Co se děti z tabletů opravdu učí?

Stáhněte si tiskovou zprávu  do svého počítače


Smart café na téma „Děti a rodiče pod digitálním tlakem“ se uskuteční ve čtvrtek 22. června od 18:00 v Langhans – Centru Člověka v tísni (Vodičkova 37).

Doktorka Rachel Barr, jedna z řečnic Smart café, přijede poprvé do České republiky představit výsledky svých výzkumů. Dlouhodobě se věnuje zkoumání způsobů, jakými se děti učí při práci s digitálními technologiemi.

Média v dětském životě jsou velkou otázkou nejen pro rodiče, ale i pro vědce samotné. Také hledáte odpovědi na otázky, kdy je nejlepší čas dát do rukou dětem nové technologie, jaká rizika mohou technologie do dětství dětí přinášet a jakým způsobem a zda vůbec je v jejich využívání podporovat? Otázek je nepřeberně, jak vybrat správnou odpověď?

Na konec června přijala pozvání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy právě Rachel Barr, vývojová psycholožka působící na Georgetown University ve Washingtonu. Rachel Barr vede Early Learning Project, laboratoř zabývající se výzkumem učení předškolních dětí z různých médií, jako jsou televize, tablety, knihy a počítače. Ve čtvrtek 22. června se zúčastní diskuzního setkání Smart café, kde bude diskutovat s Terezou Valkounovou, předsedkyní Asociace lesních mateřských školek v ČR. Řeč tedy přijde na to, zda a jakým způsobem interakce dětí s technologiemi rozvíjí naše děti, jaké panují v této oblasti trendy ve světě a zda jde používání technologií ruku v ruce s rizikem vzniku závislosti, apod. Dozvíme se také zajímavé postřehy o situaci v Americe, kde průměrné dítě stráví před obrazovkou cca 4,5 hodiny denně. Zjistíme, zda je pro naše děti a jejich přirozený vývoj lepší běhat venku, anebo si čas od času sednout do křesla s tabletem v ruce.

Dr. Rachel Barr uvádí, že jedním ze zajímavých fenoménů u dětí je tzv. video deficit, který přetrvává u dětí do věku dvou až dvou a půl let. Ten popisuje fakt, že dítě v tomto věku není schopno transponovat dění na obrázcích nebo obrazovce do reálného života, vědomosti tak není schopné dále využít, jsou pro něj příliš vzdálené a abstraktní. Video deficit se – na první pohled překvapivě – týká televize, dotykových aplikací, ale i obrázkových knih. Ke zmírnění tohoto problému může přispět řada faktorů, jako používání obsahu, který je dítěti známý z předchozích zkušeností, opakování a zejména společné sledování, hraní a čtení – komentáře rodičů, ukazování a vysvětlování. Na Smart café zazní jistě celá řada podobných informací, které se mohou stát vodítkem při výchově pro rodiče, kteří si uvědomují možná rizika využití digitálních technologií u svých dětí.

Smart café pořádá Asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh (zelenykruh.cz) ve spolupráci s Univerzitou Karlovou (ff.cuni.cz), a iniciativou SMARTdudlík (smartdudlik.cz). Více informací naleznete v pozvánce. Smart café – dříve Science café se konají po celém světě jako série neformálních setkání akademiků a odborníků s veřejností nad tématy, která se dotýkají životního prostředí, vztahu lidí k přírodě a udržitelného rozvoje. Více o Smart café najdete zde. Vstupné je zdarma a překlad bude zajištěn.

Facebook akce: https://www.facebook.com/events/210606919453775/

V případě zájmu o akci se prosím registrujte zde.

Podpořeno grantem od Hlavního města Prahy.