Angažovaně offline aneb Jak se plánuje se zapojením veřejnosti

NESEHNUTÍ vydává publikaci věnující se příkladům dobré praxe v participaci veřejnosti. Mapuje čtyři případy zapojení veřejnosti do rozhodování na lokální úrovni, které připravily místní spolky nebo neformální skupiny občanů ve spolupráci s místní samosprávou, a to za dlouhodobé konzultace architektů a facilitátorů zabývajících se participativními metodami. Publikace bude na konci března zdarma ke stažení na adrese www.obcanskeoko.cz/angazovane-offline.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz