Co se událo v srpnu

Arnika: Hlavolamy obsahují nebezpečné látky poškozující paradoxně i intelekt

Arnika spolu s mezinárodní sítí nevládních organizací IPEN v italské Florencii zveřejnila výsledky průzkumu, který se zaměřil na hlavolamy známé jako „Rubikovy kostky“. Výsledky jsou znepokojivé. V bezmála devadesáti procentech vzorků se objevily škodlivé látky ze skupiny tzv. bromovaných zpomalovačů hoření (BFR), včetně těch, které jsou přímo zakázány Stockholmskou úmluvou.

Arnika: Lehké letní osvěžení ve skleničkách s těžkými kovy

Oblíbené lehké letní nápoje – ať už je to malinovka, ledová káva nebo mojito – nám můžou „ztěžknout“ v hrdle. Na vině ovšem nejsou samotné nápoje, ale skleničky, které v barevných potiscích velmi často obsahují toxické těžké kovy. Arnika v rámci kampaně Jezme bez jedů proměřila několik desítek potištěných skleniček. Zhruba dvě třetiny obsahovaly vysoké koncentrace olova a kadmia. 
 
Arnika: Dětské obutí na léto? Často se v něm najde toxické olovo i nebezpečné ftaláty

Vysokou koncentraci toxických látek prokázaly chemické analýzy v několika vzorcích běžně dostupné letní obuvi.  Arnika nechala otestovat především dětskou obuv, protože právě děti jsou rizikovou skupinou, která by se kontaktu s jedovatými a rizikovými látkami měla vyhnout. V botičkách byly naměřeny především ftaláty DEHP a DiBP, které jsou škodlivé především pro hormonální a reprodukční systém člověka. V několika vzorcích byla také prokázána přítomnost olova, které je spojováno především s negativním působením na nervovou soustavu. 

Calla: Geocaching ve službách ochrany přírody pokračuje i letos

V loňském roce umístila Calla ve spolupráci s Oldřichem Nedvědem z Přírodovědecké fakulty JU do vybraných pískoven v jižních Čechách tzv. cache (neboli „kešky“). Cílem tohoto ojedinělého projektu bylo zjistit, zda může geocaching prospět ochraně ohrožených druhů. Unikátní projekt pokračuje i nadále.

ČSO: Legislativa EU na ochranu přírody sice pomáhá polním ptákům, ale není schopná zabránit jejich dalšímu úbytku

Nová vědecká studie publikovaná v odborném časopise Conservation Letters ukazuje, že Směrnice o ptácích EU a agroenvironmentání programy EU mohou pomoci chránit ptáky zemědělské krajiny, avšak jejich pozitivní vliv je utlumen devastujícím vlivem intenzifikace zemědělství. Studie, na níž se podílelo 25 odborníků z celé Evropy, vznikla pod vedením České společnosti ornitologické a ve spolupráci s UP Olomouc a UK Praha.

ČSO: Čtvrtá úspěšná sezona pro pražské sokoly

Již čtvrtý rok v řadě v Praze hnízdí vzácní a ohrožení dravci sokoli stěhovaví. Letos bylo úspěšné pouze hnízdění na komíně v areálu ZEVO Malešice (4 mláďata). Vejce v areálu PTAS v Michli se nevylíhla a třetí pár mladých sokolů se objevil v Holešovicích.

Nadace na ochranu zvířat: Zvířata nejsou zboží k přepravě!

Letos poprvé se 29. srpna uskutečnil Světový den s názvem Zvířata nejsou zboží k přepravě. Díky iniciativě mezinárodní organizace Compassion in World Farming se v tento den stovky aktivistů z více než 30 zemí světa spojili v úsilí za ukončení krutého obchodu s hospodářskými zvířaty.

NESEHNUTÍ: Aplikace Můžu dýchat? ukáže, jaké je v Brně ovzduší

Brněnská nezisková organizace NESEHNUTÍ vytvořila novou webovou aplikaci Můžu dýchat? Ta vám řekne, jaká je aktuální kvalita vzduchu a jak se zachovat při špatném stavu ovzduší.

PRO-BIO: ČTPEZ: Pachtovní smlouvy ocení vlastníci půdy i ekozemědělci

Právě vychází aktualizovaná Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy. Nově nabízí i návrhy řešení v případě, že v době pachtu dojde na pozemku ke zlepšení půdní kvality. To vedle vlastníků ocení zejména ekologičtí zemědělci. Diskuze nad smyslem ekologického zemědělství se tak pro jednou posouvá od debat nad kvalitou biopotravin k reálnému měření přínosů v podobě zhodnocených pozemků.

PRO-BIO: Přihlašte se do soutěže Česká biopotravina 2016

Dovolujeme si vás informovat, že v soutěži Česká biopotravina se letos nově mohou výrobci utkat o cenné body. Jedná se o body preferenční pro projekty Programu rozvoje venkova.

Frank Bold: Senát schválil nezávislou kontrolu financování politických stran, zpřesněné volební zákony posílá do sněmovny

 Senátoři schválili novelu zákona o sdružování v politických stranách. Ta přináší několik významných novinek pro fungování a hospodaření politických stran v ČR. Novelu volebních zákonů, které upravují předvolební kampaně, senátoři doplnili o upřesňující pozměňující návrh a s ním jej posílají do sněmovny, kde o nich budou hlasovat poslanci.

Frank Bold: Voda jako veřejný zájem: Holešov vytrvává

Voda je pro život i životní prostředí nejdůležitějším statkem, z toho důvodu vodní zákon stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů a definuje, co je a co není možné v nich provozovat. Stanovení ochranného pásma je považováno za veřejný zájem.

Greenpeace: RSPO vrátilo palmoolejné společnosti IOI certifikáty udržitelnosti příliš brzy – pralesy kácet nepřestala

Velká palmoolejná společnost, jíž byly odebrány certifikáty udržitelnosti kvůli destrukci indonéských pralesů a rašelinišť, získala certifikaci zpět. Toto šokující rozhodnutí RSPO, průmyslové skupiny usilující o udržitelnost, vysílá zprávu, že je v pořádku, aby palmařské společnosti pokračovaly v devastaci pralesů ve jménu zisku.

Greenpeace: Domorodci slaví! Obří přehrada v srdci Amazonie zrušena

Brazilská agentura pro životní prostředí (IBAMA) oznámila, že zruší proces udělení povolení obří přehradě São Luiz do Tapajós (SLT) v samém srdci Brazílie. Ačkoli je to neuvěřitelné vítězství lidí nad nesmyslnými plány na ničení amazonského pralesa, je třeba udělat mnohem více, abychom ochránili Tapajós a ostatní amazonské řeky před dalším přehrazováním. V povodí Tapajós se projektuje 42 dalších přehrad a v celém amazonském pralese se hovoří o stovkách dalších.

Greenpeace: Od L’Oréal po Revlon. Které kosmetické značky znečišťují oceán mikroplasty?

Po zjištění, že 170 druhů  mořských živočichů obsahuje odpady z mikroplastů, organizace Greenpeace rozhodla otestovat největší značky z odvětví kosmetiky a osobní hygieny. Mikroplasty pravděpodobně znáte v podobě barevných kuliček, na které můžete narazit ve sprchovém gelu nebo v peelingovém krému na obličej. V poslední době se však tyto kuličky dostávají do povědomí kvůli problémům, který páchají v našem ekosystému a také v podmořském světě.  

Greenpeace: Hejtman se plete. O budoucnosti elektrárny ve Chvaleticích lidé rozhodovat nemohou

Lidé, kteří chtějí prosadit ukončení provozu chvaletické elektrárny v termínu původně slibovaném ČEZem, jsou naprostí idioti. Alespoň to lze dovodit z vyjádření představitelů Pardubického kraje k demonstraci, která se nedávno konala pod jejich okny. Padesátka protestujících svým časem údajně plýtvala zbytečně, protože řízení o prodloužení provozu Chvaletic do roku 2030 se prý bude opakovat a veřejnost se jej bude moci zúčastnit. Protestující tomu jen nerozumí a vlamují se do otevřených dveří. Jenže všechno je to trochu jinak.

Hnutí Brontosaurus: Brontosauři odpracovali přes prázdniny na 35 tisíc hodin

Na letních akcích brontosauří dobrovolníci pomáhali přírodě, památkám i lidem. Hodnota práce se dá vyčíslit na téměř 5 milionů Kč!

Hnutí DUHA: Větrná energetika: nejméně 2 426 trvalých pracovních míst již v příští dekádě

Minimálně 2 426 trvalých pracovních míst v roce 2030 a 5 583 v roce 2050 – tolik může v ČR zajišťovat větrná energetika, pokud stát obnoví přiměřenou podporu pro obecní a občanské větrné elektrárny a podpoří průmysl vyrábějící čisté technologie. Představuje to jen o něco méně zaměstnanců, než poskytuje naše pivovarnictví. 

Hnutí DUHA: Další pokus o nový tarif: dotkne se dvou milionů zákazníků v příštích 15 letech

Až dvou milionů odběratelů do roku 2030 jako jsou běžné domácnosti, malopodnikatelé, školy a školky se dotkne připravovaný nový tarif na elektřinu. Proto musí hájit především jejich zájmy, nikoli zájmy elektrárenských gigantů. Předsedkyni Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou k tomu vyzvalo Hnutí DUHA poté, co oznámila přípravu speciálního tarifu pro samovýrobce elektřiny. 

Hnutí DUHA: Malta jako první země EU zakáže glyfosát

Malta se stane nejspíše první zemí Evropské unie, která na svém území zcela zakáže použití glyfosátu – účinné složky mnoha herbicidů a desikantů (látky používané k dosoušení zemědělských produktů). Tamní ministerstvo životního prostředí zahájilo proces zákazu této látky nedlouho poté, co Evropská unie prodloužila glyfosátu licenci do konce roku 2017. ČR může glyfosát na svém území zakázat nebo výrazně omezit také. Hnutí DUHA k tomu vyzvalo ministry. K výzvě se mohou lidé připojit na webuwww.parkybezchemie.cz.

 Hnutí DUHA: ČSSD rekapituluje 2,5 roku ve vládě. Musí si pospíšit, aby splnila ekologické závazky

9. července na tiskové konferenci ČSSD rekapitulovala činnost vlády, kterou 2,5 roku vede. Hnutí DUHA komentuje plnění ekologických priorit, které si strana vytyčila. Za 2,5 roku vedení vlády se straně podařilo v ekologické oblasti prosadit jen menšinu svých priorit. Několik dalších může – a měla by – splnit ve zbývajícím čase. 

Hnutí DUHA: Čtvrtinu ozbrojených konfliktů v etnicky roztříštěných zemích nastartovala změna klimatu

Překvapivě rozsáhlý dopad měnícího se podnebí odhalila vědecká studie aktuálně publikovaná v prestižním odborném časopise americké akademie věd Proceedings of the National Academy of Sciences. Podle vědců z renomovaného Potsdam Institute for Climate Impact Research a Humboldtovy univerzity v Berlíně byl počátek 23 % ozbrojených konfliktů v etnicky roztříštěných zemích již v letech 1980-2010 velmi silně spojen s projevy globální změny klimatu – zejména suchem a vlnami veder.

Glopolis: Menší spotřeba palmového oleje v ČR pomůže Indonésii, říká úspěšný režisér Michal Gálik

Michal Gálik natočil během dvouměsíční cesty po Borneu dokument s názvem Zelená poušť. Jeho svědectví nám dává unikátní možnost proniknout do problematiky palmového oleje a pochopit, jakou roli v ní hrajeme i my sami, jako spotřebitelé.