Výroční zprávu si můžete stáhnout také ve formátu pdf
Také pro vás máme připravený Přehled dotačních prostředků obdržených za rok 2017


Plné znění informací o hospodaření asociace k 31. 12. 2017

Rozvaha ve formátu pdf
Výkaz zisků a ztrát ve formátu pdf