18/1997 Sb. – Atomový zákon- Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.
Platné znění zde: (z webu www.zakonyprolidi.cz

Zákon jsme hodnotili v hlasování v letech 1996, 2001, 2006, 2009 a 2010.

K hlasování v roce 2010: Zneužívání financí z jaderného účtu 

Pevné zařazení novely poslance Bublana a dalších k atomovému zákonu na program schůze Sněmovny

Hlasování 98, 78. schůze, 16. 4. 2010, tisk 831
Výrobci energie v jaderných elektrárnách jsou povinni přispívat určitou částkou do jaderného účtu. Z těchto prostředků má být financována výstavba trvalého úložiště radioaktivního odpadu. Již podle současných odhadů je výše příspěvků na účet podhodnocena a k financování úložiště nebude stačit. Poslanci navíc ještě chtěli použít část financí na vyplácení kompenzací obcím v blízkosti jaderných elektráren, popřípadě plánovaného úložiště. Jedná se tedy o populistický krok na úkor jaderné bezpečnosti. Novelu nakonec nestihli poslanci schválit. Hodnotíme pokus o pevné zařazení na program schůze. 
Ze 134 přítomných „prospěšně“ hlasovalo 72, návrh NEBYL PEVNĚ ZAŘAZEN NA PROGRAM

Zákon upravuje oblast mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Senát v červenci 2005 přijal návrh novely atomového zákona. Z návrhu novely bylo při schvalování vypuštěno právo veta obcí k výstavbě jaderného zařízení na jejich území a zůstala pouze jejich účast v řízení o umístění jaderných zařízení, i to představuje pokrok oproti současnému znění zákona. Novela pod číslem jednacím 1083 dorazila do Sněmovny a 7. září se k ní vyjádřila negativně vláda. Zde si můžete stáhnout stanovisko vlády a zde usnesení vlády.

Senátní novela atomového zákona (Sněmovní tisk 1083) je zařazena v návrhu na pořad schůze Poslanecké sněmovny, která začíná 11. 10. 2005 pod bodem 162.

Při schvalování pořadu schůze byl tento bod z důvodu nepřítomnosti předkladatelky senátorky Seitlové odložen na další schůzi sněmovny, která se uskuteční ve druhé polovině listopadu.

Projednání novely v prvním čtení bylo zařazeno v návrhu na pořad schůze Poslanecké sněmovny, která začínala 22.11. Poslanecká sněmovna však novelu nestihla projednat. Učiní tak pravděpodobně na příští schůzi, která začíná 24. ledna 2006.


Senátní novela atomového zákona prošla 1. čtením v Poslanecké sněmovně. Výbor pro místní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal zákon 5. 4. a doporučil ho Sněmovně ke schválení. Poslanecká sněmovna vrátila zákon k projednání do výborů a tím ho odsoudila k tomu, že nebude do voleb projednán. Novela atomového zákona měla začít odbourávat systémové výhody jaderné energetiky. V senátní verzi měla umožnit obcím a krajům účastnit se povolování jaderných elektráren, úložišť radioaktivních odpadů a dalších zařízení. Z nich jsou dosud vyloučeny, a to i tehdy, když se jaderné zařízení nachází na jejich území. Poslanci však 19. dubna během druhého čtení patnáctiměsíční cestu novely atomového zákona Parlamentem ukončili. Poslali ji totiž k opětovnému projednání do výboru. To v čase končící Sněmovny znamená totéž, co její zamítnutí. Noví poslanci se k ní jednoduše nemohou vrátit. Pokud se najde jejich početná skupina, která předloží novelu jako svůj návrh, pak teprve vše začne znovu od počátku.