněná šance na ozdravení krajiny a transformaci energetiky. Ilustrativní je kombinace solidně nastavené podpory pro výstavbu obnovitelných zdrojů a absurdně nízkého cíle pro rozvoj těchto zdrojů. Příští vláda bude mít hodně práce, neboť nám ujíždí vlak.”

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu říká:

“Pouze ve třech oblastech ze čtrnácti se vláda posunula vpřed, a to jen díky tlaku opozice a ekologických organizací. Vláda dokonce prosadila stavební zákon, který zásadně omezuje ochranu přírody a životního prostředí. Namísto odborných státních úřadů mají o ničení půdy či kácení stromů rozhodovat výhradně stavební úřady. Aby naše země dokázala řešit klimatickou a ekologickou krizi, potřebuje mnohem kompetentnější vládní tým.”

 Zdeněk Vermouzek z ČSO říká:

“Je smutné sledovat, jak vládní představitelé upřednostňují zájmy byznysu nad zdravím krajiny i lidí. I když vláda podnikla některé prospěšné kroky, třeba omezení rozlohy polí na 30 ha, propásla příležitost na výrazné ozdravení zemědělské politiky, a tedy krajiny, ve které všichni žijeme. Bezprecedentní je omezování účasti veřejnosti při rozhodování o budoucnosti míst, kde žijí. Co vláda sledovala dalšími investicemi do nesmyslného kanálu D-O-L, těžko říci. Jako pozitivum v ochraně přírody tedy zůstává jen dotažení pravidel pro národní parky.”

 Lukáš Hrábek z Greenpeace říká:

“Ve spoustě oblastí se ministři a ministryně Babišovy vlády stali mistry světa v přešlapování na místě. Například místo slibu, že vláda rozhodne, jak rychle se Česká republika začne zbavovat uhlí, jsme se od začátku roku dočkali nekonečných průtahů, během nichž cena emisní povolenky vystřelila do nebes a uhelný průmysl začal kolabovat. Ani poté ale vláda nedokázala k útlumu uhlí a transformaci energetiky zaujmout jasné stanovisko. Neřešení této problematiky přitom může v budoucnu způsobit obrovské problémy.”

Edvard Sequens z Cally říká:

“Přestože premiér Babiš odmítal poskytnout firmě ČEZ veřejnou finanční podporu na stavbu nových jaderných reaktorů, v této věci jeho vláda zcela otočila a prosadila pro nové Dukovany opravdu štědré podmínky kryté penězi daňových poplatníků a spotřebitelů elektřiny. Nadměrná pozornost, kterou vláda věnovala jednomu atomovému reaktoru v kontrastu k přešlapování při nezbytné transformaci naší energetiky k čistší a bezpečnější, nás přijde draho.“


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.