Děti venku – Realita, přínosy a výzvy

Koncem listopadu jsme do pražské kavárny Pracovna pozvali ekopsychologa Jana Krajhanzla z Masarykovy univerzity v Brně a Petra Daniše, ředitele vzdělávacího centra TEREZA. Společně s nimi jsme diskutovali o tom, jakým způsobem tráví naše děti svůj volný čas a jaký to může mít dopad na jejich psychický i fyzický vývoj.

Jan Krajhanzl nám představil aktuální a unikátní výzkum Nadace Proměny. Rozsáhlý výzkum Nadace Proměny Karla Komárka provedený na reprezentativním vzorku 1 515 českých dětí ve věku 7–15 let a stejném počtu jejich rodičů vůbec poprvé mapuje, kolik času, kde a jak děti tráví a co si o tom myslí jejich rodiče. Toto šetření jako první svého druhu v České republice ukazuje, že typický český školák tráví venku ve všední den v průměru 1 hodinu a 41 minut a o víkendových dnech v průměru 2 hodiny a 49 minut. Dohromady průměrné dítě stráví venku kolem 14 hodin týdně.

Jan Krajhanzl představil také trendy, které tento výzkum ukazuje. Starší děti z rodin s nižším vzděláním, které tráví více času u obrazovek telefonů, počítačů a televizí, pobývají ve všední dny výrazně více času na ulici. Jejich protikladem jsou děti, které jsou během všedních dnů venku méně, zejména na ulici, ale je pro ně charakteristické trávit výrazně více času v přírodě a další zeleni během víkendů. Častěji se s tímto způsobem pobývání venku setkáme mezi mladšími dětmi z rodin s vyšším vzděláním, které tráví méně času u obrazovek.

Petr Daniš představil během své prezentace hlavní výstupy publikace Děti venku v přírodě – Ohrožený druh, která přehledně shrnuje výsledky výzkumů o kontaktu dětí s přírodou z celého světa. Více než stovka výzkumů z různých míst světa nám skládá obrázek o tom, že všichni lidé – a děti především – potřebují pobyt venku v přírodě pro své plné fyzické, duševní i sociální zdraví. Jeho prezentace byla nabita mnoha zajímavými informacemi. Jako jednu z hlavních zde uveďme například tu, že kontakt s přírodou dětem usnadňuje učení a přispívá k celkovému rozvoji jejich osobnosti.

Závěr debaty se nesl v duchu hledání vhodných výchovných postupů, které přivedou děti v dospělém věku k pozitivnímu vztahu k přírodě. Kdybychom věděli, co funguje stoprocentně, pak bychom to jistě začali používat, shodli se oba řečníci. Vlivy, které působí na naše děti, jsou však různorodé a nelze vyjmenovat universální řadu postupů, která přiměje naše děti mít pozitivní vztah k přírodě. Lze však doporučit, aby rodiče s dětmi trávili co nejvíce času v přírodě. Ideálně pak děti v přírodě nechali „být“ a poskytli jim bezpečný prostor pro svobodnou hru a tvoření.  Takže lze jen doporučit, jděte ven a už dnes neseďte u počítače.


2149287_643712_Praha_logo     Akce  proběhla v rámci projektu Smart café, podpořeného  grantem od Hlavního města Prahy.