Co se událo v únoru a v březnu

Zelený kruh: Lidé mlčte, vládneme.

O nahrazení parku v sousedství benzínkou, parkovištěm, lakovnou či supermarketem rozhodují úřady. Na rozdíl od komunistického bezčasí se ale nyní lidé mohou k rozhodování úřadů alespoň vyjádřit. Bez nároku na to, že se jejich připomínkou bude někdo zabývat.

Předtím si ovšem musí založit spolek, sesbírat 200 podpisů atp. Ministerstvu životního prostředí přišlo, že „v rámci kompromisu“ při přípravě novely stavebního (a dalších) zákonů by bylo možné prostor pro vyjádření lidem umenšit. Vládní návrh proto obsahuje konec tzv. veřejných slyšení, zrušení zveřejňování a připomínkování odborného posudku EIA či vyloučení občanů z rozhodování o kácení kvůli stavbám. Sobotkův kabinet tím fakticky zrušil závazek z programového prohlášení: “Zachováme současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních”. Více zde.

Společná tisková zpráva organizací Calla, Care, Centrum pro dopravu a energetiku, Glopolis, Greenpeace, Hnutí DUHA, Klimatická koalice a Veronica: ČR má snížit skleníkové emise o 80 %

Příští vláda připraví antifosilní zákon. Vláda v březnu schválila Politiku ochrany klimatu. Česká republika bude směřovat ke snížení emisí skleníkových plynů o 80 % do roku 2050 (oproti roku 1990), příští vláda připraví antifosilní zákon, dojde k zavírání zastaralých uhelných elektráren a rozvoji obnovitelných zdrojů. To jsou stěžejní úkoly státu k naplnění Politiky ochrany klimatu v ČR, kterou schválila vláda.

Arnika: Běloruský režim bezdůvodně uvěznil ekologické aktivistky. „Propusťte je!“, žádá Arnika

Šlo o poklidné a navíc povolené shromáždění, přesto se 15. března v běloruském Minsku bezdůvodně zatýkalo. Proti demonstrantům zasáhli (často neuniformovaní) příslušníci represivních složek a brutálním způsobem zatkli asi 50 lidí. Mezi zatčenými byly i členky ekologické organizace Ecohome Marina Dubina, Xenia Maljuková a Alena Dubovik. Arnika, která s organizací Ecohome spolupracuje, se tak přesvědčila, že občanská společnost v Bělorusku po několika letech částečného uvolnění opět čelí tvrdému bezpráví.

Arnika: Krajský úřad rozhodl, že Quail nesmí do Hůrky u Temelína vozit nebezpečné popílky

Společnost Quail s.r.o. nadále nesmí přijímat ke zpracování popílky ze spaloven nebezpečných odpadů. Ty se pravděpodobně podílely na kontaminaci toxickými dioxiny a těžkými kovy, kterou Arnika odhalila v okolí zařízení v Hůrce u Temelína. Krajský úřad Jihočeského kraje totiž pro tuto provozovnu Quailu vydal změnu integrovaného povolení.

České nebe: Jak přežít smog: Test filtračních roušek

Honza Kotlář nám před nějakou dobou poslal článek, ve kterém rozebírá vlastnosti roušek, které testoval, když šel běhat v průběhu smogové situace. Snažil se tak chránit před znečištěným vzduchem, který při aerobní aktivitě vdechujeme mnohem intenzivněji, tím pádem si logicky můžeme více uškodit. Pro rozhodování o tom, zda jít či nejít běhat v každém případě doporučujeme naši aplikaci SmogAlarm – v době, kdy kontrolka svítí červeně či temně rudě namáhavý pohyb venku nedoporučujeme.

ČSO: Jedna vlaštovka jaro nedělá, patnáct ano!

I přes současné ochlazení se objevují první vlaštovky. Letos jich, dle záznamů ve faunistické databázi České společnosti ornitologické avif.birds.cz, bylo hned 15 najednou! Toto hejnko bylo pozorováno ve středu 22. března v Mutěnicích na Hodonínsku, o den později než v loňském roce. Od té doby se objevily na dalších pěti lokalitách.

Greenpeace: Startuje EKOvýzva! Letos proběhne od Hodiny Země do Dne Země

I letos mohou uživatelé internetu sledovat příběhy lidí, kteří přecházejí na veganskou stravu, bojkotují palmový olej či snižují množství vyprodukovaného odpadu. Třetí ročník projektu EKOvýzva startuje v sobotu 25. března, kdy se po celém světě drží Hodina Země a řada památek či institucí na hodinu zhasne světla, aby upozornila na problematiku změn klimatu.

Hnutí DUHA: Příroda: nejlepší lék pro zdraví, říkají lékaři i psychologové

Svět slaví Mezinárodní den lesů. Ovšem ne každý, ať už u nás či za našimi hranicemi, má ve svém okolí přístup k přírodě a lesům. To zvyšuje riziko zdravotních a psychických problémů a tím prohlubuje nerovnost ve společnosti. Celá řada studií zaměřených na lidské zdraví ukazují silnou vazbu mezi nedostatečným přístupem do přírody a přírodních oblastí a špatnými výsledky, které zkoumané osoby vykazovaly ve zdravotních testech. Identifikovanými negativními projevy, které jsou spojeny s nedostatkem přírody, jsou vyšší míra obezity, psychické problémy a vyšší úmrtnost.

Hnutí DUHA: Vláda navrhla zastavit rozprodej státních lesů. Potřebují však také lepší hospodaření a víc svobody pro přírodu

Vláda schválila novelu lesního zákona, která zakazuje zcizování státních lesů. Výjimku tvoří případy, jako je směna za jiné lesní pozemky kvůli jejich scelování nebo naplnění veřejného zájmu, a to vždy jen za souhlasu ministerstva zemědělství. Pokud vláda novelu prosadí v Parlamentu, státní lesy nebude možné zbytečně rozprodávat.

Hnutí DUHA: Europoslanci výraznou většinou podpořili prevenci a recyklaci odpadů i oběhové hospodářství

Je to jasný signál pro nový odpadový zákon. Ministr Brabec by měl v Radě EU podpořit evropský trend. Evropský parlament v úterý 12. března výraznou většinou schválil balíček pro oběhové hospodářství  – změnu šesti směrnic týkajících se nakládání s odpady. Europoslanci dali jasnou zprávu pro změnu nakládání s odpady v Evropské unii.

Hnutí DUHA Olomouc: Vlk sražený nedávno na dálnici D1 přišel až z Karpat

Vlk, kterého počátkem března zabilo auto na dálnici D1 na Jihlavsku, pocházel překvapivě z Karpat. Prokázaly to genetické analýzy jeho tkáně. Zvíře tak pravděpodobně urazilo z místa svého narození několik set kilometrů. U vlků se můžeme s mnohasetkilometrovými přesuny setkat zejména u mladých samců, kteří hledají nové teritorium. To byl zřejmě i případ zvířete usmrceného na Vysočině. Zjara jsou dlouhé přesuny vlků nejčastější.

Komise životního prostředí Akademie věd České republiky a STUŽ: Metropolitní plán Prahy: občané žádají akademii věd o pomoc

Odborná i široká veřejnost sleduje se znepokojením uzavřenost přípravy nového územního plánu hl. m. Prahy a upozorňuje na metodické i věcné nedostatky v dosud zveřejněné dokumentaci. Akademie věd ČR může nabídnout jak platformu pro otevřená jednání, tak zapojení svých odborníků.

Nadace Partnerství: Cena Josefa Vavrouška

Nadace Partnerství vyhlašuje již 21. ročník Ceny Josefa Vavrouška. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Laureáta vybírá porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců nadace. Záštitu nad letošním ročníkem převzal předseda vlády pan Bohuslav Sobotka. Nominovat je možné prostřednictvím formuláře na webových stránkách http://www.cenajosefavavrouska.cz

Pražské matky: Praha připravuje Plán udržitelné mobility

3 scénáře, jak poladit Prahu, aby se v ní lépe žilo a cestovalo. Minulý týden proběhl v primátorské rezidenci workshop, v jehož rámci bylo zástupcům odborné veřejnosti, představeny 3 scénáře Plánu udržitelné mobility (PUM), který  připravuje hlavní město Praha na období zhruba deseti let, přesně do roku 2030. Praha přiznává, že se  do tohoto úkolu pouští především proto, aby vyhověla požadavku EU, a zpracovává jej podle předepsané unijní metodiky.

Pražské matky: Znečištění pražského ovzduší: napsali jsme primátorce

Veronica: Zimní horko jako český zlozvyk

Už poněkolikáté se vrací do rubriky Ekologická poradna téma zimního vytápění. Ono má totiž řadu environmentálních souvislostí: spotřebu paliv, hlavně těch fosilních, emise skleníkových plynů, znečištění ovzduší… V našich podmínkách se samozřejmě bez vytápění neobejdeme. Co ale je na zvážení a může environmentální dopady hodně snížit je, na jaké teploty chceme příbytek, kancelář, školní třídu v zimě vytápět.

Zelený kruh: 83 % občanů chce rozhodovat o místě, kde žije. Někteří poslanci tomu chtějí zamezit.

Poslanec Foldyna (ČSSD) a poslanecký výbor pro veřejnou správu navrhují vyloučit spolky občanů z rozhodování o stavbách v jejich okolí. Ostře to ale kontrastuje s názorem veřejnosti. Podle nedávného průzkumu názorů provedeného Centrem výzkumu veřejného mínění si 83 % dospělé populace myslí, že o místních otázkách mají rozhodovat občané.

Zelený kruh: Představitelé ČSSD bojkotují volební závazky vlastní strany

Realizaci některých důležitých plánů Sobotkova kabinetu přímo blokují vysoce postavení sociální demokraté.  ČSSD i vláda slibovaly zjednodušit a zrychlit rozhodování o stavbách a zachovat přitom lidem možnost vyjadřovat se k jejich dopadům na životní prostředí. Proti zjednodušení se postavilo několik rezortů včetně ministerstva vedeného dnes již odvolaným Janem Mládkem (ČSSD). Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) chce zase lidem zakázat připomínkování prachu či hluku ze staveb v okolí.

Akce

Nesehnutí: Konference Aktivní rodičovství

Již 7. ročník konference Aktivní rodičovství, který se bude konat 8. 4. 2017 opět na Fakultě sociálních studií MU, Joštova 10, Brno. Letos se můžete těšit na Mentální jazyky, barefoot, otcovství, alternativní vzdělávání a mnoho dalšího.

Zelený kruh: Smart café – Opravdu potřebujeme doplňky stravy?

Zveme vás na Smart café na téma Opravdu potřebujeme doplňky stravy?, které se uskuteční v úterý 11. 4 v Langhans – Centru člověka v tísni Therapy (Školská 30, Praha 1). Setkání se zúčastní paní Daniela Winklerová ze Státního zdravotního ústavu a paní Diana Chrpová, která se dlouhodobě věnuje tématu výživy a je místopředsedkyní Sekce nutričních terapeutů ČAS. Více o Smart café a pozvaných hostech najdete na FB události zde.

NGO Market 2017

Tradiční veletrh neziskovek NGO Market se v roce 2017 uskuteční 12. dubna v prostorách Fora Karlín (Pernerova 51, Praha 8). Veletrh doprovodí celodenní program, určený zástupcům neziskovek i veřejnosti. Vstup na akci je jako tradičně zdarma.

Glopolis: Food Waste Hackathon Praha- 21. – 23. 4

Přihlášku a informace o vstupenkách naleznete zde. Pro přihlášení na akci je nutné si zakoupit vratnou vstupenku. Registrace probíhá do 1. 4. 2017 a pozor, kapacita jednotlivých míst omezena!

Arnika: Konference 2017 – ochrana a údržba alejí

Konference se uskuteční 20. – 21. 4. 2017 v Pardubicích (Reálka, sál Jana Kašpara). Více informací najdete zde.

Rosa: Týden opravdových plen proběhne ve dnech 24. – 30. dubna

Týden opravdových plen Real Nappy Week je celosvětová osvětová kampaň za pleny šetrné k životnímu prostředí i k dítěti. Ekoporadna Rosa o.p.s. České Budějovice je od roku 2007 nezávislým koordinátorem této akce pro Českou republiku.

STUŽ: Zveme vás na 23. ročník Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových – 26. až 28. května v NP Podyjí

Kompletní program najdete zde.

Evropský týden udržitelného rozvoje: www.tydenudrzitelnosti.cz

Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevropská iniciativa podporovaná Evropskou sítí udržitelného rozvoje. Cílem ETURu je zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy. V ČR se historicky poprvé uskutečnil ve dnech 30. 5. – 5. 6. 2015. Akce se v těchto dnech každoročně opakuje.