Debatní cyklus Město bezpečné a přátelské

Připravili jsme cyklus debat s názvem Město bezpečné a přátelské.

První debata se uskuteční v rámci Týdne pro klima již příští pondělí:

12.9. od 17:30 Na téma Praha připravená na změnu klimatu promluví:

Kateřina Vídenová je architektka, v posledních letech se věnuje především environmentálním tématům souvisejícím s městy a krajinou. S Adamem Wlazelem má vlastní praxi s názvem MAK! (mobilní architektonická kancelář), s níž organizují osvětové a komunitní projekty ve veřejném prostoru. S Adamem a Richardem Biegelem také založila místní iniciativu Letná sobě!, která vyústila v proměnu politického klimatu na Praze 7. Je externí spolupracovnicí Arniky. Spolu s Dominikem Langem tento rok vede Atelier sochařství na pražské UMPRUM.

Peter Bednár je architekt a urbanista v kanceláři Jakub Cígler Architekti. Předtím studoval a pracoval v USA, Holandsku a Číně. Věnuje se plánování měst, dopravy a veřejného prostoru. Specializuje se na představování nápaditých, ale praktických designových řešení problémů měst s důrazem na zvyšování sociální, environmentální, dopravní, ekonomické a estetické hodnoty území.

Moderuje Tereza Vohryzková.

V přednášce promluví o konceptu modrozelené infrastruktury města, zejména o ozeleňování budov a veřejných prostranství, zachytávání dešťové vody a o tepelných ostrovech.

Debata se uskuteční v suterénu kavárny Langhans.

21.9. od 17:30 Město pro všechny v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí

Eliška Pomyjová ve své práci objevuje limity dialogu o roli a možnostech architektury a urbanismu v kontextu odlišných možností a potřeb uživatelů i pozic zapojených do procesu plánování a realizace. V Rethink Architecture i v dalších projektech se zaměřuje na sociální aspekty udržitelnosti vystavěného prostředí. V disertační práci na FA ČVUT zkoumá možnosti sdílené imaginace při procesu zapojování veřejnosti do plánování.

Markéta Káňová je praktikující architektka, která se ve své práci zaměřuje na principy férového města. Hledá limity a možnosti participace ve veřejném prostoru i v bydlení. Ve svém současném doktorandském výzkumu na FA ČVUT se zabývá sociální udržitelností v různých měřítkách obytného prostředí.

Až 40% lidí má problémy s orientací a pohybem ve vystavěném prostředí. Jak udělat město přátelské pro všechny? Jak mohou klimatická a adaptační opatření pomoci tomu, aby se lidé ve městě cítili lépe? Příklady dobré praxe a příběhy jejich vzniku v podání Rethink Architecture a doktorandek FA ČVUT.

Debatu moderuje Petra Kolínská

5.10. od 17:30 Nový život pro staré věci v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí

Vy víte, jak předcházet vzniku odpadu? Přijďte se seznámit se strategií Cirkulární Praha 2030. Dozvíte se, v jakých oblastech a jakými projekty se Praha chce stát cirkulární, jakou roli v tom budou hrát firmy a veřejnost. Představíme česká re-use centra a další inovace v znovupoužitelnosti a koloběhu věcí. 

Zuzana Kuberová je výkonná ředitelka Federace nábytkových bank a reuse center, z.s. V roce 2016 založila v Praze jedno z prvních reuse center pod názvem Z pokoje do pokoje, které již 6 let funguje coby renovační dílna a vzdělává v opravitelnosti nábytku. V partnerství s dalšími reuse centry a nábytkovými bankami pak stála u zrodu Reuse federace, která se věnuje propojování a rozvoji reuse center, mapuje různé způsoby fungování reuse provozů, kterými se inspiruje nejen v ČR ale i v zahraničí. Snažíme se přinést do Čech svěží vítr a vytvořit příležitosti k tomu, aby vznikala nová místa s kreativní koncepcí a vizí dlouhodobé udržitelnosti.

Zuzana Drhová, Ph.D.  působí v Pražském inovačním institutu jako zástupkyně ředitele s odpovědností za rozvoj městských inovací. Vedla přípravu Strategie Cirkulární Praha 2030 a je zodpovědná za inovační platformu k inovacím města. Dříve pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj jako metodička Smart Cities, ve vládní Agentuře pro sociální začleňování jako expertka pro kohezní politiku EU a regionální rozvoj či jako výzkumná pracovnice Centra pro sociální a ekonomické strategie UK. Dlouhodobě se věnuje udržitelnému rozvoji měst, a to i jako opoziční komunální politička či expertka pro MA21. Externě spolupracuje s katedrou veřejné a sociální politiky FSV UK v oblasti udržitelného rozvoje a politiky životního prostředí. V 90. letech pracovala v asociaci ekologických organizací Zelený kruh, kterou také několik let vedla.

Moderuje: Petra Kolínská

19.10. od 17:30 Energie dostupná pro všechny v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí

Přijďte si poslechnout, jak opravdu efektivně využívat energii. Jak překonat bariéry a dosáhnout úspor v domácnostech v praktickém životě. Dozvíte se také, v jaké fázi je vize decentralizované sítě malých fotovoltaických elektráren rozmístěných na střechách pražských domů.

Jan Veleba ve společnosti SEVEn pracuje od března 2016 jako konzultant energetických úspor. Na projektech v SEVEn se však začal podílet již při svém studiu jako odborný asistent od května 2015. Jeho hlavní náplní je spolupráce na mezinárodních projektech zaměřených na odborné vzdělávání v oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB), komplexních renovací budov (DER) a obnovitelných zdrojů energie (OZE). V rámci mezinárodního projektu Train-to-NZEB například zajišťoval vybavení školicího centra, organizaci vzdělávacích kurzů a působil také jako školitel. Spolupracuje i na dalších zahraničních projektech (CraftEdu, Fit-to-NZEB a ingREeS), které jsou součástí evropského výzkumného a inovačního programu Horizon 2020. Mimo jiné se podílí na tvorbě energetických koncepcí krajů (Olomoucký, Jihomoravský, Kraj Vysočina a Jihočeský), občas přednáší a píše odborné články a studie. V letech 2014 – 2018 byl místopředsedou Komise pro územní rozvoj a životní prostředí MČ Praha 15. Vystudoval obory Architektura a stavitelství a Stavební management na stavební fakultě ČVUT v Praze.

Jaroslav Klusák, Pražské společenství obnovitelné energie, ukončil doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, na katedře Ekonomiky životního prostředí v roce 2006. Od roku 2020 pracuje jako energetický manažer Hl.m.Prahy. Má praxi v oboru municipální energetiky od roku 2004, publikuje články, podílí se na řešení národních i mezinárodních projektů v oblasti udržitelné energetiky např. projekty ProgRESsHEAT (role OZE v CZT měst), SCORE (rozvoj komunitních OZE), STARDUST (renovace brownfieldů na ekologické a nízkoenergetické čtvrtě), INNOVATE (inovativní formy financování úspor v bytovém sektoru). Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Od roku 2018 vykonává funkci předsedy Sdružení energetických manažerů měst a obcí. Od února roku 2022 je ředitelem městské organizace

Pražské společenství obnovitelné energie.

Moderuje: Petra Kolínská

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Praha