159/2006 Sb. – Zákon o střetu zájmů

Platné znění zde:(z webu www.zakonyprolidi.cz)

Zákon o střetu zájmů, který se od 1. ledna 2007 týká nově i členů zastupitelstev krajů i obcí, kteří jsou „uvolnění” (rozuměj placeni na plný úvazek), i neuvolněných starostů a radních, vyšel 27.4.2006 ve Sbírce zákonů. Zákon stanoví povinnosti i omezení veřejných funkcionářů, mezi jiným i povinnost podat oznámení o činnostech, příjmech a majetku. Oznámení budou zpřístupněna i v elektronickém registru po přidělení přístupového hesla.


V březnu 2006 projednával zákon Senát. I když má návrh zákona několik vážných legislativních a věcných nedostatků, NNO přijetí zákona podporují. Největší přínos vidí v tom, že bude platit ucelený zákon o střetu zájmů. Současná situace, kdy podstatnou část zákona zrušil Ústavní soud, je podle odborníků z Oživení neudržitelná. Senát zákon schválil.

Poslanci při prosincovém projednávání nového zákona o střetu zájmů navrhli zkomplikovat občanům přístup k informacím o vedlejších činnostech, příjmech a darech veřejných funkcionářů. Vypustili z návrhu zákona vládou navrhované zveřejnění těchto informací na internetu a vrátili se o desetiletí zpět k podávání písemných žádostí a prezenčního nahlížení do evidence oznámení veřejných funkcionářů.

O návrhu zákona o střetu zájmů (tisk 1056) jednal 29. září 2005 Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny a jednání přerušil. Většina poslanců se kloní k názoru, že zákon je natolik problematický, že je potřeba jej vrátit vládě k přepracování. Připomínky NNO k návrhu zákona většina poslanců výboru nepodpořila. Další termín jednání zatím není znám.