Nový stavební zákon byl přijat. Je to zákon špatný a po volbách by měl být jako jeden z prvních zneplatněn. 

Poslanecká sněmovna dnes schválila nový stavební zákon. Je to zákon špatný a po volbách by měl být jako jeden z prvních zneplatněn. 

Je to zákon, jehož napsání financovala Hospodářská komora. Je to zákon, který radikálně omezuje pravomoci Ministerstva životního prostředí. Je to zákon, který upřednostňuje rychlost rozhodování před kvalitou posuzovaných projektů. Je to zákon, který ignoruje fakt, že potřebujeme řešit změnu klimatu. 

Přejeme si, aby hned po volbách začala daty podložená férová debata o tom, co musí být ve stavebním zákoně, aby byl prospěšný nejen pro velké stavebníky. 

V Zeleném kruhu teď napneme všechny síly k tomu, aby se do budoucí verze nejen stavebního zákona dostaly nástroje, které pomůžou tomu, že 

  • města budou odolná vůči klimatické změně, 
  • krajina, lesy a úrodná půda budou dobře chráněny před snahou vše zastavět 
  • občané budou mít silný hlas při územním plánování místa, v němž žijí

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.