544/2005 Sb.Zákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně byl dnem 12. 5. 2009 zrušen nálezem Ústavního soudu č. 124/2009 Sb. ze dne 17. března 2009 pro rozpor s ústavním pořádkem.

Úplné znění nálezu ÚS zde: (z webu www.zakonyprolidi.cz)

Zákon jsme hodnotili v hlasování v roce 2005.

K hlasování:

Poslanecký návrh zákona prohlásil všechny stavby rozšiřující letiště Ruzyň za stavby ve veřejném zájmu. Jednalo se o kontroverzní stavbu, kolem které se léta vedou spory a s níž občané bydlící v okolí nesouhlasí kvůli neúměrnému hluku. Zákon omezuje práva místním samosprávám a práva vlastníků pozemků se proti stavbě bránit. Hlasování o schválení zákona.

Hlasování proti a zdržel se považujeme za žádoucí.
Ze 168 poslanců: A 85, N 60. Návrh byl přijat.

Přes výhrady výborů i klubů Senátu, senátoři nepřijali k zákonu žádné usnesení. Prezident 20.12.2005 zákon podepsal.

Senát přes doporučení 2 jeho výborů 1. prosince 2005 nezamítl zákon o vzletové dráze. Pro zamítnutí hlasovalo pouze 28 senátorů z 62 přítomných. Tzn. že platí verze zákona přijatá Poslaneckou sněmovnou. Senát jako pojistka demokracie tentokrát selhal.
Jak jednotliví senátoři hlasovali, najdete na stránkách Senátu ČR.

Zákon projednávají výbory Senátu. Hospodářský výbor k němu dal zamítavé stanovisko.

Zákon byl 26.10.2005 schválen Poslaneckou sněmovnou. Zákon prošel nejnižším počtem hlasů. Jak vypadalo hlasování se dozvíte na stránkách poslanecké sněmovny.

Druhé čtení zákona proběhlo 20.9. Poslanci Ústavního výboru Poslanecké sněmovny poukazovali na protiústavnost zákona. Opírali se přitom o nález Ústavního soudu k zákonu o vnitrozemské plavbě, který označil části zákona vyhlašující mezinárodní vodní cesty za veřejný zájem za protiústavní a zrušil je. Stenozáznam z rozpravy, včetně znění načtených pozměňovacích návrhů, najdete zde.

Zákon o výstavbě nové vzletové dráhy na ruzyňském letišti podaný pod č. 984 prošel 22. září prvním čtením. Zákon urychleně projednal 23. září Hospodářský výbor. Usnesení výboru není zatím k dispozici. Předloha počítá mimo jiné s vyvlastňováním pozemků. Autoři předlohy, kterými je šestice poslanců ČSSD, KSČM a unionistický poslanec Robert Vokáč, chtějí, aby všechny stavby rozšiřující letiště byly podle zákona stavbami ve veřejném zájmu. Zákon krituzují NNO, z jejich pohledu se jedná o obdobný případ jako když Parlament zákonem schválil, že mezinárodní vodní cesty jsou stavbami ve veřejném zájmu. Připomeňme si, že toto ustanovení zákona v červenci letošního roku zrušil pro neústavnost Ústavní soud. Záporné stanovisko k zákonu vydala i vláda. Stavba nové třetí dráhy by měla přijít asi na sedm miliard korun. Měla by být zahájena v roce 2007 a sloužit by mohla od roku 2009.