Potřebujeme glyfosát ve městech a na poli?

Zveme vás na neformální debatu z cyklu Smart café. Na setkání se budeme těšit 21. března 2018 od 18 hodin v Langhans – Centru Člověka v tísni na Praze 1 (Vodičkova 37).

Přijďte ve středu 21. března na Smart café do Langhans (Vodičkova 37, Praha 1) a podiskutujte s odborníky.

Pozvání přijal prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a autor studie „Zjištění koncentrací totálního herbicidu glyfosát v organismech zvířat zemědělské krajiny“. 

Ing. Tomáš Trnka, pracovník Veřejné zeleně města Brna, která vyloučila aplikaci glyfosátů na veřejných prostranstvích a využívá moderní i tradiční metody péče o parky, květinové záhony a stromořadí

Akce je zdarma, další informace naleznete v pozvánce.

logo_mhmp  Podpořeno grantem od Hlavního města Prahy.