Cirkulární ekonomika v Praze – co plánuje město, a co mohou dělat domácnosti?

Zveme Vás na online diskuzní večer s odborníky o cirkulární ekonomice ve městě i domácnostech.

Akce se bude konat ve středu 26. května 2021 od 18:15. K diskuzi se můžete připojit na Facebooku pod tímto odkazem.

Jak bude vypadat přechod Prahy na cirkulární ekonomiku? Jaká opatření mají do devíti let znásobit třídění a recyklaci v Praze? Jak lze snížit produkci odpadů v domácnostech a využívat bioodpady? 

Na tyto a další otázky Vám odpoví naši hosté Radka Pokorná, ředitelka organizace Kokoza, o.p.s., a  Vojtěch Vosecký, vedoucí pracovní skupiny pro cirkulární ekonomiku Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima.

Moderuje Jana Moravcová, ředitelka organizace Beleco. 

Akce je pořádána za podpory hlavního města Prahy.

Image by rawpixel.com