Co se událo v září

Calla: Calla zaslala své Vyjádření v rámci zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. (o posuzování vlivů na životní prostedí, tedy EIA) k záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“. ČEZ má zájem postavit tu až dva nové bloky. Všechny informace k probíhajícímu posuzování najdete v uvedeném odkaze.

Calla: Dokument „Prosba o milost“

V neděli 4. září měl televizní premiéru dokument režiséra Josefa Dlouhého „Prosba o milost„, na jehož natáčení se podílela také Calla. Jeho tématem jsou rekultivace a jejich vliv na přírodu. Ve filmu „hrají“ také naše známé jihočeské lokality – pískovna Lžín, Cep II, Pískovna u Dračice, odkaliště Hodějovice nebo lom na Pacově hoře a jejich zvířecí obyvatelé. 

Děti Země: Za výstavbu spalovny v Chotíkově pokuta 50 tisíc korun

Plzeňská teplárenská, a. s., pět dní stavěla bez pravomocného stavebního povolení. Společnost Plzeňská teplárenská ve své honbě za rychlé spuštění spalovny komunálních odpadů v Chotíkově už nejméně dvakrát porušila zákon. Loni v květnu nevyřídila žádost Dětí Země poslat údaje o konzervaci spalovny, takže Krajský soud v Plzni ji v říjnu 2015 přikázal žádost vyřídit a zaplatit Dětem Země 12,2 tisíc korun.

Frank Bold: Proč „ekovyděrači“? Debata právníka a architekta ukazuje, kde vzniká mýtus o blokování staveb ekology

Nedávno zveřejněný záznam z debaty pořádané organizací Kverulant ukazuje, z jakých mýtů vychází negativní pohled části veřejnosti na účast spolků v povolování staveb.

Frank Bold: Vydáváme publikaci o budoucnosti řízení korporací

Projekt Purpose of Corporation vyvrcholil týdenní konferencí v Bruselu, na níž přední akademikové, představitelé byznysu i politiky diskutují o budoucí podobě řízení korporací. Nyní jsou korporace postavené na maximalizaci zisku akcionářů. Tématem konference i celého projektu je, jak tento stav změnit a posunout směrem k většímu sdílení odpovědnosti za důsledky činnosti korporací v oblastech, jako jsou zaměstnanecká práva, lidská práva nebo ochrana životního prostředí. Výstupem projektu je stostránková publikace Corporate Governance for a Changing World, nyní k dispozici ke stažení.

Glopolis: Otevřený dopis Andreji Babišovi ke zřízení evidence skutečných majitelů

V pondělí 12. 9 zaslaly organizace Transparency International ve spolupráci s Glopolis otevřený dopis ministru financí Andreji Babišovi týkající se zřízení evidence skutečných majitelů.

Greenpeace: Dávkami pro horníky byly stvrzeny limity těžby

Vláda ve čtvrtek 6.10 rozhodla, že zaměstnanci odcházející z končícího hnědouhelného velkolomu Československé armády v Ústeckém kraji dostanou speciální sociální dávky. Asociace ekologických organizací Zelený kruh, ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace spolu s místním sdružením Kořeny Litvínov a občanskou iniciativou Limity jsme my to považují za tečku za úvahami o pokračování těžby na tomto velkolomu. Zároveň však navrhují, aby stát získal peníze na dávky vyšším zpoplatněním těžby státního uhlí a snížil neadekvátní tak miliardové zisky těžařů.

Hnutí DUHA: Známí herci, zpěváci, spisovatelé a dalších 61 139 lidí vyzvalo peticí ministra Richarda Brabce, aby dal větší prostor divočině v NP Šumava

Režisér a scénárista Václav Chaloupek, herec a hudebník Vojtěch Dyk, dokumentaristka Olga Sommerová, a herci Kryštof Hádek, Lenka Krobotová, Táňa Fischerová a Jan Novotný spolu se zástupci petičního výboru Jaromírem Bláhou z Hnutí DUHA a hercem Petrem Vackem začátkem října peticí apelovali na ministra Richarda Brabce, aby se osobně zasadil o rozšíření prostoru pro divokou přírodu a omezení zástavby v Národním parku Šumava. Petici, kterou podepsalo dalších 61 139 signatářů, převzal v zastoupení ministra Brabce jeho náměstek Vladimír Dolejský. 

Hnutí DUHA: Nová studie: třetinu veškeré elektřiny v ČR si budou moci vyrábět lidé sami

V České republice by již za 14 let mohly vyrábět elektřinu z vlastních obnovitelných zdrojů dva miliony lidí a v roce 2050 již každý druhý obyvatel. Pokrýt by tak samovýrobci mohli třetinu naší celkové spotřeby elektrické energie. Vyplývá to z vydané studie, kterou zpracovala nezávislá nizozemská výzkumná a konzultační společnost Delf CE. Podle studie však musí být odstraněny překážky, které brání rozvoji zdrojů v majetku domácností, energetických družstev, malých podniků a veřejných institucí.

Hnutí DUHA: Evropský parlament ratifikoval klimatickou dohodu z Paříže, ta tím vejde v platnost

Evropský parlament souhlasil s ratifikací pařížské klimatické dohody. Tím by měly být splněny právní podmínky (tedy ratifikace minimálně v 55 státech, které zároveň vypouštějí minimálně 55 procent emisí skleníkových plynů) pro to, aby přelomová dohoda o ukončení fosilní závislosti světa vešla v platnost.

Platformy proti hlubinnému úložišti: Obce a spolky se spojily proti úložišti, chtějí změnit dosavadní postup státu

Obce a spolky dotčené přípravou hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a dalších vysoce radioaktivních odpadů a zároveň nespokojené s postupem zodpovědných státních institucí založily Platformu proti hlubinnému úložišti jako své dobrovolné neziskové společenství.  Cílem platformy je prosadit takový způsob hledání řešení problému, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy.

Na spadnutí:

Ekofilm – 42. Mezinárodní filmový festival

Ve dnech 13.–15. října se do Brna opět vrací mezinárodní filmový festival s tematikou životního prostředí EKOFILM. Letošní ročník je zaměřen na téma Voda a sucho. EKOFILM je jedním z nejstarších environmentálně založených filmových festivalů na světě a patří mezi oblíbené akce nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro laické publikum se zájmem o kvalitní snímky a téma životního prostředí. Letošní ročník s magickým číslem 42 otevře ve středu 12. října koncertem pod širým nebem zpěvák Dan Bárta s doprovodnou skupinou Illustratosphere.

Fórum 2000: Odvaha převzít odpovědnost

První ročník konference FORUM 2000 se uskuteční 16. až 19. října 2016. Světoví lídři se potýkají s nedostatkem vize, odvahy rozhodovat či převzít na sebe odpovědnost. Jsou současné demokratické systémy schopné generovat skutečné politické osobnosti? Diskuze, přednášky a velmi zajímaví hosté. Více v programu.

Glopolis: Festival Země na Talíři 2016

Šestý ročník filmového festivalu Země na Talíři přináší sedm filmů, které vám prozradí fakta o zemědělských alternativách, permakultuře, o záborech půdy, produkci palmového oleje, o osivech, glyfosátu, o GMO nebo o tom, jak v roce 2050 nakrmit 10 miliard lidí. Odhalíte, jak výroba a spotřeba potravin ovlivňuje dění v blízkých i vzdálených koutech planety. Jaká je budoucnost potravin? Jaká je tvář zítřka?…Je to tvář změny?