Co se událo v květnu

Společný tiskový komentář organizací Hnutí DUHA, Frank Bold, NESEHNUTÍ, České společnosti ornitologické, Hnutí Brontosaurus, Calla a asociace ekologických organizací Zelený kruh: ANO a ČSSD s podporou ODS podrazily před volbami občany. Vládní koalice porušila jasný závazek a nezabránila největšímu škrtu občanských práv po roce 1989.

Špatný stavební zákon je třeba rychle opravit a práva lidem vrátit. Ti se nyní musí bránit jinak. Poslanecká sněmovna právě schválila svou novelu stavebního zákona, která nic neřeší, ale bere lidem právo účastnit se svými spolky povolování staveb. Občané toto demokratické právo, zaručené Ústavou, mezinárodními dohodami ČR i programovým prohlášením vlády, měli a dobře využívali plných dvacet pět let. Vládní koalice, která má ve Sněmovně pohodlnou většinu, přitom dala občanům jasný slib, že jejich práva nezruší. Tento slib kromě KDU jednoznačně a vědomě porušila a sociální demokracii a ANO tedy hrozí před volbami naprostá ztráta důvěry.

Arnika: Kontaminace rtutí stojí miliardy korun ročně. Ztráty vyčíslil výzkum, na kterém se podílela Arnika

Jedná-li se o lidské zdraví, jdou peníze stranou a jeho hodnota je nevyčíslitelná. Pokud ale hovoříme o celých komunitách, jejichž zdraví je ohroženo kontaminací rtutí, můžeme se o vyčíslení ztrát pokusit. Výsledky takového výpočtu jasně potvrzují, že i z čistě ekonomického hlediska se vyplatí řešit tento ekologický problém co nejrychleji a nejdůsledněji. Z mezinárodní studie, kterou zveřejnil renomovaný vědecký časopis The Journal of Environmental Management, vyplývá, že roční ekonomické ztráty, dopadající na zkoumané komunity, které čelí znečištění rtutí, dosahují 77-130 milionů amerických dolarů, to znamená až 3 miliardy korun.

Arnika: Spis o Metropolitním plánu zůstává pro občany utajen. Arnika se to pokusí změnit u soudu.

Spolek Arnika podal k Městskému soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí pražského magistrátu a Ministerstva pro místní rozvoj, které občanům upírá právo nahlédnout do spisu k Metropolitnímu plánu (MPP). Nový územní plán ovlivní podobu hlavního města na řadu desetiletí dopředu – pokud se jej tedy podaří přes řadu komplikací a průtahů dokončit a prosadit.

Calla: Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která hledá místo pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů, se rozhodla pokračovat v tradici popírání svých dříve vydaných slibů a prohlášení.

Starostům oznámila, že zadala výběrové řízení na provedení geofyzikálních prací ve všech lokalitách. Tedy prací, kvůli nimž byla na roky 2015-2016 stanovena průzkumná území pro geologické práce. Protože je však SÚRAO nezvládlo zrealizovat, nyní začalo účelově tvrdit, že již nejde o průzkumy, ale jen o výzkumy, pro které průzkumná území nepotřebuje.

Compassion in World Farming : Kampaň asociace nevládních organizací pro ochranu zvířat Eurogroup for Animals s názvem #StopTheTrucks (Zastavte kamiony) získala ohromnou podporu.

Petici vyzývající k ukončení dálkové přepravy živých zvířat podepsalo více než 1 milion lidí z celé EU. Kampaň byla zahájena na základě průzkumu veřejného mínění Eurobarometer, který prokázal, že ohromujících 94 % evropských občanů považuje ochranu hospodářských zvířat za důležitou. Nejméně 1 miliarda drůbeže a 37 milionů skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých jsou každoročně přepravovány v rámci EU a do třetích zemí.

ČSO: JARO OŽÍVÁ skončilo, ČAPÍ HNÍZDA sledujeme dál

S prvním letním dnem skončila letošní sezóna Jaro ožívá, která se nesla ve znamení ptačích mláďat. Na www.springalive.net přišlo 2854 prvních pozorování poslů jara, což je o více než 10% vyšší číslo než v loňském roce. Vděčíme za to převážně nárůstu čapích záznamů. Milovníci pozorování čápů, nebuďte smutní! Jaro ožívá sice skončilo, ale čapí hnízda sledujeme dál na cap.birdlife.cz.

Děti Země: Policie trestní oznámení Dětí Země o sesuvu na D8 odložila

Nejde o trestní čin, ale o náhodnou souhru nepředvídatelných událostí. Policie ČR v Praze 4 z Odboru obecné kriminality informovala Děti Země, že jejich trestní oznámení ze dne 6. června 2016 proti neznámým osobám, které mohly zavinit sesuv zeminy, jenž dne 7. června 2013 zničil 200 metrů železniční trati č. 097 a zasypal stejně dlouhou rozestavěnou část dálnice D8 v Českém středohoří, bylo odloženo, neboť nešlo o trestný čin.

Frank Bold: Občané Brna žalují MŽP za plán, který nepomůže čistšímu ovzduší

Občané Brna dnes prostřednictvím svých advokátů podali žalobu proti ministerstvu životního prostředí, které připravilo neefektivní plán, jenž  by měl hypoteticky vést ke zlepšování kvality ovzduší ve městě a jeho okolí. Znečištění  ovzduší v Brně dlouhodobě překračuje zákonem i evropskou směrnicí stanovené limity pro prach  a oxidy dusíku. Tato situace vede k vážným onemocněním srdce a cév, včetně předčasných úmrtí obyvatel Brna na srdeční infarkty nebo mozkové mrtvice.

Frank Bold: Pražané žalují MŽP kvůli znečištění ovzduší prachem, oxidy dusíku a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem

Občané Prahy ve středu 7. června prostřednictvím svých advokátů podali žalobu na ministerstvo životního  prostředí (MŽP) kvůli neefektivnímu Programu zlepšování kvality ovzduší (1). Znečištění  ovzduší v  Praze dlouhá léta překračuje zákonem i evropskou směrnicí stanovené limity pro prach,  oxidy dusíku a rakovinotvorný benzo-a-pyren. Ministerstvo v minulosti žádalo  Evropskou komisi o časově omezené výjimky pro dosažení limitů znečištění prachem a oxidem dusičitým  v Praze. Komise výjimky odmítla udělit, ale Praha nebyla schopna dosáhnout splnění limitů ani v  termínech, které navrhlo samo ministerstvo.

Frank Bold: 12 000 předčasných úmrtí kvůli prachu v ovzduší

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) tento týden vydala zprávu o kvalitě ovzduší, z níž vyplývá, že znečištění ovzduší prachovými částicemi je v Evropě navzdory všem učiněným zlepšením stále příčinou přibližně 467 000 předčasných úmrtí, z toho přibližně 12 000 v České republice.

Glopolis: Klimatická rovnováha mezi chudými a bohatými

Trumpovo hlasité NE Pařížské dohodě o ochraně klimatu znovu otevřelo debatu o její užitečnosti. Je prý málo účinná a tedy nepotřebná, a nakonec jde stejně jen o peníze. Že nová dohoda jednou provždy vyřeší oteplování Země, nikdo ani nečekal. Konečně, jde o první pokus, jak mezinárodní režim ochrany klimatu nastavit jinak – zdola nahoru. Od jednotlivých zemí a jejich příspěvků ke globálnímu rámci. Konkrétní závazky, které státy zatím nabídly, k udržení oteplování co nejníže pod dohodnutou hranicí 2 °C samozřejmě nestačí.

Glopolis: Další papírový tygr?

Evropský parlament navrhuje, aby velké firmy odhalily, kde platí daně. Otazníky však zůstávají. Členové výborů Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové otázky (ECON) a pro právní otázky (JURI) v pondělí 12. Června na společném jednání ve Štrasburku schválili pozici, podle níž by velké nadnárodní firmy měly povinně zveřejňovat účetní údaje za každou zemi, ve které působí.

Greenpeace: Uniklá obchodní dohoda: Evropské unii nevadí nelegální kácení pralesů ani zabíjení velryb

Pobočka Greenpeace v Nizozemsku dnes v 19:30 odtajnila 190 stránek dříve nezveřejněných kapitol z tajného vyjednávání obchodní smlouvy mezi EU a Japonskem známé jako JEFTA. Dokumenty, které jsou ode dneška k dispozici na stránkách trade-leaks.org, jasně dokazují, že Evropská komise a jednotlivé vlády selhávají nejen ve slíbené transparentnosti vyjednávání obchodních dohod, ale také v udržení základních standardů, na které jsou obyvatelé Evropy zvyklí. Organizace Greenpeace proto dnes na konferenci Trade Lab v Bruselu představuje deset základních principů, jimiž by se obchodní smlouvy měly v budoucnu řídit.

Hnutí DUHA: ANO a ČSSD s podporou ODS podrazily před volbami občany. Vládní koalice porušila jasný závazek a nezabránila největšímu škrtu občanských práv po roce 1989

Špatný stavební zákon je třeba rychle opravit a práva lidem vrátit. Ti se nyní musí bránit jinak. Poslanecká sněmovna právě schválila svou novelu stavebního zákona, která nic neřeší, ale bere lidem právo účastnit se svými spolky povolování staveb. Občané toto demokratické právo, zaručené Ústavou, mezinárodními dohodami ČR i programovým prohlášením vlády, měli a dobře využívali plných dvacet pět let.

Hnutí DUHA: Polský Bělověžský prales kácejí harvestory.

K ochraně klenotu evropské divočiny nenásilnou občanskou blokádou se přidali i Češky a Češi. Nenásilnou blokádu podpořilo také Hnutí DUHA. Pokud se chcete zapojit a pomoci, sledujte FB:  https://www.facebook.com/podporujiblokadu/.

Hnutí DUHA: O uhlí mluví realisticky. O uranu moc optimisticky. O obnovitelných zdrojích pesimisticky.

Vláda dnes schválením Surovinové politiky ČR znovu potvrdila zachování limitů těžby hnědého uhlí na velkolomu ČSA a celkový ústup od využívání hnědého uhlí jako hlavní energetické suroviny. Zásoby uhlí před limity mají být využity co nejefektivněji, aby se zabránilo plýtvání. Oproti původním snahám ministerstva průmyslu prosadit opakované posuzování limitů těžby je tento přístup realističtější a navazuje na schválenou

Hnutí DUHA: Laureátem prestižní Ceny Josefa Vavrouška se stal Jaromír Bláha, dlouholetá tvář Hnutí DUHA. Oceněn byl za dlouhodobý přínos pro ochranu životního prostředí

Cenu Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj dnes vpodvečer převzal dlouholetý člen ekologické organizace Hnutí DUHA a expert na ochranu přírody a lesů Jaromír Bláha. Zařadil se tak mezi do společnosti takové dřívějších laureátů, kterými jsou bývalí ministři životního prostředí Bedřich Moldan, Ivan Dejmal nebo Martin Bursík či vědci a akademici Josef Fanta, Hana Librová nebo Igor Míchal.

Klimakemp: Stovka lidí zablokovala důl Bílina, všechny tři doly v mosteckém uhelném revíru stojí
Zde jsou fotografie z akce.

Klimatická koalice: Ochrana klimatu pokračuje bez ohledu na postoj prezidenta USA

Reakce Klimatické koalice na odstoupení USA od Pařížské klimatické dohody. Odstoupení USA od Pařížské klimatické dohody, které dnes oznámil prezident Donald Trump, začne platit až za 4 roky a vůbec neznamená, že USA přestanou snižovat emise skleníkových plynů. Ale je to bezesporu špatný signál pro mezinárodní spolupráci na ochraně klimatu.

Nesehnutí: Srovnání statistik o vývozech českých zbraní odhalilo rozdíly v hodnotách milionů eur.       

V roce 2015 byly z České republiky vyvezeny zbraně a vojenský materiál za 15,1 miliard korun. Hodnoty vývozů do jednotlivých zemí jsou uvedeny ve výroční zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu. Avšak v polovině května vydaná zpráva Evropské unie o exportu z členských zemí ukazuje u 16 odběratelů českých zbraní odlišné hodnoty v porovnání se statistikami českého ministerstva. Tyto rozdíly vrhají stín pochybností na celý proces kontroly exportu českých zbraní.

Pražské matky: Městská doprava bez chodců je neudržitelná!

Hlavní město Praha v současné době připravuje Plán udržitelné mobility (P+)¹, jehož účelem je zajistit, aby se nadále nezvyšovalo zatížení města vlivem dopravy a v metropoli se nezhoršovaly podmínky pro život jejích obyvatel i pobyt návštěvníků. Pražské matky, které se dlouhodobě problematice udržitelné městské mobility věnují (program Bezpečné cesty do školy a portál Chodci sobě), tento počin vítají, poukazují však na rozpor v P+, který opomíjí chůzi.

Veronica: Soutěž CO2 liga připravila děti na dopady změn klimatu v roce 2040. Vyhráli žáci z Horažďovic.

Jak změní klimatická změna život v roce 2040? Jak se připravit na sucho nebo šetřit energií? Tyto a podobné úkoly plnili během školního roku žáci 32 základních a středních škol z celé republiky v rámci soutěže CO2 liga. Ve čtvrtek 8. Června se v Praze v reprezentativních prostorách Senátu představilo šest nejlepších týmů.

Veronica: Hlasujte, které studánky budou opraveny

V rámci jihomoravského kraje byla ČSOP Veronica navržena trojice studánek, které v minulosti měly velmi dobrou vodu, ale o kterou z různých důvodů přišly. O tom, která studánka bude nakonec opravena, můžete rozhodnout i Vy svým hlasováním. Hlasování probíhá v období od 31. 5. 2017 do 31. 7. 2017 včetně na uvedené internetové adrese. Při troše štěstí můžete ještě vyhrát i nějakou cenu od sponzora.

Akce

Veronica: Od zranitelnosti k resilienci. Klimatická změna jako příležitost pro udržitelný rozvoj obcí a regionů

Seminář je zdarma, počet míst je omezen. Z jedné organizace se může zúčastnit i více osob. Hlaste se, prosím přes online formulář.

Veronica: Letní školáKUS – klima, udržitelnost, soběstačnost 2017

Termín: 28. 8. 2017 od 12.00 do 3. 9. 2017 13.00 v Hostětíně. Uvažujete o nějaké formě soběstačnosti? Zajímá vás vaše uhlíková stopa a možnosti jak jí snížit? Chcete se podívat na problematiku změny klimatu v nejširších souvislostech? Přijeďte si do Hostětína na letní školu vypracovat vlastní strategii soběstačnosti. Podíváme se na všechny aspekty našeho života, kterými jako občané přispíváme ke změně klimatu a ukážeme si možná udržitelná řešení.

Hnutí DUHA: V neděli 2. července začíná letošní první z Týdnů pro divočinu

Už v neděli 2. července odstartuje jubilejní dvacátý ročník Týdnů pro divočinu Hnutí DUHA. Na devadesát dobrovolníků se v létě aktivně zapojí do tradiční práce při vytváření míst pro divočinu, obnově ekologické pestrosti krajiny a jejích rozmanitých krás. Týdny pro divočinu se letos uskuteční v pěti turnusech v chráněných územích od Bílých Karpat až po Šumavu. Kromě osvědčených lokalit, jako jsou Králický Sněžník či šumavská rašeliniště letos dobrovolníci dorazí i na Strakonicko.

Hnutí DUHA – Nový ročník ŠOI

Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde. Sdílet můžete také náš příspěvek na sociálních sítích.

Hnutí Brontosaurus: Kam jet na letní brontosauří akci? Máme pro tebe skvělé tipy!

Brontosauří léto už sice klepe na dveře, pořád je ale čas přihlásit se na některou ze letních akcí! Podívej se na akce, které jsme pro tebe vybrali, a najdi si tu, která tě nejvíc zaujme. Prázdniny jsou před námi, pojeď tedy s Brontosaurem za zážitky, kamarády a smysluplnou pomocí přírodě, památkám i lidem! Veškeré informace, které si jen můžeš přát, jsou na prazdniny.brontosaurus.cz Kompletní seznam letních akcí Hnutí Brontosaurus najdeš tady.

Nesehnutí: Přijď na hackathon!

Jak efektivně síťovat sociální a ekologické aktivity v jednom městě? Jak usnadnit vyhledávání zákonů nebo odhalit dezinformace? Jak podpořit systém Buddies nebo zlepšit cyklodopravu? Další téma je na vás aneb Otevíráme dveře pro Podzimní slow HACKATHON. Hackathon je událostí, která propojuje IT, design a zajímavé společensky prospěšné projekty. Přijďte pomoci realizovat dobré nápady – potřebujeme vaše know how! :-).  Kdy? 21. a 22. Října, Kde? V Brně, v prostorách společnosti Kiwi.com. Přihlášky spouštíme v září 2017. Pro více informací a přihlášky během léta pište na mariana@nesehnuti.cz