Co se událo v dubnu

Calla: Žádost Australanům o průzkumy uranu byla v rozporu se státní surovinovou politikou. A Brzkov?
Ministr životního prostředí Richard Brabec zamítl odvolání firmy Urania Mining s.r.o., která chtěla zkoumat zásoby uranu v oblasti Osečná – Kotel na Liberecku a potvrdil tak předchozí rozhodnutí svého úřadu, který žádost o průzkumné území zamítl.   Jedním z hlavních důvodů zamítnutí byl rozpor se státní surovinovou politikou České republiky. Paradoxně však vláda v prosinci 2014 rozhodla o přípravě nového uranového dolu u obce Brzkov na Vysočině.

Ekolist: Protest proti úložišti v sedmi lokalitách podpořily i stovky lidí
Do pochodů a akcí proti úložišti radioaktivních odpadů se podle údajů od organizátorů zapojily někde desítky a jinde stovky lidí. Protesty se konaly na sedmi místech Česka zvažovaných pro stavbu úložiště. Lidé šli po cestách, na které by mohl být v budoucnu vstup zakázán.

Greenpeace: Plán Shellu na těžbu v Arktidě byl schválen prezidentem Obamou
Je to skandální. Obamova administrativa ohlásila plán omezení emisí skleníkových plynů a hned poté schválila plán Shellu na těžbu v Arktidě. Plán, který vážně ohrožuje životní prostředí.

                Související:        Šest lezců Greenpeace vylezlo na vrtnou plošinu Shellu

                                           Shell se snaží umlčet hlasy proti těžbě v Arktidě

Hnutí DUHA: Poslanci schválili novelu zákona o podporovaných zdrojích: pomáhá slunci a bioplynu, ale ignoruje nejlevnější vítr
Hnutí DUHA a Komora OZE uvítaly schválení novely zákona o podporovaných zdrojích energie sněmovnou. Novela ruší dosavadní administrativní komplikace, které domácnostem blokovaly cestu k větší nezávislosti a výrobě čisté elektřiny. Zásadní slabinou novely zákona je, že zcela chybí jakékoliv zohlednění nejlevnějšího zdroje čisté elektřiny – větrné energie.

Hnutí DUHA: Začátek konce špatných biopaliv první generace
Omezení pro biopaliva vyráběná z plodin pěstovaných na zemědělské půdě v dubnu schválil výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu. Biopaliva takzvané první generace se budou moci podílet v Evropě do roku 2020 maximálně sedmi procenty na zajištění celkového podílu obnovitelných zdrojů v dopravě.

Děti Země: Výsledky anket „Ropák 2014“ a „Zelená perla 2014“
Ropáka 2014 získal Jan Mládek a Zelenou perlu 2014 Miloš Zeman. Rozhodlo o tom 90 členů Komise ze 113.

Ekolist: Hnutí DUHA hledá 1000 hektarů pro divokou přírodu
Hnutí DUHA v Brně zahájilo nový projekt, který má lidem přiblížit českou divočinu a její význam. K dalším cílům patří i vyhledání nového území o rozloze asi 1000 hektarů, které by mohlo být ponecháno nerušenému přírodnímu vývoji.

Hnutí DUHA: Desetině včel v EU hrozí vyhynutí, zjistili vědci
Divoké včely v Evropě jsou ohroženy. Vyplývá to z Evropského Červeného seznamu včel vydaného Mezinárodním svazem ochrany přírody. Nejnovější studie, která mapuje všech téměř dva tisíce druhů divokých včel Evropy, byla v Bruselu představena evropským poslancům a úředníkům i zástupcům členských států.

ČSO vyzývá: pomozte nám změřit průhlednost vody v rybnících!
Pro některé ptáky, například pro letošního ptáka roku potápku černokrkou, je životně důležitá průhlednost vody. Pokud je voda zakalená, těžko najdou potravu, protože ji jednoduše nevidí. Jak je to u nás s průhledností vody v rybnících se rozhodla zjistit Česká společnost ornitologická. Vyhlašuje proto celostátní akci pro veřejnost zaměřenou na měření průhlednosti vody. Podrobné informace jsou na voda.birds.cz.

Ekolist: V české přírodě žije dle odhadů méně než 100 párů sýčka obecného
Ve volné přírodě v Česku žije podle odhadů méně než 100 párů sýčka obecného. Před zhruba 100 lety v tuzemsku hnízdily desítky tisíc párů této sovy. Česká společnost ornitologická ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců Akademie věd ČR připravuje program na záchranu sýčků. Dramatický pokles stavu této puštíkovité sovy nastal hlavně v posledních desetiletích.

Ekolist: Posledního samce bílého nosorožce hlídají v Keni ozbrojenci
Poslední samec severního bílého nosorožce na světě žije v keňské rezervaci Ol Pejeta pod trvalým ozbrojeným dohledem. Rangeři ho hlídají před pytláky 24 hodin denně, stejně jako jeho dvě družky. Trojice sem byla v prosinci 2009 převezena ze zoo ve Dvoře Králové nad Labem.

Ekolist: Brněnský filozof Josef Šmajs navrhl Ústavu Země
Na Masarykově univerzitě v Brně vznikl nový filozofický koncept a zároveň právní dokument nazvaný Ústava Země. Zpracoval jej filozof Josef Šmajs, podle nějž je třeba přiznat planetě subjektivitu, a tedy i podobná práva jako lidem. Cílem ústavy je zabránit ničení životního prostředí a smířit kulturu s přírodou anebo přinejmenším otevřít veřejnou debatu o ekologických tématech. Šmajs ústavu zpřístupnil na internetu u příležitosti mezinárodního Dne Země.

Koalice pro řeky: Zmírnit důsledky změn klimatu pomůže na Moravě nová strategie pro hospodaření vodou v krajině
V povodí řeky vzniká strategie pro zmírnění následků klimatických změn – sucha a extrémních srážek. Jejím cílem je specifikovat taková opatření, která zajistí zásobování pitnou vodou pro občany i pro ekosystémy v období extrémního sucha a současně efektivní protipovodňová opatření. Komplexní projekt, který potrvá do konce dubna příštího roku, je zaměřen jak na povodí Moravy jako celek, tak na konkrétní lokální opatření.

Pražské matky: Levně do školy po svých, nebo draze autem?
Ve 4 pražských školách, které se letos rozhodly, že budou své žáky dlouhodobě a aktivně podporovat v tom, aby mohli bezpečně chodit do školy pěšky nebo jezdit na kole, absolvovali právě v rámci programu Bezpečné cesty do školy první kolo setkání se zástupci úřadů a policie i projektanty, s nimiž budou spolupracovat na zlepšení svých cest po vlastní ose.

Automat: Novela zákona o provozu: dostanou řidiči povolení zabíjet?
Návrhy na změny v zákoně o provozu na veřejných komunikacích, které začátkem dubna schválila vláda, v oblasti cyklistické dopravy zcela nedostačující. Naprosto kontraproduktivní je pak zavedení povinnosti pro pěší nosit reflexní prvky.

Automat: Projeli jsme Blanku
Ve čtvrtek 16. 4. Prahou projela největší cyklojízda v její historii. Dav dlouhý několik kilometrů naznačil, kolik lidí by se po Praze rádo dopravovalo na kole, kdyby se na místních komunikacích cítili bezpečněji.

Rosa: Proběhl týden opravdových plen v Českých Budějovicích
V pondělí 20. dubna zahájila Rosa českobudějovický Týden opravdových plen. Účastníci z řad látkujících rodičů, výrobců a prodejců „opravdových“ plenek, ekoporadců, novinářů a náhodných kolemjdoucích srovnali množství odpadu z jednorázových plen vůči látkovým, podívali se na přebalování miminka i na bezplenkovou metodu v praxi. Přímo na ulici oslovila výstava plenek stovky kolemjdoucích, kterým bylo poskytnuto „látkové“ poradenství.

Veronica: Velvyslanec USA slavil Den Země v Hostětíně
Velvyslanec USA, Andrew H. Schapiro, oslavil Den Země v Hostětíně, spolu s Ekologickým institutem Veronica. Prohlédl si ekologické projekty v obci a na Den Země tak ocenil přínosy hostětínských aktivit pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj

NESEHNUTÍ spustilo unikátní humanitární dárcovskou kampaň Chléb pro Charkov
NESEHNUTÍ spustilo v úterý 21. dubna netradičně pojatou humanitární dárcovskou kampaň Chléb pro Charkov. Její výtěžek bude použit na nákup chybějících základních potravin pro vnitřní uprchlíky a uprchlice, kteří utekli před válkou na východě Ukrajiny a našli útočiště v Charkově. Lidé se mohou zapojit jednoduše prostřednictvím webových stránek www.chlebprocharkov.cz, na kterých jsou současně k nalezení veškeré informace.