Výroční zprávu ve formátu pdf je možné stáhnout a shlédnout zde.

Také pro vás máme  připravený Přehled grantových prostředků obdržených za rok 2021.


Plné znění informací o hospodaření asociace k 31. 12. 2021

Rozvaha ve formátu pdf.
Výkaz zisků a ztrát ve formátu pdf.