Co se událo na přelomu roku

 ZO ČSOP Veronica: Přečtěte si jak na přírodní zahrady

Chcete se pustit do přírodního zahradničení, ale zatím nevíte, kudy do toho? Právě pro vás Veronica připravila novou publikaci Jak na přírodní zahrady. Seznámí vás s principy přírodního zahradničení a užitečnými tipy pro vaši zahradu. Dozvíte se, jak ze své zahrady udělat zahradu přírodní, jak v ní správně hospodařit a zvyšovat rozmanitost a stabilitu.

ROSA: Nová publikace průvodce ekospotřebitele

Publikace nabita spoustu praktických návodů, které pomohou ušetřit peněženku i přírodu. Co zajít nakoupit do místního obchůdku s vlastní taškou? Koupit si místo nebalené potraviny zboží na váhu? Koupit opravdu jen to, co potřebujeme bez vlivu reklamy a z druhého konce světa? Publikaci za 65,-Kč si můžete objednat v e-shopu organizace ROSA.

Hnutí DUHA: Klimatičtí uprchlíci v Evropě

Změny klimatu v severní Africe a na Blízkém východě mohou vyhnat z domovů až 120 milionů lidí. Uvedly to dnes na tiskové konferenci v době finišující pařížské klimatické konference Hnutí DUHA a Klimatická koalice u příležitosti zveřejnění nové publikace Klimatičtí uprchlíci.

NESEHNUTÍ: Aplikace HejbejBrnem získala 2. místo v soutěži Společně otevíráme data 2015

Fond Otakara Motejla vyhlásil výsledky soutěže Společně otevíráme data 2015 o nejlepší aplikaci nad otevřenými daty a NESEHNUTÍ se se svou dopravní aplikací www.hejbejbrnem.cz umístilo na krásném 2. Místě.

Frank Bold Society: Pomáháme vytvářet národní akční plán pro byznys a lidská práva

Frank Bold vystoupil na expertním semináři k tématu byznysu a lidských práv uspořádaném Úřadem vlády a Ministerstvem zahraničních věcí. Seminář proběhl při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv.

Frank Bold Society: Elektřina ekologicky šetrně vyrobená je nyní osvobozena od daně

Od letošního roku je elektřina ekologicky šetrně vyrobená osvobozena od daně z elektřiny, pokud je ve výrobních odběrných místech současně spotřebována a současně pokud instalovaný výkon výrobny elektřiny nepřesahuje 30 kW.

Greenpeace Česká republika:  Svět schválil globální dohodu o ochraně klimatu. Je průlomová, ale sama o sobě problém změny klimatu nevyřeší

Ze schválené klimatické dohody z Paříže vyplývá, že se má lidstvo v tomto století zbavit závislosti na fosilních palivech, směřovat k zastavení růstu globální teploty optimálně na hranici 1,5 stupně Celsia a nepřekročit hranici 2 stupňů.

Greenpeace Česká republika: Skládkování ostravských kalů v severních Čechách je podle soudu nezákonné

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Ministerstva životního prostředí proti dubnovému rozsudku Ústeckého krajského soudu. Ten svým rozhodnutím vyhověl společné žalobě Greenpeace, Kořenů a Arniky na Ministerstvo životního prostředí ohledně nezákonného postupu při udělení změny integrovaného povolení pro skládku Celio u Litvínova. Tato změna, schválená Krajským úřadem Ústeckého kraje na konci roku 2011 a posvěcená MŽP, umožnila převézt desítky tisíc tun nebezpečných kalů (sludge) z Ostravska na skládku Celio a jeho následné pálení v cementárně Lafarge.

Hnutí Brontosaurus: Mezinárodní den dobrovolníků: Brontosauři v roce 2015 pomohli tisíci hodinami

Stovky dobrovolníků Hnutí Brontosaurus věnovaly na pracovně-zážitkových akcích tisíce hodin pomoci přírodě, památkám a lidem. Stovky dalších akce připravovaly, vzdělávaly organizátory, pracovaly v zázemí, jezdily s Ekostanem. Vedoucí pořádaly oddílové schůzky a akce pro děti. Celkem šlo o zhruba 90 000 odpracovaných dobrovolnických hodin za více než 10 milionů korun.

Hnutí Brontosaurus: Začalo hlasování v soutěži Brontosaurus žije!

V už jedenáctém ročníku oblíbené foto/video soutěže Hnutí Brontosaurus můžete hlasovat až do 18. února, kdy se rozhodne, které z výtvorů dosáhnou na stupně vítězů.

Glopolis: Příliš drahá cesta do koše, aneb s vyhozeným jídlem končí v koši benzín, hnojiva i litry vody

S vyhozeným jablkem nekončí v koši jen vláknina, vitamíny a minerály, ale také množství vody, které bylo potřeba při jeho vypěstování a zpracování. Stejně tak zmizí mnoho živin z půdy, použitých hnojiv či pesticidů. Do procesu jsou zapojeni lidé, kteří za práci dostávají mzdu a používají stroje, které zase potřebují k provozu energii (elektřinu, naftu). V neposlední řadě pak na půdě, na které roste „jídlo pro koš“, mohlo vyrůst něco jiného nebo mohla mít úplně jiný smysl.

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ): Stanovisko předsednictva STUŽ č. 127 ke stavu povrchových vod v ČR

STUŽ vydala stanovisko předsednictva č. 127 ke stavu povrchových vod v ČR, zejména s ohledem na zdraví lidí a ekosystémů v krajině.

Arnika: V posledních deseti letech byly největším producentem skleníkových plynů v ČR Elektrárny Prunéřov

Osmdesát miliónů tun skleníkových plynů vypustily za 10 let Elektrárny Prunéřov společnosti ČEZ v Ústeckém kraji a suverénně si tak zajistily místo v čele žebříčku největších českých průmyslových zdrojů těchto látek.

Arnika: Množství toxických látek v sedimentech z Labe a Bíliny dosahují až dvacetinásobku průměru

Ve vzorcích říčních sedimentů, které odborníci na toxické látky z Arniky odebrali na konci srpna z Labe, Bíliny a Klíšského potoka bylo nalezeno značné množství látek řazených mezi tzv. perzistentní organické látky. Ty mohou u člověka způsobovat vývojové vady, vznik rakoviny, narušení hormonální činnosti a další vážné problémy. 

Auto*mat: Rozpočet Prahy 2016 ignoruje dopady Blanky a humanizaci magistrály

Návrh pražského rozpočtu byl předložen a Auto*Mat ihned po jeho zveřejnění zanalyzoval kapitoly věnované dopravě. V plánu je věnovat stamiliony na nesmyslné rozšíření Libeňského mostu a projektování Blanky 2, která pravděpodobně bude v rozporu s připravovaným územním plánem. Ignoruje Radou schválenou humanizaci severojižní magistrály či doprovodná opatření k tunelu Blanka. 

Calla: Návrh nové surovinové politiky: uranový návrat do minulého století?

Návrh nové surovinové politiky České republiky, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, hodlá podstatným způsobem proměnit polistopadový kurz v postupném utlumování problematické těžby uranu. Považuje za žádoucí začít chystat otevření nového dolu pro těžbu nepodstatných zásob uranu na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice.

Calla: V pískovně Lžín byla objevena vzácná kutilka

Během biologického průzkumu byla v pískovně Lžín na Soběslavsku objevena velice vzácná kutilka lesknavá, která patří mezi blanokřídlý hmyz. Jde o první nález druhu v Čechách. Průzkum prováděný Callou prokázal také výskyt mnoha dalších ohrožených druhů.

Calla: Vláda hodlá aktivně hájit drahou podporu jaderné energetiky

Vláda rozhodla, že Česká republika přistoupí jako vedlejší účastník do dvou žalob, které vůči Evropské komisi vede Rakousko a společnost Greenpeace Energy eG. Předmětem žaloby je rozhodnutí z října roku 2014, kterým tehdy končící komisaři umožnili Velké Británii a firmě EDF postavit dva bloky jaderné elektrárny Hinkley Point C za pomoci garantovaných cen elektřiny. Žalující toto rozhodnutí nepovažují za slučitelné s právem EU, protože neodůvodněně zasahuje do nastavených pravidel svobodného trhu. Česká vláda chce ale aktivně hájit možnost udělit investorovi jaderných elektráren podobnou veřejnou podporu, protože jak sama uvádí v tuzemských podmínkách „takový krok není do budoucna vyloučen“.

Calla: Parlament začal projednávat návrh nového atomového zákona. 

Calla k němu zpracovala připomínky s návrhy na řešení problematických míst. Těmi hlavními jsou nedostatečné možnosti veřejnosti v procesu povolování hlubinného úložiště a také omezená míra odpovědnosti provozovatelů za případnou jadernou škodu. 

ČSO: Josefovské louky – nové pozemky a pustovky

Aktuální novinky z Josefovských luk snad potěší všechny, kdo přispěli na výkupy pozemků na konci minulého a na začátku tohoto roku. Do vlastnictví ČSO přibyla ideální polovina pozemků o rozloze téměř dva hektary, stržení drnu vytvoří další potravní stanoviště pro bahňáky a i v zimě je na loukách živo — zimují zde minimálně dvě pustovky.

PRO-BIO: Ekologičtí zemědělci chtějí rovný přístup – na welfare požadují stejnou podporu jako jejich konvenční kolegové

Ještě lepší podmínky pro chovy zvířat v ekologickém zemědělství, rozvoj živočišné výroby v EZ a konkurenceschopnost ekosedláků? Stát dává najevo – děkujeme, nechceme.

PRO-BIO: Zelená nafta poteče i do živočišné výroby

Vláda souhlasila s návrhem Ministerstva zemědělství, aby se část spotřební daně z pohonných hmot vrátila i zemědělcům podnikajícím v živočišné výrobě. Zatím měli na vratku nárok pouze hospodáři, kteří naftu spotřebovali při péči o pole.

NESEHNUTÍ: Hlas žen v médiích by měl být více slyšet, ukázalo mentoring tour po českých vysokých školách

Více než 120 účastnic a účastníků se v Praze, Olomouci a Brně sešlo s předními zástupkyněmi českých médií v rámci mentoring tour, série inspirativních setkání, která v diskuzích na univerzitní půdě poukázala na zkušenosti a problémy žen v mediální oblasti.

NESEHNUTÍ:  Platová nerovnost začíná již výběrem vzdělání a kariéry na školách

Rozdíly v platech žen a mužů v České republice dosahují neuvěřitelných 22 %. ČR je tak jednou ze zemí EU s nejvyšším rozdílem v odměňování. Toto téma nám v NESEHNUTÍ není lhostejné, a proto jsme uspořádali už druhý kulatý stůl na podporu rovného odměňování.

Pražské matky: Obce mohou zakázat provoz segwayů

Poslanecká sněmovna dnes schválila pozměňovací návrh poslanců Laudáta a Korteho k projednávanému vládnímu návrhu novely tzv. silničního zákona, který  nyní obcím umožňuje podle § 60  tohoto zákona vymezovat zóny, v nichž se nebudou smět pohybovat vozítka segway. 

Pražské matky: Do školy autem, nebo raději pěšky či na kole?

Program Bezpečné cesty do školy (BCŠ) učí děti pohybovat se po svém okolí pěšky či na kole a jejich rodiče i zástupce veřejné správy uvažovat o městské mobilitě jinak než o dopravě autem.

Pražské matky: Vyhlášení programu Bezpečné cesty do školy 2016

Pražské matky vyhlašují další ročník programu Bezpečné cesty do školy určený všem základním a středním školám na území hlavního města Prahy s cílem zvýšit bezpečnost dopravy, kvalitu životního prostředí i povědomí žáků a jejich rodičů o udržitelné dopravě ve městě. Program je realizován ve spolupráci s hlavním městem Prahou.

Děti Země: Děti Země počtvrté vítězí u soudu nad spalovnou v Chotíkově

Krajský soud v Plzni na základě žaloby Dětí Země ze dne 20. července 2015 proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s., vyřídit jejich žádost o poskytnutí informací o výstavbě spalovny komunálních odpadů v Chotíkově vydal rozsudek, že tato akciová společnost Města Plzeň je veřejnou institucí, takže musí do deseti dnů o žádosti rozhodnout a zaplatit jejich advokátce soudní náklady. 

Hnutí DUHA: Rys ostrovid potvrzen i v Jizerských horách

Nová fotodokumentace poprvé nezpochybnitelně potvrdila výskyt rysa ostrovida v Jizerských horách. Podařilo se to díky spolupráci Hnutí DUHA Olomouc a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory v rámci společného monitoringu evropsky významných druhů šelem v České republice. Stalo se to vzápětí po nových nálezech, svědčících o dalším rozmnožování vlčí smečky na Dokesku. Počátek nového roku tak přinesl do severních Čech další pozitivní zprávu o výskytu velkých šelem.

 

Hnutí DUHA: Vlčí smečka na Dokesku se rozrostla i loni

Smečka vlků, která v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj v roce 2014 poprvé vyvedla mláďata, se v uplynulém roce rozrostla minimálně o dvě vlčata (v roce 2014 byla mláďata nejspíše tři).

Hnutí DUHA: Chystá Alena Vitásková výprodej české energetiky?

Vláda na svém posledním prosincovém zasedání schválila nařízení, kterým předsedkyni Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou zbavuje odpovědnosti za vypsání podpory pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013. Pokud Vitásková i přes to podporu nevypíše, obecní výtopny, zemědělské bioplynky a střešní fotovoltaiky se mohou dostat do rukou spekulantů.

Hnutí DUHA: Nezdvojnásobíme-li recyklaci komunálních odpadů, nedosáhneme na evropské fondy

Evropská komise zveřejnila návrh odpadových směrnic, známých jako balíček pro cirkulační ekonomiku. EU by měla do roku 2030 zvýšit recyklaci komunálních odpadů ze současných 43 % na 65 %. Také Česká republika bude muset zdvojnásobit svou recyklaci ze současných 35 % na dnešní úroveň Německa a Rakouska. Evropská komise totiž nebude financovat z evropských fondů spalovny a zařízení na úpravu netříděných odpadů, pokud členské státy nebudou ve svých plánech počítat s vysokou mírou recyklace.

STUŽ: Tisková zpráva STUŽ a EEB k dosažené klimatické dohodě

Společnost pro trvale udržitelný život spolu s dalšími partnerskými organizacemi, sdruženými v European Environmental Bureau (EEB), velmi vítá dosažení globální klimatické dohody, která byla dnes podepsána v Paříži. Oceňujeme tvrdou práci účastníků COP, ale zároveň si dovolujeme upozornit na fakt, že navzdory celonočním svízelným jednáním v dohodě chybí některé klíčové prvky a vyzýváme proto Evropskou unii, aby posílila své ambice.