Co se událo v dubnu

Děti Země: Výsledky anket „Ropák 2015“ a „Zelená perla 2015“

Ropáka 2015 získal Ropák 2014 Jan Mládek a Zelenou perlu 2015 ziskal Ropák 2013 Vladimír Dlouhý. Rozhodlo o tom 91 členů Komise ze 111.

Greenpeace: Indonésie koná: Nedovolí zakládání nových palmových plantáží

Dočasný zákaz zakládání nových plantáží palmy olejné a otevírání dolů nerostných surovin. Indonésie se odhodlala k nečekanému kroku. Zprávu potvrdil mluvčí indonéského prezidenta Joko Widoda. Zákaz by měl vstoupit v platnost ještě tento rok. Zatím však není známo, jak dlouho bude trvat.

Hnutí DUHA: Zákaz skládkování spalitelných odpadů nevede k vyšší recyklaci, ale většímu spalování

V připravovaném novém zákoně o odpadech a zároveň ve změně vyhlášky o skládkování odpadů navrhuje ministerstvo životního prostředí zakázat skládkování spalitelných odpadů. Přitom právě to vedlo v řadě zemí k vybudování nadbytečných spalovacích kapacit. Hlad spaloven po odpadech vede ke snahám omezovat recyklaci nebo k dovozu odpadů ze zahraničí. 

Hnutí DUHA: ČR musí přidat ve snižování emisí. Novou příležitostí je zejména větrná energie

Česká republika musí na základě dohody o ochraně klimatu z prosince 2015 urychlit snižování emisí skleníkových plynů. V Paříži se 195 států včetně USA, EU, Číny, Indie či Ruska shodlo, že svět postupně ukončí závislost na fosilních palivech tak, aby průměrná globální teplota nevzrostla víc než 1,5 stupně Celsia. Současné závazky států jsou přitom pro naplnění přijatých cílů nedostatečné. 

Hnutí DUHA: Český průmysl může přispět k ochraně klimatu a ještě na tom vydělat

Český průmysl může pomocí organizačních opatření ve výrobě a zavádění dostupných efektivnějších technologií srazit spotřebu energie o celou čtvrtinu. Konkrétní možnosti spočítali experti společností EkoWATT a Enviros. 

Glopolis: Výzva politikům: Zaměřte se na daňové ráje!

Česko může podle think-tanku Glopolis přicházet až o 57 mld. ročně na daních, které mizí v daňových rájích. V nové kampani se Glopolis zasazuje o lepší výběr daní firem a vyzývá politiky, aby se problémem více zabývali.

Glopolis: Den Země, který vstoupí do dějin – EU přitom bude hrát druhé housle

V pátek, na Den Země 22. dubna, se do New Yorku sjeli zástupci více než stovky zemí ze všech světadílů. Při slavnostní ceremonii podepsali mezinárodní smlouvu o změně klimatu, která by v roce 2020 měla nahradit tzv. Kjótský protokol.

SEVER: Cíle udržitelného rozvoje – průvodce pro děti

Předkládáme vám malého průvodce, který přiblíží plán rozvoje světa na nejbližších patnáct let – tzv. Agendu 2030. Najdete v něm stručné shrnutí toho, na čem by se mělo ve světě pracovat a čeho dosáhnout, aby se všem lidem žilo spokojeně.

Centrum pro dopravu a energetiku: Evropská banka pro obnovu a rozvoj potřebuje rozsáhlé změny, ukazuje unikátní studie CEE Bankwatch

EBRD vznikla v roce 1991 s úkolem pomáhat zemím východní Evropy v přechodu na tržní ekonomiku. Jejím zakládajícím členem je i České republika. Podle aktuální studie aktivity banky dávno přerostly region východní Evropy a bývalých sovětských zemí bez toho, aby bylo dosaženo původního cíle, tedy přechodu k rozvinuté demokracii i udržitelné ekonomice.

Frank Bold: Jsme první B Corp v ČR

Komerční firmy vystupující jako činitelé pozitivních změn ve společnosti. To je vize, kterou zosobňuje mezinárodní certifikace B Corp pro firmy, které nejenže splňují přísné standardy transparentnosti a odpovědnosti, ale aktivně se zasazují o řešení společenských a ekologických problémů. Frank Bold Advokáti jsou první B Corp v ČR.

Koalice pro řeky: Úspěch v soutěži Adaptační opatření roku

Projekt „Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy“ zvítězil v soutěži „Adaptační opatření roku 2015″ v tematické oblasti připravovaných opatření. 

Česká společnost ornitologická: Česká společnost ornitologická oslavila 90. výročí založení

Před 90 lety, dne 5. dubna 1926, se poprvé sešel ustavující výbor Československé ornithologické společnosti, přímého předchůdce dnešní ČSO. ČSO se od té doby stala uznávanou nevládní organizací s více než 2,5 tisíci členy, která vede mezinárodní odborné programy, vyjadřuje se k novým zákonům a pořádá stovky akcí pro veřejnost po celé republice.

Hnutí Brontosaurus: Brontosauři na léto připravují přes 40 akcí

I když je nabídka velmi široká, letní akce Hnutí Brontosaurus se už postupně plní. Letos si pro vás Brontosauři připravili tábory pro lidi všeho věku a zaměření.

Hnutí Brontosaurus: Ještě jsi nebyl (nebo nebyla) na víkendovce s Brontosaurem? Rozjíždí se akce právě pro tebe!

Podívej se na stránku, kde najdeš návod, jak se na víkendovky přihlásit + tipy na akce, které jsou pro prvobrontosaury nejvhodnější.

Hnutí DUHA: Hnutí DUHA podalo žalobu na Lesy ČR

Hnutí DUHA podalo žalobu na Lesy ČR, v níž se domáhá poskytnutí informací o pokutách, které státní podnik udělil těžařským firmám za to, že umožnily rozšíření kůrovce. Ten teď masivně napadá nevhodné smrkové monokultury oslabené loňským suchem.

Hnutí DUHA: Česká divočina hostí osm desítek rysů. Přežijí u nás?

Šumava, Beskydy, Javorníky, Novohradské hory, ale nově také Jeseníky či Jizerské hory – to jsou jen některé z oblastí, které jsou stálým či přechodným domovem naší největší a skrytě žijící kočkovité šelmy, rysa ostrovida. Podle posledních odhadů jich na území České republiky žije zhruba osm desítek.

České společnost ornitologická: Změny klimatu dopadají na ptačí druhy v Evropě i USA

Populace běžných druhů ptáků reagují na změny klimatu stejně výrazně v Evropě i USA. Dokládá to studie mezinárodního týmu vědců, kterou v těchto dnech otiskl prestižní vědecký časopis Science.

Děti Země: Experti zjistili, že jez v Děčíně bude důležitý snad jen ve válce

Experti ze Stavební fakulty VUT v Brně ve své studii z roku 2015 zjistili, že z hlediska přepravy nákladů podél Labe nemají další investice do vodních staveb na řece žádný význam. Přesun nákladů ze silniční a železniční dopravy na vodní je totiž zanedbatelný. 

Arnika: Arnika v Jedovnicích předala ceny i titul Alej roku 2015

Na slavnostním ceremoniálu byla při příležitosti Dne Země titulována Alej roku 2015. Pod kaštany nejkrásnější aleje se mohou lidé projít nedaleko Jedovnic v Moravském krasu.

Beleco: Závěry z analýzy kvality vody v tocích s výskytem perlorodky říční

V dubnu proběhly dokončující odběry a hydrochemické analýzy vody na Lučním potoce a Rokytnici, v tocích s výskytem perlorodky navrhovaných k revitalizaci.

Calla: Městská a postindustriální krajina jako příležitost pro ochranu přírody

O tom, že opuštěné těžební prostory nebo intravilány měst se stávají zajímavými útočišti pro mnoho ohrožených i běžných druhů, se ví již dlouho. Využití těchto na první pohled nehostinných ploch pro ochranu přírody se věnuje nový projekt neziskové organizace Calla.

Calla: Samotářské včely – zajímaví, ohrožení a užiteční opylovači

Samotářské včely patří k nejohroženějším skupinám živočichů v ČR. Ačkoli jsou pro nás velice užitečné, na jejich úbytku se podepsala zejména lidská činnost, včetně insekticidů užívaných v zemědělství. Přitom existuje řada způsobů, jak těmto zajímavým zástupcům blanokřídlého hmyzu pomoci.

Česká společnost ornitologická: Nové pozemky a noví ptáci na Josefovských loukách

Břehouš černoocasý se na Josefovských loukách objevil poprvé přesně v den, kdy katastrální úřad zapsal dosud největší nákup 2,8 ha pozemků.

Veronica: Kalendář přírodního zahradníka – květen

V květnu se vše točí kolem ledových mužů. S výsadbou choulostivějších zelenin, jako jsou rajčata, papriky, okurky, cukety a tykve, počkáme až po nich. Také fazole jsou citlivé na mráz a potřebují ke klíčení prohřátou půdu. Zahrádkářská sezóna se teď rozbíhá na plné obrátky.

Frank Bold: Diskuze na ČRo: Když krajina (ne)musí ustupovat územnímu plánu

Český rozhlas Plus vydal rozhlasový dokument o záchraně chráněného údolí Rudolfovského potoka. Součástí dokumentu je i diskuze odborníků na téma, jak může veřejnost ovlivnit stavební záměry ve svém okolí.  Účast v diskusi přijal právník z Frank Bold, Libor Jarmič.

Greenpeace: Hodnocení nadnárodních společností

Jak si vedou jedny z největších světových obchodních značek v otázce využívání palmového oleje, který je pěstován tak, aniž by byly devastovány pralesy?

Veronica: Pozor na problematické chemikálie v kosmetice

Jaké alergeny nebo látky narušující hormonální systém může obsahovat kosmetika? Právě na tuto otázku se snaží odpovědět nová zpráva Ekologického institutu Veronica.

PRO-BIO: Kutná Hora probouzí tradice přirozeného zemědělství

Jezuitská kolej v Kutné Hoře 20. srpna 2016 ožije tradiční přehlídkou vinařských a zemědělských produktů. V malebných prostorách  dýchajících  historií  se objeví moravští a čeští naturální vinaři a sedláci, výrobci,  kteří hospodaří na svých statcích tak, aby zbytečně nezatěžovaly životní prostředí, práci dělají s maximálním respektem ke svému okolí,  využívají přirozených metod a tradičních způsobů výroby.

Frank Bold: Program zlepšování kvality ovzduší pro Ostravsko vydán

Ministerstvo životního prostředí vydaloProgram zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Panuje obava, že jeho podoba nepovede k požadovanému cíli a lidé na Ostravsku budou nadále vystaveni bezprecedentnímu znečištění ovzduší. Frank Bold momentálně dokument analyzuje a zvažuje právní kroky.

Frank Bold: Frank Bold hledá stážisty

Získej nové zkušenosti, pomáhej konkrétním lidem a komunitám v případech veřejného zájmu. Budeš se podílet na chodu právní poradny pro aktivní občany, řešit kauzy veřejného zájmu a připravovat odborná školení. Vyzkoušíš si komunikaci s klientem, vytváření právní strategie případu, zapojíš se do fungování naší advokátní kanceláře a do celé řady dalších aktivit týmu Frank Bold.

Greenpeace: Vyroste v Amazonii obří přehrada? Ohrožuje přírodu i obyvatele

Řeka Tapajós v srdci Amazonie je domovem tisíců lidí a unikátního bohatství druhů. To vše by se ale mohlo změnit, pokud bude zrealizován připravovaný projekt na výstavbu mega přehrady.

Greenpeace: Protesty proti Vattenfallu a jeho uhelným dolům neustávají

Tlak na Švédsko, které je majitelem energetického molochu Vattenfall, sílí. Aktivisté Greenpeace protestují proti prodeji hnědouhelných dolů, které dosud Vattenfall spravuje. Ty chce získat česká společnost EPH.  

Arnika: Crystal je podle Pražanů nejošklivější porevoluční stavbou a Skleněným peklem

Rozdíl osmi hlasů lze označit za velmi těsný. Přesto je rozhodnuto: držitelkou titulu Skleněné peklo pro nejošklivější stavbu posledního čtvrtstoletí je budova Crystal na Vinohradské třídě. V těsném závěsu se umístil hotel Don Giovanni, který byl za nejošklivější moderní budovu v Praze často označován v minulosti.

Arnika: Přes 1 000 Pražanů žádá zastupitele o zapojení veřejnosti do příprav Metropolitního plánu

Arnika nashromáždila 1 036 podpisů pod podnět, který dnes zástupci Arniky podají při schůzi zastupitelstva. Pro pražské zastupitele je tudíž jeho projednání závazné. Arnika i podepsaní občané Prahy v návrhu apelují na zastupitele i radní, aby i v souladu s vlastními proklamacemi umožnili veřejnosti ovlivnit podobu zásadního dokumentu, který bude určovat tvář města následující desítky let.

NESEHNUTÍ: Možnost přípominkovat brněnský Plán mobility využilo přes www.mujplanmobility.cz 520 lidí

Do kampaně k připomínkování Plánu udržitelné městské mobility, kterou NESEHNUTÍ spustilo před dvěma týdny, se zapojilo 520 obyvatelů a obyvatelek Brna. Dohromady zaslali přes 8300 připomínek.

Pražské matky: Hlavní město chystá plán udržitelné mobility

Těší nás, že se Praha konečně rozhodla plánovat  dopravu udržitelně a Odbor rozvoje a  financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy nás k tomu dokonce přizval. 

Pražské matky: Bezpečné cesty do školy bodují!

Pracovní skupina (PS) BESIP při pražském magistrátu schválila rozpočet, který oproti minulému roku vzrostl na dvojnásobek a který počítá se stavebními úpravami 3 lokalit navržených v dopravních studiích v rámci programu Bezpečné cesty do školy.

NESEHNUTÍ: Buďme k ženám fér

V České republice dosahuje rozdíl ve výši příjmů mezi ženami a muži 22 % a je třetí nejvyšší v rámci EU, kde se dlouhodobě pohybuje okolo 17 %. Vysokoškolsky vzdělané ženy vydělávají dokonce o 30 % méně než stejně vzdělaní muži. Ve spojení s dalšími příčinami se tento problém výrazně projevuje i v důchodovém věku tak, že chudobou je ohroženo dvakrát více žen starších 65 let než mužů stejného věku.