Adaptační opatření na změnu klimatu v Jihočeském a Plzeňském kraji

Kdy: 16. února, 13:00 – 16:00
Kde: Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9, České Budějovice

Účast je zdarma. Pro účast na akci se prosím zaregistrujte pomocí odkazu níže
http://goo.gl/forms/FoT0Qk3sXW

Cílem setkání je seznámit účastníky s aktivitami projektu a představit výzkumy, které v jeho průběhu vznikly. Během dne budou také představeny příklady adaptačních opatření a doporučení pro jejich tvorbu a diskutovány možnosti jednotlivých regionů.

Program

12:45 – 13:00     Registrace účastníků

13:00 – 13:10     Uvítání, představení účastníků

13:10 – 13:25     Představení projektu, cíle semináře

13:25 – 13:45     Česká veřejnost a změna klimatu 2015
Představíme vám výsledky výzkumu, který se zaměřil na zmapování povědomí, vnímaní, postojů a chování veřejnosti v oblasti změny klimatu. Mimo jiné se dozvíte:

 • jak Češi vnímají změnu klimatu,
 • jaká jsou podle české veřejnosti rizika změn a jejich dopady,
 • jaké jsou postoje k řešení a opatření pro zmírnění klimatických změn a také co jsou Češi ochotni pro ochranu klimatu osobně udělat?

13:45 – 14:05     Preference veřejnosti ve vztahu k adaptačním opatřením a adaptačnímu chování
Seznámíme vás se závěry výzkumu postojů a preferencí české populace vůči adaptačním opatřením a programům a jejich srovnání napříč regiony České republiky. Přineseme vám odpovědi na otázky:

 • kolik jsou obyvatelé ČR ochotni vynaložit za politická či individuální opatření,
 • jaká opatření vzhledem k různým parametrům upřednostňují,
 • zda preferují opatření veřejné či soukromé povahy,
 • a co všechno záměry a adaptační jednání ovlivňuje.

14:05 – 14:25     Indikátory zranitelnosti regionů ČR vůči změně klimatu
Ukážeme si ukazatele, podle kterých budeme měřit míru odolnosti regionů vůči změně klimatu. Na základě jimi poskytnutých informací poznáme:

 • jaké projevy změny klimatu jsou pro jednotlivé regiony ČR nejvíce rizikové
 • a které segmenty populace, sektory hospodářství a oblasti jsou jimi nejvíce ohroženy.

14:25 – 14:40     Přestávka na kávu

14:40 – 15:00     Doporučení pro přípravu regionálních klimatických strategií a hodnocení klimatických rizik velkých infrastrukturálních projektů
Přednáška představí doporučení pro přípravu adaptačních strategií a pracovní verzi metodiky MŽP pro přípravu Akčního adaptačního plánu ČR. Podíváme se na základní přístupy pro zvažování klimatických rizik v rámci přípravy infrastrukturálních plánů a projektů. Shrneme si doporučení Evropské komise v oblasti:

 • tvorby investic odolných vůči změnám klimatu,
 • zohledňování změn klimatu v procesech EIA a SEA.

V druhé části se podíváme na doporučení pro přípravu adaptačních strategií a pracovní verzi metodiky MŽP pro přípravu Akčního adaptačního plánu ČR.

15:00 – 16:00     Diskuze o možnostech adaptačních opatření a o koncepčních přístupech k řešení adaptací

Občerstvení bude zajištěno.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte Zuzanu Vachůnovou na zuzana.vachunova@zelenykruh.cz nebo +420 604 360 199 

EHP-fondy_Logo-1
Kulaté stoly budou probíhat v rámci projektu s názvem Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni (č. EHP-CZ02-OV-1-011-2014) podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů 2009 – 2014.

 

US-Embassy-Prague-logo
Spolufinancováno Velvyslanectvím USA v České republice.