Služby pro členy

Zelený kruh svým členům nabízí bezpočet služeb z mnoha oblastí

Legislativní služby

 • zpracování komplexních informací o aktuálním dění v legislativě a o činnosti jednotlivých NNO v souvislosti s přípravou zákonů
 • monitoring parlamentních materiálů z veřejně přístupných zdrojů i v parlamentních institucích
  • programy schůzí poslanecké sněmovny
  • programy schůzí výborů
  • stenozáznamy poslanecké sněmovny
  • stav projednávání
  • návrhy zákonů
  • pozměňovací návrhy
  • pozvánky výborů a parlamentních seminářů aj.
 • zprostředkování podpory dalších NNO pro stanoviska, dopisy představitelům veřejné správy či pozměňovací návrhy
 • lobbistická činnost, v jejímž rámci jde o oslovení poslanců, senátorů, úředníků na ministerstvech a zprostředkování kontaktních informací, sjednání schůzek či doručení materiálů
 • monitoring legislativního procesu, jeho výstupů a informační servis o možnostech do procesu vstoupit
 • pozvánky na akce pořádané Zeleným kruhem – semináře, setkání s politiky a další

Informační služby

 • sjednávání partnerství a zprostředkování kontaktů v rámci organizace společných akcí či projektů
 • publikace tiskové zprávy s využitím vlastní databáze mediálních kontaktů
 • šíření tiskových zpráv a dalších informací o činnosti mezi ostatní NNO
 • využití webových stránek Zeleného kruhu a sociálních sítí k zveřejnění aktuálních aktualit, petic apod.
 • propagace členských organizací v informačních materiálech, na webu a sociálních sítí Zeleného kruhu

Služby Zeleného domu

 • pronájem sálu s kapacitou cca 20 osob pro pořádání seminářů, jednání NNO či jiných akcí
 • pronájem techniky – dataprojektor, projekční plátno atd.
 • přístup do knihovny s širokým výběrem tiskovin a monografií s ekologickou tématikou, environmentální literaturou, dále s informacemi a materiály o členských organizací apod.

 

Jak se k nám přihlásit?
Pro bližší informace ohledně členství, výše poplatků apod. se na nás obraťte prostřednictvím adresy marketa.mikovcova@zelenykruh.cz.