Ekologické organizace žádají odstoupení ředitele ČIŽP. Při vyšetřování otravy Bečvy úřad totálně selhal

Společná tisková zpráva Arniky a Zeleného kruhu


Vyšetřování největší ekologické havárie posledních desetiletí provází vážné pochybnosti. Hlavním důvodem, proč ani po půl roce česká veřejnost nezná viníka, je podle mnoha odborníků naprosto nezvládnutý a netransparentní postup České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Nejde o jediný problém. Na podzim loňského roku opustili inspekci všichni zaměstnanci oddělení CITES včetně šéfinspektorky, kteří instituci vybudovali mezinárodní renomé v boji proti pašerákům s chráněnými zvířaty.

Ekologické organizace sdružené v asociaci Zelený kruh žádají ředitele Erika Geusse v otevřeném dopisu o odstoupení.

„Žádáme, aby ředitel Geuss vyvodil z celé situace osobní odpovědnost. Pouze funkční instituce s novým vedením bude do budoucna zárukou nekompromisního dohledu nad ochranou životního prostředí, transparentního šetření poškozování přírody a hlavně prevence havárií obludných rozměrů, jakých jsme byli svědky v případě Bečvy,“ říká Kamil Repeš z Arniky.

Zelený kruh považuje za vážnou chybu ředitele Geusse také hromadný odchod zaměstnanců oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES vedeného Mgr. Pavlou Říhovou. „Za tímto hromadným odchodem stály nevyhovující podmínky ze strany vedení ČIŽP, a rovněž pak přímo osobní přístup ředitele Geusse. Oddělení CITES se podílelo na odhalení desítek pokusů o nelegální vývozy živých zvířat nebo výrobků z nich. Hromadný odchod zaměstnanců je přímou hrozbou pro ochranu ohrožených druhů živočichů a rostlin, jež jsou žádaným a výnosným artiklem v rámci nelegálního obchodu a je o to skandálnější vzhledem k tomu, že ČR je známá např. jako množírna kočkovitých šelem,“ vysvětluje Barbora Bartušková Večlová ze Svobody zvířat.

 Jan Freidinger z Greenpeace dodává: „Kauza Bečva zásadně podlomila důvěru v ČIŽP. A to nejen kvůli pochybnostem ohledně samotného průběhu vyšetřování havárie, ale především kvůli postoji ředitele Geusse, který bagatelizuje veškeré důkazy o zpackaném vyšetřování a špatné komunikaci ohledně havárie ze strany ČIŽP. Tím nejenže prohlubuje nedůvěru v jím vedenou instituci, ale znemožňuje i jakoukoliv nápravu a přijetí opatření, které by zamezily opakování podobné situace v budoucnu. Proto je na místě jeho odchod a zodpovědný výběr nového vedení, které vrátí ČIŽP ztracenou kredibilitu.“

Kontakty pro média:

  • Kamil Repeš, koordinátor kampaně Řeky bez jedů spolku Arnika: kamil.repes@arnika.org
  • Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu: daniel.vondrous@zelenykruh.cz
  • Barbora Bartušková Večlová, předsedkyně Svobody zvířat: bartuskova.veclova@svobodazvirat.cz
  • Jiří Kaňa, tiskový mluvčí Arniky: jiri.kana@arnika.org