Přidružené členství

Zastřešujeme otevřenou informační sít s více než 90 organizacemi

Přidružení členové se podílejí na činnosti tzv. Oborové platformy – otevřené informační sítě sdružující přes 90 organizací. Vytváří partnerské vztahy mezi nevládními neziskovými organizacemi a veřejnou správou s ohledem na témata ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a neziskového sektoru. Navazování partnerství je neméně důležitým úkolem, proto si Zelený kruh uvědomuje, jak je důležité poskytovat platformě nezbytnou podporu:

  • pořádání oborových setkání,
  • zajištění nominací do poradních orgánů na centrální úrovni státní správy,
  • informační servis prostřednictvím Zpravodaje ekologických nevládních organizací.

 

Chtěli byste se i Vy s Vaší organizací stát přidruženým členem Zeleného kruhu a podílet se na spolupráci s veřejnou správou? Ozvěte se nám na email marketa.mikovcova(a)zelenykruh.cz

Kdo jsou přidružení členové?