Požadavky Zeleného kruhu a Klimatické koalice pro novou českou politickou reprezentaci

Nově zvolená Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude pracovat v mimořádné situaci. K očekávaným následkům epidemie způsobené virem Covid 19 patří ekonomická recese a zároveň se nacházíme v přelomové době, kdy celý svět zavádí opatření pro snižování emisí způsobujících klimatickou změnu,pro překonávání jejích následků i posílení biodiverzity a odolnosti naší krajiny.  Klimatická koalice a asociace ekologických organizací Zelený kruh odmítají falešné dilema mezi řešením ekonomických následků koronavirové pandemie a hledáním cest z klimatické a ekologické krize. Oboje musí jít ruku v ruce.
Zobrazit článek