Hana Librová získala státní vyznamenání – nominaci podaly organizace Zeleného kruhu

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy paní prof. RNDr. Haně Librové, CSc. za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Nominaci podaly organizace Zeleného kruhu ve spolupráci s pracovišti Masarykovy univerzity.

Hana Librová se jako socioložka, bioložka a environmentalistka zásadním způsobem zasloužila o rozvoj vědy, výzkumu, vzdělávání v oblasti environmentálních studií a problematiky ochrany přírody a krajiny v České republice. Ve své vědecké práci navíc nadčasově využívá poznatků jak sociálních, tak přírodních věd. Na konci devadesátých let stála u zrodu oboru Humanitní environmentalistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a posléze spoluzakládala v prvních letech také vedla Katedru environmentálních studií na Fakultě sociálních studií. Výukou prof. Librové prošli stovky studentů a studentek, kteří se aktivně podílejí na výzkumu i praxi ochrany přírody a krajiny v České republice. Přístupností svých publikací významně přispěla k popularizaci environmentálně udržitelného způsobu života. Mezi její nejznámější knihy patří trilogie o ekologické skromnosti a zejména první z řady knih Pestří a zelení. Mimo to publikovala řadu odborných textů v mezinárodně uznávaných vědeckých časopisech.

Foto: Matěj Stránský