Adaptační opatření ke změnám klimatu v Královehradeckém kraji

Zveme vás ke kulatému stolu na téma

Adaptační opatření ke změnám klimatu

5. listopadu, 13:00 – 17:00
Krajský úřad Královehradeckého kraje, sál Karla Poláčka (P1.905)
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Pro účast na kulatém stolu se prosím zaregistruje pomocí odkazu níže
http://goo.gl/forms/OkMmgEDofB 

Občerstvení bude zajištěno.


Pro jakékoliv dotazy prosím kontaktujte Zuzanu Vachůnovou
zuzana.vachunova@zelenykruh.cz
+420 604 360 199

 

Program kulatého stolu

Úvod a představení projektu

Česká veřejnost a změna klimatu 2015

Představíme vám výsledky výzkumu, který se zaměřil na zmapování povědomí, vnímaní, postojů a chování veřejnosti v oblasti změny klimatu. Mimo jiné se dozvíte:

 • jak Češi vnímají změnu klimatu,
 • jaká jsou podle české veřejnosti rizika změn a jejich dopady,
 • jaké jsou postoje k řešení a opatření pro zmírnění klimatických změn a také co jsou Češi ochotni pro ochranu klimatu osobně udělat?

Preference veřejnosti ve vztahu k adaptačním opatřením a adaptačnímu chování

Seznámíme vás se závěry výzkumu postojů a preferencí české populace vůči adaptačním opatřením a programům a jejich srovnání napříč regiony České republiky. Přineseme vám odpovědi na otázky:

 • kolik jsou obyvatelé ČR ochotni vynaložit za politická či individuální opatření,
 • jaká opatření vzhledem k různým parametrům upřednostňují,
 • zda preferují opatření veřejné či soukromé povahy
 • a co všechno záměry a adaptační jednání ovlivňuje.

Indikátory zranitelnosti regionů ČR vůči změně klimatu

Ukážeme si ukazatele, podle kterých budeme měřit míru odolnosti regionů vůči změně klimatu. Na základě jimi poskytnutých informací poznáme:

 • jaké projevy změny klimatu jsou pro jednotlivé regiony ČR nejvíce rizikové
 • a které segmenty populace, sektory hospodářství a oblasti jsou jimi nejvíce ohroženy.

Doporučení pro přípravu regionálních klimatických strategií a hodnocení klimatických rizik velkých infrastrukturálních projektů

Přednáška představí doporučení pro přípravu adaptačních strategií a pracovní verzi metodiky MŽP pro přípravu Akčního adaptačního plánu ČR.

V druhé části se podíváme na základní přístupy pro zvažování klimatických rizik v rámci přípravy infrastrukturálních plánů a projektů. Shrneme si doporučení Evropské komise v oblasti:

 • tvorby investic odolných vůči změnám klimatu,
 • zohledňování změn klimatu v procesech EIA a SEA.

V druhé části se podíváme na doporučení pro přípravu adaptačních strategií a pracovní verzi metodiky MŽP pro přípravu Akčního adaptačního plánu ČR.

Přestávka na kávu

Diskuze o možných adaptačních opatřeních v daném regionu

Moderována diskuze o konkrétních možnostech a postupech v regionu NUTS 5. Severovýchod