Hledá se adaptační opatření roku

Nespočet míst České republiky poslední dobou sužují intenzivnější a častější povodně, dlouhodobá sucha, vlny horka i další následky změny klimatu. Následky změn klimatu mají velký dopad a mohou vážně ohrožovat běžný chod i celkovou ekonomiku měst i firem.

Jak se daří vypořádat se změnami právě vám? Pokud víte o zajímavém řešení adaptace na změnu klimatu, přihlaste jej do prvního ročníku soutěže Adaptační opatření roku, kterou vyhlásila společnost Integra Consulting ve spolupráci s Masarykova univerzita pod záštitou Ministerstvo životního prostředí.

Čas máte do 15. října 2015!
Projekt může nominovat iniciátor nebo realizátor prostřednictvím www.regio-adaptace.cz.

Cena
Tři oceněné projekty z České republiky získají možnost placeného pobytu na prestižní mezinárodní konferenci Adaptation Futures 2016 (www.adaptationfutures2016.org), která se uskuteční v Rotterdamu od 10. do 13. května 2016.

Jaká řešení hledáme?
Do soutěže můžete přihlásit jakékoliv projekty, od velkých regionálních iniciativ až po místní aktivity, které pomáhají úspěšně chránit majetek lidí, obcí, firem, šetřit náklady na odstraňování negativních projevů klimatických změn a v neposlední řadě chránící okolní přírodu.