Adaptační opatření ke změnám klimatu v Olomouci

Asociace ekologických organizací Zelený kruh, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, Katedra environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Centrum pro dopravu a energetiku a Integra Consulting Vás srdečně zvou na regionální kulatý stůl

Adaptační opatření na změny klimatu


30. listopadu, 13:00 – 16:00
Vlastivědné muzeum v Olomouci, Radeckého sál

Náměstí republiky 5
Olomouc

Účast je zdarma. Pro účast na akci se prosím zaregistrujte pomocí odkazu níže

http://goo.gl/forms/hsUypf1HvX

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte Zuzanu Vachůnovou

zuzana.vachunova@zelenykruh.cz
+420 604 360 199

Cílem setkání je seznámit účastníky s aktivitami projektu a představit výzkumy, které v jeho průběhu vznikly. Během dne budou také představeny příklady adaptačních opatření a doporučení pro jejich tvorbu a diskutovány možnosti jednotlivých regionů.

12:45 – 13:00 Registrace účastníků

13:00 – 13:10 Uvítání, představení účastníků

13:10 – 13:25 Představení projektu, cíle semináře

13:25 – 13:45 Česká veřejnost a změna klimatu 2015

Představíme vám výsledky výzkumu, který se zaměřil na zmapování povědomí, vnímaní, postojů a chování veřejnosti v oblasti změny klimatu. Mimo jiné se dozvíte:

– jak Češi vnímají změnu klimatu,

– jaká jsou podle české veřejnosti rizika změn a jejich dopady,

– jaké jsou postoje k řešení a opatření pro zmírnění klimatických změn a také co jsou Češi ochotni pro ochranu klimatu udělat osobně

13:45 – 14:05 Preference veřejnosti ve vztahu k adaptačním opatřením a adaptačnímu chování

Seznámíme vás se závěry výzkumu postojů a preferencí české populace vůči adaptačním opatřením a programům a jejich srovnání napříč regiony České republiky. Přineseme vám odpovědi na otázky:

– kolik jsou obyvatelé ČR ochotni vynaložit za politická či individuální opatření,

– jaká opatření vzhledem k různým parametrům upřednostňují,

– zda preferují opatření veřejné či soukromé povahy,

– a co všechno záměry a adaptační jednání ovlivňuje.

14:05 – 14:25 Indikátory zranitelnosti regionů ČR vůči změně klimatu

Ukážeme si ukazatele, podle kterých budeme měřit míru odolnosti regionů vůči změně klimatu. Na základě jimi poskytnutých informací poznáme:

– jaké projevy změny klimatu jsou pro jednotlivé regiony ČR nejvíce rizikové

– a které segmenty populace, sektory hospodářství a oblasti jsou jimi nejvíce ohroženy.

14:25 – 14:40 Přestávka na kávu

14:40 – 15:00 Doporučení pro přípravu regionálních klimatických strategií a hodnocení klimatických rizik velkých infrastrukturálních projektů

Přednáška představí doporučení pro přípravu adaptačních strategií a pracovní verzi metodiky MŽP pro přípravu Akčního adaptačního plánu ČR. Podíváme se na základní přístupy pro zvažování klimatických rizik v rámci přípravy infrastrukturálních plánů a projektů. Shrneme si doporučení Evropské komise v oblasti:

– tvorby investic odolných vůči změnám klimatu,

– zohledňování změn klimatu v procesech EIA a SEA.

V druhé části se podíváme na doporučení pro přípravu adaptačních strategií a pracovní verzi metodiky MŽP pro přípravu Akčního adaptačního plánu ČR.

15:00 – 16:00 Diskuze o možnostech adaptačních opatření a o koncepčních přístupech k řešení adaptací