Co se událo v říjnu

Arnika: O toxických látkách v plastových hračkách na Světovém sněmu recyklátorů v Praze
V posledním říjnovém týdnu se v Praze konal celosvětový sněm recyklačních firem a svazů, na němž Arnika prezentovala alarmující výsledky chemické analýzy hraček z recyklovatelných plastů zakoupených v zemí EU. Chemické analýzy v nich odhalily vysoké koncentrace bromovaných difenyléterů používaných jako zpomalovače hoření.

Arnika: Existence alejí v české krajině je ohrožena. Aktuálně na Frýdlantsku
Na Frýdlantsku hrozí, že kvůli rekonstrukci a rozšíření silnic bude vykácena téměř tisícovka stromů v pěti různých alejích. Náhradní výsadba za pokácené stromy je nejistá. Je hned několik způsobů, jak mohou občané apelovat, aby došlo k přehodnocení projektu.

Arnika: Rakovinotvorných látek vypustila většina znečišťovatelů méně, Spolana naopak více
Dobrou zprávou pro obyvatele České republiky je, že množství rakovinotvorných, reprotoxických i mutagenních látek ohlášených znečišťovateli do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) se meziročně snížilo. Neplatí to ovšem v případě středočeské chemičky Spolana Neratovice, která vypustila do životního prostředí o 4 tuny těchto látek více.

Arnika: Anketa Skleněné peklo Prahy rozpoutala diskusi architektů i celebrit
Hlavní město Praha již několik let připravuje nový územní plán. Sdružení Arnika při této příležitosti pořádá anketu o nejhorší a nejlepší stavbu metropole Skleněné peklo. Jak vidí rozvoj Prahy za poslední čtvrtstoletí její obyvatelé. Anketa rozpoutala diskuzi architektů i laické veřejnosti.

Auto*mat: Kdy přestanou pražské emise zabíjet?
V důsledku špatného ovzduší, které v ČR nejvíce zatěžují auta, zahynou každým rokem předčasně tisíce lidí – několikanásobně více než při dopravních nehodách. Iniciativa Auto*Mat vyzývá primátorku Krnáčovou k důslednému snižování emisí v Praze.

Auto*mat: Report z vycházky po tubusu metra na Černém mostě
Tématem vycházky byla otázka řešení dopravních problémů centra Prahy v souvislosti s uspořádáním dopravy na hranici samotného města. Černý Most je ideální místo na vysvětlení mnoha dopravních vztahů, které vznikají na okraji velkých měst. Je zde možné nad konkrétními příklady diskutovat o možnostech řešení vztahů mezi jednotlivými způsoby dopravy, jak je efektivně rozvíjet a předcházet problémům nejen v samotném místě, ale zejména v centru Prahy.

Česká společnost ornitologická: Amatérští ornitologové pomáhají objasňovat změny početnosti ptáků v Evropě
Nová studie, na níž se podílela i Česká společnost ornitologická, přináší další poznatky o tom, co ovlivňuje změny početnosti evropských ptačích druhů. Údaje, které nashromáždily tisíce amatérských ornitologů, ukazují, jak ptáci reagují na změny životních podmínek vlivem změny klimatu i změn ve využívání krajiny. Některým ptačím druhům změny svědčí a jejich populace narůstají. Na druhou stranu zejména druhy přizpůsobené chladnějším podmínkám ubývají.

Děti Země: Koncepce vodní dopravy se bude posuzovat variantně
Ministerstvo životní prostředí žádá vyhodnocení s jezem u Děčína i bez něho. V závěrech zjišťovacího řízení k oznámení koncepce vodní dopravy, které vydalo Ministerstvo životního prostředí, se v sedmnácti podmínkách po Ministerstvu dopravy požaduje, aby její vlivy na životní prostředí byly podrobně vyhodnoceny. 

Veronica: Anketa Brněnský strom roku už zná vítěze!
Od poloviny srpna do konce září mohla veřejnost hlasovat v anketě Brněnský strom roku. Do finále se dostalo osm stromů navržených veřejností, školami nebo odborníky. Ankety se zúčastnilo téměř sedm stovek hlasujících. Veřejnost rozhodla, že Brněnským stromem roku 2015 se stane dub letní v Brně – Žabovřeskách.

ROSA: Nová brožura učí rodiče správně nakupovat hračky
Novou rosí brožuru „Správná hračka pro děti i pro přírodu“ si můžete pořídit při setkání s Rosou přímo v terénu, v její kanceláři či z tepla domova z rosího eshopu. Publikace pomáhá rodičům, jak a podle čeho zvolit vhodnou hračku pro dítě a zároveň šetrnou k přírodě.

Frank Bold: Spolky v ČR mohou nově podávat hmotněprávní námitky v rámci soudního přezkumu
V červnu tohoto roku vydal český Nejvyšší správní soud přelomový rozsudek, podle něhož spolky zabývající se ochranou přírody a krajiny jsou aktivně legitimovány k podání nejen procesních, ale i hmotněprávních námitek v řízení před správními soudy. Soud argumentoval zněním Aarhuské úmluvy, která byť není přímo použitelnou mezinárodní smlouvou, takové právo spolkům zaručuje.

Greenpeace: Americká vláda zrušila aukce na nová těžební práva v Arktidě
Ve světle současných tržních podmínek a také pravděpodobně pod vlivem veřejného mínění, které je striktně proti těžbě nerostných surovin v arktických ledových vodách, americká vláda zrušila pro roky 2016 a 2017 prodej těžebních koncesí v Arktidě.

Greenpeace: Ekologové vyzvali Gazprom k úklidu Arktidy
Odborníci z Greenpeace vyzvali otevřeným dopisem Gazprom k odstranění škod, které firma a její dodavatelé napáchali v arktické přírodě. Podle ekologů si při konstrukci nových plynových vedení společnost počíná značně neokázale a ničí tamní přírodní bohatství. Greenpeace spolu s kolegy věří, že ruská společnost provede nápravná opatření a narušenou krajinu uvede brzy do původního stavu.

Hnutí Brontosaurus: Postoj Hnutí Brontosaurus k aktuální společenské situaci týkající se lidí přicházejících do Evropy
Je-li jedním z cílů Hnutí Brontosaurus zajímat se o problémy společnosti a s ohledem na dlouhodobá hlediska a názory druhých lidí hledat jejich řešení, tak je naší povinností na jedné straně vyzvat naše členy, příznivce i účastníky veřejné debaty k tomu, aby nezůstávali k problémům lhostejní a na straně druhé se vymezit k často vyhrocené diskuzi.

Hnutí Brontosaurus: Hnutí Brontosaurus získalo titul Organizace uznaná MŠMT
Hnutí Brontosaurus získalo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy titul Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží na léta 2016 – 2020. Uznání by mělo zajistit lepší dlouhodobější financování projektů a pomoci udělat více pro přírodu, památky i lidi.

Hnutí DUHA: Vláda po 24 letech částečně prolomila limity těžby uhlí
Vláda v říjnu rozhodla o prolomení limitů těžby hnědého uhlí na velkolomu Bílina, ale slíbila přiblížení těžby na maximálně 500 metrů od obytné zástavby.  Hnutí DUHA považuje prolomení limitů za porušení dlouhodobého kompromisu, který garantuje transformaci těžbou sužovaného kraje a zlepšování kvality života.

Hnutí DUHA: Ministr Brabec rozšířil Novou zelenou úsporám i na střešní fotovoltaiku
Úspěch ale může podkopat ministr Mládek a ERÚ. Na pořízení malé fotovoltaické elektrárny na střechu nebo fasádu mohou domácnosti v příštích šesti letech získat dotaci 35 až 100 tisíc korun. Vyplývá to z nedávno zveřejněné výzvy Nová zelená úsporám, kterou přivítalo Hnutí DUHA i zástupci instalačních firem. Úspěch programu ovšem mohou zcela podkopat vyhlášky připravované ministrem Mládkem a Energetickým regulačním úřadem.

Hnutí DUHA: Mrtvý vlk v Máchově kraji: reakce Hnutí DUHA
Pokud byl vlk skutečně upytlačen, je to to nejsmutnější, co může velké šelmy v naší krajině potkat. Je to projev kruté bezohlednosti i zásadního nepochopení ekologických vazeb v přírodě. Hnutí DUHA již vypsalo odměnu sto tisíc korun za informace, které povedou k dopadení pytláka. Apelujeme na polici, aby případ důkladně vyšetřila.

NESEHNUTÍ: Doba klecová v Brně skončila
Klecové chovy králíků patří minulosti. V pondělí 19. října 2015 brněnští aktivisté z organizace NESEHNUTÍ informovali o kampani KONEC DOBY KLECOVÉ. 336 návštěvníků akce podepsalo v centru Brna petice proti klecovým chovům králíků v EU a transportu hospodářských zvířat z EU.

Glopolis: Nové rozvojové cíle: Neziskové organizace představily domácí úkoly, jejichž plněním může Česko prospět sobě i světu
České neziskové organizace vydávají společnou výzvu „MĚJ SE K SVĚTU“. Přináší v ní podněty, jak by Česká republika měla přistoupit k plnění takzvaných Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs).

Glopolis: Daňové úniky Starbucks a Fiatu odhalují potřebu zásadní změny pravidel
Evropská komise označila daňové dohody mezi firmami Fiat a Lucemburskem a Starbucks a Nizozemskem za nezákonnou státní podporu. Dohod podobných těm, které využívaly tyto dvě společnosti, existují stovky, ne-li tisíce. Jen aféra LuxLeaks loni ukázala na 548 dohod s více než 340 firmami. 

Pražské matky: Děkujeme, povedlo se! Portál Chodci sobě využívá zkušeností občanů i odborníků na úřadech.
Díky portálu Chodci sobě i programu Bezpečné cesty do školy, dvou projektů spolku Pražské matky, se v hlavním městě podařilo funkčně i esteticky upravit již desítky míst, která usnadňují a zpříjemňují cesty chodcům. Sledujte, co se již podařilo občanům změnit a vyřešit.