Co se událo v listopadu

Arnika: Nejlepší studentská aplikace informuje veřejnost o českých znečišťovatelích

Webová aplikace Znečišťovatelé pod lupou se i se svým autorem Vojtěchem Staňkem umístila na čtvrtém místě letošního ročníku soutěže „Společně otevíráme data“, kterou organizuje Fond Otakara Motejla. Aplikaci Znečišťovatelé pod lupou provozuje Arnika a umožňuje občanům získat informace o znečištění toxickými látkami v konkrétních lokalitách ČR.

Arnika: Zastavme recyklaci toxických ftalátů – žádá evropské poslance Arnika

Arnika zaslala poslancům Evropského parlamentu dopis, ve kterém je žádá o vyjádření nesouhlasu s výjimkami pro povolení recyklace materiálů obsahujících toxický ftalát DEHP. Na podnět českého europoslance Pavla Poce hlasoval výbor pro životní prostředí, ochranu veřejného zdraví a bezpečnost potravin proti těmto výjimkám. Nyní o návrhu rozhoduje plénum Evropského parlamentu.

Beleco, z.s.:  Poplatky za zábor orné půdy nebudou muset hradit další investoři. Výjimky podporuje Ministerstvo životního prostředí

Poslanecký výbor pro životní prostředí na svém listopadovém zasedání podpořil návrh rozsáhlých výjimek z placení poplatků za zábor půdy z pera skupiny poslanců TOP09. Další omezení ochrany kvalitní zemědělské půdy před zástavbou částečně podpořilo Ministerstvo životního prostředí i většina výboru, které mají ochranu zemědělské půdy a krajiny na starosti. Poplatky za zábor půdy jsou jediným skutečně účinným nástrojem její ochrany před zničením zástavbou apod.

Beleco, z.s.: Kvalitní ochrana evropské přírody se ekonomicky vyplatí a není nutné ji oslabit. Vyplývá to z analýzy Evropské komise

Veřejných konzultací ohledně zachování evropské legislativy, která chrání přírodu a vrací do naší krajiny vzácná zvířata a rostliny, se zúčastnilo více jak 500 tisíc lidí z celé Evropy. Evropská komise oslovila napřímo také řadu institucí a odborných organizací ve všech členských státech EU. Podle předběžných výsledků je naprostá většina pro zachování společné legislativy v současné podobě.

NESEHNUTÍ (Nezávislé sociálně ekologické hnutí): Ztohoven, Demagog a Josef Šlerka na prvním ukrajinsko-českém BarCampu

NESEHNUTÍ úspěšně uspořádalo v jihoukrajinském Khersonu historicky první ukrajinsko-český BarCamp. Na dva dny se sjelo téměř šedesát zástupců a zástupkyň občanských iniciativ a nezávislých médií z Ukrajiny i Česka. Smyslem BarCampu bylo načerpat inspiraci, sdílet zkušenosti a příklady nejen dobré, ale i špatné praxe.

Frank Bold Society: Starosta může sjednat smluvní pokutu i bez zastupitelstva

Ústavní soud vydal dne 25. srpna 2015 zajímavý nález. Konstatoval v něm, že smluvní pokuta, sjednaná starostou v kupní smlouvě, uzavřené obcí, je platná i přesto, že její sjednání nebylo schváleno zastupitelstvem. Úspěšným stěžovatelem bylo Město Frenštát pod Radhoštěm.

Frank Bold Society: V Praze proběhlo 12. celostátní setkání Občanů 2.0

Dvanácté setkání aktivních občanů z celé české republiky, kterým Frank Bold pomáhá řešit konkrétní případy ve veřejném zájmu, proběhlo 21. 11. v pražském Impact HUBu. Aktivní občané získali během setkání díky sérii expertních bloků praktické informace, které mohou využít v případech ochrany životního prostředí či kontroly veřejné správy.

 Frank Bold Society: MŽP zveřejnilo vyhodnocení vlivů

Dne 4.11.2015 bylo zveřejněno vyhodnocení vlivů Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek Místek na životní prostředí. Jde o klíčový dokument, který určuje, jaká opatření budou mezi lety 2016 a 2020 na území Ostravska realizována za účelem snížení znečištění ovzduší. Od této chvíle tedy může veřejnost předkládat svá vyjádření. 

Hnutí Brontosaurus: Postoj Hnutí Brontosaurus k aktuální společenské situaci týkající se lidí přicházejících do Evropy

Téma lidí přicházejících do Evropy, které v posledních měsících významně rezonuje nejen v české společnosti, zdánlivě s praktickou činností Hnutí Brontosaurus nesouvisí. Je to nicméně téma, které se úzce dotýká hodnot, které Hnutí Brontosaurus zastává a tudíž považujeme za důležité k němu zaujmout stanovisko.

Greenpeace Česká republika: Hráze povolily. Miliony kubíků odpadu změnily oblast v mrtvou pustinu

Počátkem listopadu se v Brazílii odehrála jedna z nejhorších ekologických katastrof. Hráze dvou přehrad zadržujících odpad vzniklý těžbou nerostných surovin se protrhly. Odpad, který se uvolnil po zhroucení přehradních zdí, se dostal do Rio Doce – hlavní řeky protékající jihovýchodní částí Brazílie. Od 5. listopadu tak jedovaté bahno postupuje říčním korytem a kontaminuje pitnou vodu. Tu používaly stovky tisíc lidí. Ekologická katastrofa si svou krvavou daň nevybírá jen na životech a zdraví bezpočtu lidí – mění také oblast dříve bohatou na rostlinstvo a zvířenu v mrtvou krajinu.

Greenpeace Česká republika: Ropný gigant se vzdává a opouští Čukotské moře

Další ropná společnost, tentokráte Statoil, opouští bohatou surovinovou základnu Čukotského moře. Vliv na rozhodnutí Statoilu, který stahuje své těžařské operace z Čukotky, má kromě nízkých cen ropy také rozhodnutí amerických úřadů dále neprodlužovat stávající koncese.

Greenpeace Česká republika: Zasloužené vítězství – Rusko zakázalo vypalování krajiny

Ruská vláda v listopadu zakázala vypalování suché trávy na zemědělské půdě a v chráněných lokalitách. Přečtěte si vlastní příběh Antona Beneslavskyho, hasiče v Greenpeace Rusko.

Arnika: Územní rozvoj hýbe Prahou. Sdružení Arnika vzdělává zastupitele o územním plánování

V pozadí nedávného zemětřesení v Radě hlavního města Prahy stojí i střet rozdílných zájmů v oblasti územního rozvoje. V Praze již po desetiletí probíhá mnohdy konfliktní spor mezi představami developerů, zdravým rozvojem města a názory místních obyvatel. Bitevním polem se stává pražský územní plán, který má za úkol stavební dění v Praze regulovat. Ve hře je klíčová otázka: Jak umožnit stavební rozvoj a zachovat přitom kvalitu životního prostředí? Sdružení Arnika právě na toto téma uspořádalo pro pražské zastupitele školení.

Arnika: Územní rozvoj hýbe Prahou. Sdružení Arnika vzdělává zastupitele o územním plánování

V pozadí nedávného zemětřesení v Radě hlavního města Prahy stojí i střet rozdílných zájmů v oblasti územního rozvoje. V Praze již po desetiletí probíhá mnohdy konfliktní spor mezi představami developerů, zdravým rozvojem města a názory místních obyvatel. Bitevním polem se stává pražský územní plán, který má za úkol stavební dění v Praze regulovat. Ve hře je klíčová otázka: Jak umožnit stavební rozvoj a zachovat přitom kvalitu životního prostředí? Sdružení Arnika právě na toto téma uspořádalo pro pražské zastupitele školení.

Pražské matky: Zelená ulice: náměstí místo parkoviště

Pražské matky předaly  městské části Praha 5 dopravní studii1 s návrhy projektanta na zabezpečení pěších cest do školy v Nepomucké ulici v Košířích. Košířské komunitě aktivních mladých maminek zároveň odevzdaly profesionálně zpracovaný návrh2 na přeměnu parkoviště na křižovatce ulic Musílkova a Fabiánova v příjemný multifunkční prostor pro setkávání.

Beleco, z.s.:  Perlorodka říční má své webové stránky

V rámci projektu Propagace ochrany perlorodky říční a jejího habitatu, Beleco, z.s. spustil nové webové stránky pod doménou www.perlorodkaricni.cz. Tyto webové stránky slouží k popularizaci ochrany perlorodky říční vůči široké veřejnosti.