Experti z Právnických fakult žádají přepracování novely stavebního zákona

Experti z Právnických fakult předních českých univerzit (Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého a Západočeské univerzity) žádají senátorky a senátory, aby vrátili novelu stavebního zákona Poslanecké sněmovně s opravami zásadních chyb. Kritizují vyloučení veřejnosti z připomínkování dopadů na přírodu a krajinu u většiny staveb, omezení odvolání proti závazným stanoviskům úřadů či dírou v zákoně, která by usnadnila udělování výjimek ze zákonných zákazů ničení stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

„Navrženou změnu považujeme z právního i věcného hlediska za nepřijatelnou, protože je v rozporu s principy ochrany veřejného zájmu, přiměřenosti a demokratické veřejné správy.“, říkají přední právní experti na stavební právo.  

Jejich stanovisko si můžete přečíst zde