Co nabízíme a jak se přidat

Zelený kruh již od roku 1989 sdružuje ekologické nevládní organizace působící v České Republice.
Hájíme společné zájmy svých členů a podporujeme celkový rozvoj občanské společnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.
Členové mají povinnost řídit se našimi Stanovami, Pravidly transparentnosti a Etickým kodexem.

Asociace Zelený kruh nabízí dva druhy členství:

Přidružené členství

Přidružení členové se podílejí na činnosti tzv. Oborové platformy – otevřené informační sítě. Vytváří partnerské vztahy mezi nevládními neziskovými organizacemi a veřejnou správou s ohledem na témata ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a neziskového sektoru.

Zelený kruh svým členům zdarma:

 • umožňuje pracovat v interních tematických pracovních skupinách, kde dochází ke sdílení důležitých informací a hledání společných strategií;
 • umožňuje komunikovat prostřednictvím tematických mailing listů s členskými organizacemi;
 • koordinuje vytváření společných pozic;
 • zprostředkovává možnost se aktivně účastnit práce v pracovních orgánech veřejné správy a jiných připomínkových řízení – jsme nominačním místem pro volbu zástupců do pracovních orgánů;
 • zasílá pravidelný Zpravodaj o dění v síti i mimo ni;
 • pravidelně organizuje Oborové setkání platformy ZK, na kterém mají členové možnost představit svá aktuální témata, projekty. Na setkání pravidelně zveme i zajímavé hosty.

Řádné členství

Řádní členové mají stejná práva, jako členové přidružení. Navíc jim kancelář Zeleného kruhu za poplatek poskytuje:

 • nabízí legislativní služby – zprostředkování přístupu do eKlepu, jsme oficiálním připomínkovým místem; 
 • aktivně rozvíjí spolupráci s MŽP, MZe a MMR
 • publikace tiskové zprávy s využitím vlastní databáze mediálních kontaktů
 • šíření tiskových zpráv a dalších informací o činnosti mezi ostatní NNO
 • využití webových stránek Zeleného kruhu a sociálních sítí k zveřejnění aktualit, petic apod.
 • propagace členských organizací v informačních materiálech, na webu a sociálních sítí Zeleného kruhu

Dále mají řádní členové ZK právo:

 • podílet se na vytváření strategie Zeleného kruhu,
 • účastnit se Valné hromady Zeleného kruhu s hlasovacím právem,
 • navrhovat kandidát/ky do orgánů Zeleného kruhu,
 • být informováni o činnosti Zeleného kruhu,
 • přístupu k informacím, které Zelený kruh shromažďuje,
 • vyjadřovat se k přijetí přidružených členů.

Přidejte se k naší Platformě!

Máte-li dotazy kontaktujte Markétu Mikovcovou nebo rovnou vyplňte formulář a my vás budeme kontaktovat.

Podívejte se, kdo již naším členem je:

Seznam řádných a přidružených členů