Evropa potřebuje zákon o obnově přírody, který by odpovídal jejímu účelu, vyzývá 200 nevládních organizací

V posledních měsících získala výzva k přijetí účinného zákona o obnově přírody bezprecedentní podporu více než milionu občanů, podniků, vědců a mnoha dalších zúčastněných stran [1]. V době,
kdy se tři orgány EU zapojují do rozhodujících „trialogů“, jejichž cílem je zákon dokončit, je zásadní,
aby vyjednavači zajistili, že tento dlouho očekávaný zákon bude vybaven pro řešení globálních
krizových situací v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti.

Jednání probíhají po dalším létě, kdy Evropu postihly ničivé extrémní povětrnostní jevy nebývalé
intenzity. Záplavy v Řecku, lesní požáry po celém Středomoří a vlny veder na jihu Evropy nám
bolestně připomínají, že Evropa zoufale potřebuje zdravé a odolné ekosystémy, aby mohla takovým
katastrofám předcházet a chránit své občany. Je povinností našich vedoucích představitelů dát
Evropanům zákon, který je skutečně ochrání před budoucími katastrofami souvisejícími se změnou
klimatu.

Nyní 200 nevládních organizací vyzývá všechny členské státy EU, poslance Evropského parlamentu a Evropskou komisi, aby zajistili, že do konečného znění zákona bude zahrnuto několik klíčových prvků, mezi nimi např:

 • Všechny suchozemské a mořské biotopy jsou pokryty kvantifikovanými, časově omezenými a
  vymahatelnými cíli v oblastech Natura 2000 i mimo ně.
 • Obnova zemědělských ekosystémů doplněná o specializované cíle pro obnovu odvodněných
  rašelinišť.
 • Zajistit, aby zákon mohl vstoupit v platnost okamžitě, bez předběžných podmínek, pro včasné a
  soustavné plnění cílů obnovy.
 • Vyhrazené a dodatečné finanční prostředky na financování opatření k obnově.
 • Všechny klíčové prvky najdete v plné verzi prohlášení nevládních organizací.

Sabien Leemans, vedoucí pracovník pro politiku v oblasti biologické rozmanitosti v evropské kanceláři: „Letošní léto opět zanechalo mnoho Evropanů zoufalých a extrémně zranitelných vůči
bezprostředním dopadům změny klimatu. Jaká další znamení potřebujeme, abychom konečně začali jednat? Rozsáhlá obnova přírody zachrání životy. Ochrání nás všechny před nejhoršími následky povodní, sucha a lesních požárů. Záchranou našich ekosystémů zachráníme sami sebe.“

Sergej Moroz, vedoucí politiky pro vodu a biologickou rozmanitost v Evropské kanceláři pro životní
prostředí: „Občanská společnost i nadále podporuje rozhodovací orgány EU, které se blíží k dohodě o prvním zákonu o obnově přírody v Evropě. Ďábel se však skrývá v detailech – tento zákon může
přírodu nasměrovat na cestu obnovy pouze tehdy, pokud zaváže vlády k přijetí účinných opatření k
obnově druhů a stanovišť vážně postižených intenzivním zemědělstvím, lesnictvím a rybolovem.
Pouze ambiciózní zákon EU, který nabídne skutečná řešení pro řešení biologické rozmanitosti a
klimatické krize, může splnit mezinárodní závazky EU v oblasti ochrany a obnovy přírody.“

Sofie Ruysschaert, referentka pro politiku obnovy přírody ve společnosti Birdlife Europe:
„Srdce evropského venkova ztrácí svůj tep, protože ptáci, včely a další životně důležité druhy mizí.
Zbídačená odvodněná rašeliniště nedokážou zadržovat CO2 a vodu. Pokud Evropa myslí svůj závazek obnovy přírody vážně, musí zákon zahrnovat robustní cíle pro obnovu biologické rozmanitosti a posílení klimatické odolnosti ekosystémů zemědělské půdy, včetně odvodněných rašelinišť.“

Ioannis Agapakis, právník v oblasti ochrany přírody ve společnosti ClientEarth: „Od všech tří institucí
EU požadujeme dohodu na ambiciózním a právně spolehlivém zákoně, který je naléhavě nutný k
řešení mnoha tlaků vyvíjených na evropskou přírodu. Obnova přírody a lidská činnost mohou – a musí – existovat v souladu. Aby vyjednavači obstáli, neměli by se vyhýbat nalezení rovnováhy, která zaručí obnovu přírody a zároveň podpoří udržitelné využívání jak na souši, tak v oceánech.“

[1] Zákon o obnově přírody podpořily členské státy EU, odvětví větrné a solární energie, vědci,
progresivní zemědělská komunita, evropští myslivci, finanční instituce, evropští starostové, stále více
podniků a podnikatelských sdružení a evropská mládež. Téměř 1 200 000 podpisů a vzkazů pro
ambiciózní zákon o obnově přírody bylo shromážděno v rámci různých kampaní, které zahájily koalice
#RestoreNature (vč. Avaaz), WeMove atd.

Celé prohlášení v české verzi:

23_10_11_RestoreNature joint statement_CZ

Celé prohlášení v originále (anglická verze):

23_10_11_RestoreNature joint statement