Co se událo v červenci

Arnika: Dosáhne vaše obec na Oskara? Arnika opět ocení ty, které produkují nejméně odpadu

Dobré výsledky by neměly zůstat nepovšimnuty. Podle spolku Arnika to platí i pro hospodaření s odpady. Kolik kilogramů odpadu na osobu obec ročně vyprodukuje? Existuje možnost třídit bioodpad? Kolik domácnost i celé město za odpady zaplatí? To jsou otázky, které Arnika položí, než rozhodne, jaké obce si zaslouží získat Odpadového Oskara 2016. 

Arnika sestavila právní analýzu judikatury k územnímu plánování

Přípravy nového územního plánu Prahy jsou v plném proudu, Arnika proto mimo jiné připravila také krátkou právní analýzu právních rizik, která při přípravě Metropolitního plánu hrozí. Analýzu jsme zaslali spolu s otevřeným průvodním dopisem řediteli Odboru územního rozvoje Martinu Čemusovi. Obdrženou odpověď spolu s celým zněním analýzy najdete v příloze pod textem otevřeného dopisu:

 Calla: Důvěra v postup státu dostává další ránu, hledání úložiště potřebuje koncepční přístup

Ministr průmyslu Mládek provedl veletoč v procesu vyhledávání místa pro hlubinného úložiště vyhořelého paliva, když oznámil, že na pěti lokalitách (Čihadlo v okolí Lodhéřova na Jindřichohradecku, Magdalena v okolí Jistebnice na Táborsku, Březový potok poblíže Pačejova u Nepomuka, Čertovka v blízkosti Lubence a Hrádek u Dolní Cerekve na sever od Jihlavy) zmrazí další práce. Vyhledávání má pokračovat jen na lokalitách Horka v okolí Budišova na Třebíčsku a Kraví hora poblíž Rožné na Žďársku, kde podle svých slov „cítí politickou vůli k úložišti“. 

Calla: Koupání v pískovnách prospívá jejich biodiverzitě

Po četných nálezech ohrožených rostlin i živočichů v kamenolomech, pískovnách i na dalších silně narušených místech se pohled přírodovědců na takto zdánlivě zničené lokality změnil. Dnes je již dobře známo, že některé ohrožené druhy hmyzu, obojživelníků či rostlin v běžné krajině nenajdeme, nápadně často však bývají nalézány právě v pískovnách. To, že rekreační funkce pískoven přispívá i k udržení druhové bohatosti v nich i v jejich okolí, ukázala právě publikovaná studie českých vědců.

PRO-BIO: ÚKZÚZ zaznamenal nesprávná doporučení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin

ÚKZÚZ v poslední době zaznamenal, že se na některých seminářích, polních dnech a jiných akcích, určených pro pěstitele polních plodin, šíří doporučení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin v rozporu s podmínkami jejich povolení.

Čisté nebe: TZ: Požadujeme zrušení PZKO pro aglomeraci Ostrava-Karviná-Frýdek-Místek

Čisté nebe ve spolupráci s právními experty z Frank Bold žalují Ministerstvo životního prostředí kvůli Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, přijatého letos v dubnu. Program neplní svůj účel: neurčuje, jakými kroky má dojít ke snížení znečištění ovzduší na zákonnou úroveň v co nejkratší době.

FrankBold: Jak hodnotit vlivy působící na chráněné oblasti Natura 2000?

Spolu se sítí právních organizací zabývajících se právem životního prostředí Justice and Environment jsme vydali příručku na téma odpovídající posouzení vlivů činností na chráněná území spadající do sítě Natura 2000. Výsledek naší práce si lze stáhnout z webu Justice and Environment.

Greenpeace: Švédská vláda schválila prodej dolů v Lužici do rukou EPH

Místopředsedkyně švédské vlády dnes oznámila, že státní firma Vattenfall dostane od kabinetu zelenou a bude moci prodat své hnědouhelné doly a elektrárny v německé Lužici české firmě EPH.

Hnutí DUHA: Evropská komise: České emise z malých zdrojů mají klesnout do roku 2030 o 14%

Evropská komise dnes zveřejnila požadované příspěvky členských států ke snižování emisí skleníkových plynů z malých zdrojů. Česká republika je má do roku 2030 snížit o 14 % oproti úrovni roku 2005. Jedná se přitom zejména o emise plynoucí z provozu budov, dopravních prostředků a skládek odpadu.

Hnutí DUHA: Ekologové připravují obcím šetrné odpadové plány

Větší obce musí připravit do konce roku plány, jak nakládat s odpady dalších pět až deset let. Přestože EU chystá zcela nové odpadové směrnice, které zvyšují požadované cíle recyklace komunálních odpadů, ministerstvo životního prostředí v návrhu nového zákona o odpadech s vyššími cíli nepočítá a navrhuje zrušit dosud povinné obecní odpadové plány. Hrozí tedy, že s vyššími evropskými cíli pro recyklaci nebude nikdo počítat a bude pro ně chybět infrastruktura a potřebné investice. 

Hnutí DUHA: Nová evropská studie: rys na Šumavě nemusí přežít

Evropští vědci upozorňují, že populární výskyt rysa ostrovida na české, bavorské a rakouské straně Šumavy nemá do budoucna jistotu. Dospěli k tomu genetickou analýzou biologických vzorků rysa (například trusu) sebraných na bavorské straně Šumavy. Tým expertů z Německa, Polska a Ruska v nové studii označil naši největší populace rysa za ohroženou. 

STUŽ: Přehrada nebo příroda?

Postavit přehradu Pěčín nebo zachovat nedotčené kaňonovité údolí horské řeky Zdobnice? Kdo se v tom má vyznat? – Řeč legislativy je zdánlivě jasná: Přednost má takové řešení, kde převažuje veřejný zájem. Kdo to však posoudí? Vláda? Parlament? Lid? Nebo snad vyšší moc?

Zelený kruh: Lidé požadují, aby se politici více zabývali ekologií. Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění

Dvě třetiny české veřejnosti požaduje, aby politici brali větší ohled na ekologické otázky. Nejvíce však důvěřují vědcům a ekologům, nejméně pak církvi a parlamentu. Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, který pro Zelený kruh v červnu 2016 zpracovala agentura Median.