Co se událo v červnu

Calla: Přístup státu k hledání úložiště vyžaduje změnu. Z vládní pracovní skupiny odešli už zástupci dvou lokalit

Pracovní skupinu pro dialog o hlubinném úložišti jaderného odpadu už opustili zástupci lokalit Hrádek na Jihlavsku a Březový potok na Plzeňsku. Jedná se o dvě území ze sedmi, na nichž stát hledá místo pro uložení vysokoradioaktivních odpadů. Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) navíc přes opačný názor obyvatel v obcích ohrožených výstavbou úložiště v letošním roce hodlá začít s geologickými průzkumnými pracemi.  

Calla: Správa úložišť nadále tají informace – vysloužila si tak negativní nominaci do soutěže Otevřeno x Zavřeno

Deklarovaná transparentnost jednání Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dostala další trhlinu. Ředitel SÚRAO Jiří Slovák opakovaně, když s předchozím rozhodnutím neuspěl u soudu, poskytl Calle žádané informace pouze v omezené podobě se začerněnými klíčovými pasážemi.

Centrum pro dopravu a energetiku: Nová vládní Politika ochrany klimatu omezí plýtvání uhlím. V pomoci ohroženým zemím se zvládáním klimatických změn však selhává

Dokument je tak prvním krokem k tomu, aby se ČR podílela na mezinárodním úsilí udržet růst teploty na 1,5, maximálně 2 stupních Celsia, tedy cílech Pařížské klimatické dohody. Splnění těchto cílů znamená, že změnou klimatu způsobené povodně či sucha budou zvládnutelné a předejdeme projevům s dalekosáhlejšími humanitárními dopady a ekonomickými škodami.

Děti Země: Mládek navázal na komunisty a Zemana musíme „přežít“. Hate Free mi nevadí. Známý aktivista už má adepta na Ropáka

Rozhovor s předsedou Dětí Země Miroslavem Patrikem o Ropákovi, územních limitech, kanálu D-O-L, ubývání půdy, spalovně odpadů v Chotíkově a o financování spolků, který vyšel v Parlamentních listech.

Děti Země: Nedej se plus: Handl jménem EIA

Česká vláda v oblasti dopravy dlouhodobě bojkotuje nárok občanů na zdravé životní prostředí. Ministerstvo dopravy dokonce odmítá při výstavbě dopravních tahů respektovat platný zákon EIA, který vláda schválila.

FrankBold: Zákonem roku se stává… registr smluv!

Vybraní podnikatelé, firmy a odborná veřejnost rozhodli, že nejlepším zákonem roku 2015 je zákon o registru smluv, který přinese větší transparentnost do nakládání s veřejnými prostředky. 

Greenpeace: Rekord. Loni zamířilo do čisté energie šest rozpočtů Česka

Loni byly celosvětové investice do takzvaných obnovitelných zdrojů rekordní. Podle dat organizace REN21 do nich směřovalo 286 miliard dolarů, což je asi 6,9 bilionu korun. Pro srovnání, rozpočet České republiky činí na rok 2016 přibližně 1,2 bilionu korun.

Greenpeace: Studie: Pokud spálíme všechny fosilní zásoby, oteplí se o 10 °C

Planeta by se mohla oteplit o deset stupňů Celsia, pokud budou využita všechna známá existující fosilní paliva. Arktida by přitom zažila ještě drastičtější změny.

Greenpeace slaví 25 let v Česku. Do Prahy jedou ředitelé z celého světa

Od založení pobočky mezinárodní organizace Greenpeace v tehdejším Československu uplyne letos již 25 let. 

Greenpeace: Prodej uhelných dolů EPH budí ve Švédsku vášně. Pohřbí ho vláda?

Dostane se část švédské státní společnost Vattenfall do rukou českých podnikatelů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče, kteří ovládají energetický koncern EPH? Obchod stále schvaluje švédská vláda, která má poslední slovo. Veřejnost je ale ostře proti případnému prodeji hnědouhelných dolů a elektráren. A i švédstí politici jsou teď na vážkách.

Hnutí DUHA: EU pomáhá zdravému prostředí a přírodě. Je čas ji hájit společně, bez ohledu na dílčí neshody

V reakci na výsledek britského referenda o vystoupení z Evropské unie upozornilo Hnutí DUHA, že případný krach celého evropského projektu by zkomplikoval zlepšování životního prostředí a ochranu přírody. Členství v EU přineslo zlepšení kvality života Čechů a Češek a lepší ochranu našeho přírodního dědictví. 

Hnutí DUHA: Navzdory veřejnosti i vědcům bude registrace nebezpečného glyfosátu dočasně prodloužena

Evropská komise prodlouží registraci glyfosátu na dalších 18 měsíců. K prodloužení licence dojde  navzdory tomu, že další použití nebezpečného herbicidu  nezískalo dostatečnou podporu členských států, přes silný odpor veřejnosti i fakt, že glyfosát byl označen za pravděpodobně rakovinotvornou látku.

Hnutí DUHA: Úspěch britského antifosilního zákona. Británie už téměř plní evropský klimatický cíl pro rok 2030, proto si jej zvýšila

V záplavě špatných prognóz britské ekonomiky probleskla alespoň jedna dobrá zpráva. Díky antifosilnímu zákonu z roku 2008 se země zbavila již téměř čtvrtiny (24%) emisí skleníkových plynů a celkově je tak na úrovni o 38 % nižší než v roce 1990.

Koalice pro řeky: Zdravé lesy ochrání před povodněmi i suchem nejefektivněji, říká studie Koalice pro řeky a Univerzity Palackého

Lepší hospodaření v lesích a ekologičtější správa malých vodních toků. To jsou podle vítězné studie v soutěži „Adaptační opatření roku 2015“ postupy, které mají největší schopnost zmírňovat dopady klimatických změn.

Glopolis: Domy na Jižní Moravě nejsou připraveny na letní parna

Pouhé 1 % budov v Jihomoravském kraji je připraveno na intenzívní a častá horka a sucha. Nová studie analytického centra Glopolis a společnosti Porsenna přináší doporučení pro kraj, místní samosprávy, developery i širší veřejnost,  jak domy přizpůsobit sílící klimatické změně.

 Glopolis: Ministr Babiš málem vetoval návrh EU, se kterým souhlasil

Český ministr financí hrozil vetem při schvalování opatření EU, která mají omezit úniky korporátních daní. Plošné zavedení reverse charge, za které svůj souhlas vyměnil, znamená další administrativní zátěž. Na rozdíl od úniků DPH je mezinárodní spolupráce při řešení korporátních úniků daní naprosto zásadní.

Calla: Byli jsme pozváni na diskusi o české energetické politice do Freies radio Freistadt v Horním Rakousku

Protože až na závěrečných deset minut bylo tlumočeno, mohou si pořad poslechnout i ti, kdo němčinou nevládnou. Vlastní záznam je zde.

Veronica: Kalendář přírodního zahradníka – červen

V červnu můžeme ovlivnit násadu plodů jádrovin. Buď ji zálivkou podpořit, nebo po přirozeném opadu probrat tak, aby jednotlivé plody byly asi 10 cm vzdáleny, pak se vyvinou kvalitní a velké. Pokud to nezvládneme, pomohou nám květopasi. 

ROSA: Být EKOspotřebitelem se VYPLATÍ

Českobudějovická ekoporadna Rosa vydala u příležitosti 25. výročí založení organizace publikaci Průvodce ekospotřebitele, jehož součástí je i DVD tlumočené do znakového jazyka.

Glopolis: Ekoškola na Žižkově vyrobila plakát pro McCartneyho

Základní a mateřská škola Chmelnice v Praze na Žižkově uspořádala akci s názvem Meat Free Monday, neboli bezmasé pondělí. Z fotografií dětí pak vznikl plakát pro Paula McCartneyho, který iniciativu Meat Free Monday založil.

STEP: Nová publikace: Ekoporadenství. Manuál pro poradce a poradny.

Zejména začínajícím ekoporadkyním, ekoporadcům a ekoporadnám je určený nový manuál vydaný Sítí ekologických poraden. Hodit se bude i organizacím, které už nějaký čas fungují a chtějí rozšířit nabídku svých služeb právě o ekoporadenství.

Čisté nebe: Máme nový zpravodaj

Chcete i vy vědět, co je nového v ostravském ovzduší? Přihlaste se k odběru tady. O novinkách vás Čisté nebe bude informovat každé tři měsíce. 

ROSA: Zrodila se nová aplikace “Můj krok za krokem k šetrné domácnosti”

V této aplikaci, kterou najdete na internetovém portálu www.ekospotrebitel.cz, si mohou zájemci ověřit, do jaké míry hospodaří ve své domácnosti odpovědně životnímu prostředí. Může jim být i průvodcem a napomoci některé vzorce chování změnit. 

Beleco: Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů

V letošním roce pokračuje měření hladiny podzemní vody ve vybraných rašeliništích chráněných mezinárodní úmluvou známou jako Ramsarská úmluva.

Česká společnost ornitologická: Sledujte hnízdění rybáků na umělých ostrůvcích

Kamera sleduje hnízdění rybáků obecných na umělých betonových ostrůvcích instalovaných na Troubeckém jezeře u Tovačova. Jezero vzniklo díky těžbě štěrkopísku, kterou zde provádí Českomoravský štěrk, a.s. Tovačovské pískovny jsou významnou tahovou zastávkou pro mnoho druhů vodních ptáků, včetně takových vzácností, jako jsou potáplice, turpani či hoholky.

Česká společnost ornitologická: Střílení orlů v Norsku a Šumava – dvě výzvy

Zatímco český parlament čeká závěrečné čtení zákona, který nově upraví postavení národních parků, norským parlamentem prošel záměr na redukci počtu orlů skalních, kteří prý ohrožují ovce a soby. V obou případech je na místě alespoň malá osobní intervence.

Česká společnost ornitologická: Každá sedmá zastávka hromadné dopravy zabíjí ptáky

Lidé po celé republice zhodnotili přes dva a půl tisíce zastávek hromadné dopravy na webu zastavky.birdlife.cz. A každá sedmá je nebezpečná pro ptáky. Celosvětově zahyne po nárazu do skleněných ploch přibližně 1 miliarda ptáků. Odhad pro Česko hovoří o statisících. Zastávky na tom mají nezanedbatelný podíl.

Hnutí Brontosaurus: Chceš zažít letní festivaly trochu jinak?

Chceš se podívat na festival a zároveň pomoci přírodě? Baví tě mluvit s lidmi, hrát deskovky a poslouchat skvělou muziku? Přidej se k našemu Ekostanu! Zajistíme ti vstup a příjemnou společnost.

Pražské matky: Transparentně o BESIPu: Pražský BESIP má konečně svoje stránky na webu města

Ještě nedávno byly informace  o aktivitách i hospodaření s prostředky pražského BESIPu, primárně určeného na bezpečnost silničního provozu, nedostupné pro veřejnost a někdy i pro městské části. Nově je nyní naleznete na portálu města

Pražské matky: Workshop odborníků k Plánu udržitelné mobility – překvapivá tolerance a kultivovaná diskuze

  1. června proběhl workshop k přípravě pražského Plánu udržitelné mobility (PUM) za účasti šesti desítek odborníků (partnerů města při tvorbě PUM) z městských částí, TSK, IPRu, ČVUT, Auto*Matu, Pražských matek, organizace Prague City Tourism, Pražské organizace vozíčkářů, zástupců obcí ze Středočeského kraje či Sdružení pro dopravní telematiku a dalších.

Arnika: Nebojme se zajímavých nápadů, jak zapojit Pražany do tvorby nových pravidel

Koncem května Arnika s podporou více než tisícovky Pražanů předala zastupitelům podnět, ve kterém žádala, aby město umožnilo občanům ovlivnit budoucnost Prahy a dalo jim příležitost zapojit se do příprav Metropolitního plánu.

Auto*mat: Metropolitní plán je třeba dokončit, ale také opravit

Připravovaný pražský Metropolitní plán jako celek splňuje kritéria soudobého přístupu k rozvoji města a je bez debat významným krokem kupředu. Jeho zpracovatel, Institut plánování a rozvoje Hl. Města Prahy, si ovšem musí dát velký pozor, aby plán fungoval stejně dobře jako nástroj pro utváření kvalitního města i jako podklad pro rozhodování stavebních úřadů.

Arnika nalezla vysoké koncentrace dioxinů ve vejcích z okolí spaloven odpadu v Číně

Ve vzorcích vajec od slepic chovaných ve volném výběhu, odebraných blízko spaloven odpadu a dalších “horkých míst” postižených průmyslovým znečištěním v Číně, byly nalezeny vysoké koncentrace dioxinů a podobných nebezpečných látek.

Glopolis: Fotbalem k lídrům ze slumu

Mladí lidé ze slumů v Keni se v Praze, Plzni, Chebu, Ostravě a dalších městech účastní turnajů v rámci projektu Fotbal pro rozvoj. Ředitel Glopolisu Petr Lebeda se s některými z nich setkal v keňském hlavním městě Nairobi. 

Greenpeace: Palmařský gigant IOI ztratil kvůli destrukci pralesů zákazníky. Ale změní se?

IOI – jedna z největších palmoolejných společností na světě – zažívá krušné časy. Nedávno ztratila certifikáty, které mají garantovat takzvanou udržitelnou výrobu palmového oleje. Firmu proto houfně opouštějí zákazníci. Nová zpráva Greenpeace International ukazuje, že skupina IOI stojí za ničením pralesů a rašelinišť na Borneu. A to navzdory slibům o ochraně těchto oblastí.